Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

1. Загальна характеристика діяльності банку. 5

2. Аналіз ресурсів банку. 13

2.1. Аналіз основних засобів та нематеріальних активів банку. 13

2.2. Аналіз трудових ресурсів і оплати праці банку. 22

3. Аналіз кредитного портфелю банку. 27

Висновки. 35

Список використаних джерел. 37 

Вступ

Банки являються однією із найважливіших структур ринкової економіки. Банківська діяльність суттєво підвищує ефективність суспільного виробництва, а також стимулює ріст продуктивності праці. Банк – це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати встановлений перелік певних операцій.

Забезпечення ефективного функціонування банку в умовах трансформації економіки України потребує нових підходів до формування системи управління. Важливого значення для реалізації цих процесів набуває економічний аналіз, який дає змогу об’єктивно оцінювати діяльність банку, обґрунтовувати управлінські рішення та контролювати їх виконання.

Економічний аналіз дає змогу подивитися на банк як єдине ціле; пояснити чому при тих же можливостях, які існують у зовнішньому середовищі, деякі банки мають задовільні результати діяльності, а інші не дуже. Особливої актуальності ця обставина набуває сьогодні: високий рівень нестабільності середовища, в якому функціонують банки і підприємства, вимагає від аналітика вміння „вловити” слабкі сигнали і запропонувати адекватну реакцію на них. Традиційний економічний аналіз здебільшого має ретроспективний характер і не забезпечує керівників інформацією для управління в реальному масштабі часу. Тому виникає потреба переорієнтувати економічний аналіз на вирішення довгострокових проблем у процесі формування стратегії розвитку банку. Крім того аналітична робота в комерційному банку є невід’ємною складовою функціональних обов’язків службовців і керівників усіх рівнів управління.

Мета виробничої аналітичної практики – закріпити і поглибити у виробничих умовах теоретичні знання з економічного аналізу, виробити у студентів навички самостійного аналізу і узагальнення числового матеріалу, підготувати їх до роботи за спеціальністю.Крім того це є систематизація, розширення, закріплення теоретичних знань, а також дослідження бухгалтерської та іншої документації банку.

Основними завданнями практики є:

- скласти характеристику діяльності банку;

- вивчити особливості організації, змісту і методики аналізу в банку;

- познайомитись з джерелами інформації для аналізу – оперативною, бухгалтерською, статистичною звітністю, плановими і нормативними даними по всіх питаннях і суб’єктах аналізу, що розглядаються;

- дати критичну оцінку практиці оперативного і перспективного аналізу, що здійснюється за основними показниками роботи установи;

- розробити конкретні пропозиції щодо покращення організації, змісту і методики аналізу на об’єкті виробничої практики з урахуванням всіх обставин і умов переходу до ринкової економіки.

Об’єкт дослідження - відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»

Звіт про виробничу аналітичну практику складається з 3-х розділів:

У 1 розділі опрацьовується Статут. Визначають час створення, основні види діяльності, організаційна структура, особливості облікової політики банку.

У 2 розділі аналізується склад та рух основних засобів банку, а також і нематеріальних активів. Крім того аналізується рух трудових ресурсів і середня заробітна плата.

У 3 розділі визначають структуру і динаміку кредитного портфелю банку і також подається аналіз кредитного портфелю банку за видами економічної діяльності. Досліджуючи структуру і динаміку кредитного портфелю, визначають їх склад. 

Закрити

Звіт про виробничу аналітичну практику на прикладі «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.