Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Збори на обов’язкове страхування: їх сутність, види та значення. 5

2. Облікове відображення операцій з обліку розрахунків за страхуванням на рахунках бухгалтерського обліку. 15

3. Відображення операцій з розрахунків за страхуванням у регістрах та фінансовій звітності 36

Висновки. 46

Список використаної літератури. 48 

Вступ

Актуальність теми. Право працівників на матеріальне забезпечення в старості, а також у разі хвороби і втрати працездатності закріплене Конституцією України і забезпечується широким розвитком мережі соціального страхування за рахунок держави.

Усі підприємства, які використовують працю найманих робітників, є платниками збору на обов’язкове соціальне страхування (зокрема загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) і збору на обов’язкове пенсійне страхування.

Основами законодавства України визначено, що загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, зобов'язань і гарантій, які передбачають надання соціального захисту, яка включає матеріальне забезпечення громадян у разі захворювання, повної, часткової або тимчасової непрацездатності, втрати годувальника, безробіття за незалежними від них причинами, а також за віком та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (роботодавцем), а також з бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Загальнообов'язкове державне страхування включає: соціальне страхування, пенсійне страхування, медичне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що викликали втрату працездатності та інші види страхування, передбачені законами України.

Загальнодержавному страхуванню підлягають як особи, які працюють на умовах трудової угоди на підприємствах усіх форм власності, так і особи, які забезпечують себе роботою самостійно (творчі та інші працівники), а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.

Із сум нарахованої заробітної плати членів трудового колективу, осіб, що працюють на підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові роботи, здійснюються обов'язкові та добровільні утримання. Обов'язкові утримання включають: податок на доходи фізичних осіб, внески до Пенсійного фонду, збори на соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та на випадок безробіття.

Метою даного дослідження є всебічний розгляд економічних і організаційних засад обліку розрахунків за страхуванням.

Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань:

- розглянути економічну сутність розрахунків за соціальним страхуванням;

- вивчити законодавчі та нормативні документи обліку розрахунків за соціальним страхуванням;

- визначити сутність, місце та роль соціального страхування як економічної категорії, об'єкту фінансового обліку в ринкових умовах.

Об’єкт дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку розрахунків за соціальним страхуванням.

Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку розрахунків за соціальним страхуванням.

Методи дослідження ґрунтуються на використанні аналізу та синтезу, індукції і дедукції, абстрагування та конкретизації.

Структура роботи: курсова робота складається з вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Облік розрахунків за страхуванням

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.