Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 4

1. Економічна сутність (порядок ведення) «Обліку з розрахунків з покупцями та замовниками». 6

2. Документальне оформлення операцій по розрахунках «Обліку розрахунків з покупцями та замовниками». 14

3. Аналітичний і синтетичний облік операцій по «Обліку по розрахунках з покупцями та замовниками». 20

4. Відображення у фінансовій звітності інформацій про «Обліку по розрахунках з покупцями та замовниками». 26

5. Шляхи вдосконалення «Обліку по розрахунках з покупцями та замовниками»  30

Висновок. 36

Список використаних джерел. 39

Додатки. 41

Вступ

Можливість підприємства здійснювати розрахунки з покупцями замовниками в результаті господарської діяльності є можливим показником його фінансової стійкості. Жодне підприємство не може існувати, не здійснюючи розрахунків з покупцями і замовниками в результаті своєї діяльності.

Актуальність: Питання купівлі, продажу товарів та розрахунків з покупцями і замовниками за передані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги підприємств будь-яких форм власності, були і залишаються донині одними з найбільш актуальних, незалежно від суспільно-політичного ладу.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками є найважливішою ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та грошових надходжень підприємств. За допомогою розрахунків можна, з одного боку спрямувати та забезпечити підприємства сировиною, матеріалами, паливом, тарою, а з іншого здійснити реалізацію готової продукції.

Метою написання курсової роботи є розкриття економічної сутності і змісту розрахунків з покупцями і замовниками, особливостей договірно-правових відносин між покупцями та постачальниками і підрядниками, а також документального оформлення операцій з покупцями і замовниками та удосконалення обліку розрахунків з контрагентами в умовах функціонування інформаційних систем.

Завдання: 

1. Визначити економічну сутність «Обліку з розрахунків з покупцями та замовниками»;

2. Здійснити документальне оформлення операцій по розрахунках «Обліку розрахунків з покупцями та замовниками»;

3. Здійснити дослідження аналітичного і синтетичного обліку операцій по «Обліку по розрахунках з покупцями та замовниками»;

4. Здійснити відображення у фінансовій звітності інформацій про «Обліку по розрахунках з покупцями та замовниками»;

5. Вивчити шляхи вдосконалення «Обліку по розрахунках з покупцями та замовниками»;

Дана курсова робота базується по «Шпанівському» споживчому товаристві яке є добровільним об’єднанням фізичних та/або юридичних осіб для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, для організації торговельного обслуговування, закупівлі сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів (Додаток 1).

Курсова робота складається зі вступу, 5 основних розділів, висновків, списку використаних джерел, та 9 додатків. Робота ілюстрована рисунками 3,містить 5 таблиць.

Закрити

Облік розрахунків з покупцями та замовниками

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.