Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів комерційних банків

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ.. 5

1.1. Класифікація доходів і витрат комерційного банку та їх визначення. 5

1.2. Правила обліку доходів і витрат. Облік доходів і витрат банку. 9

1.3. Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку. 17

1.4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку. 20

РОЗДІЛ 2. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ВАТ «БАНК СТОЛИЦЯ». 25

2.1 Основи облікової політики та складання звітності 25

2.2 Іноземна валюта . Доходи та витрати. 26

2.4 Кредити та резерви під можливі збитки за ними. 30

2.5 Враховані векселі. Нематеріальні активи. Основні засоби. Резерви. 32

2.6 Податок на прибуток. Власні акції банку, викуплені у акціонерів. Операції пов'язаних сторін. 34

РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ  ВІДОБРАЖЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ. 35

ВИСНОВКИ.. 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 42

ВСТУП

Актуальність теми. За останні декілька років банківська система України потерпіла глобальні зміни. Стався різкий перехід від централізованої до комерційні децентралізованій дворівневій банківської системі, в якій чітко розмежовані функції центрального і комерційних банків. Внаслідок цього посилилася конкуренція в банківському середовищі.

Один з найважливіших аспектів банківських змін отримав назву інтернаціоналізації або глобалізації. Це процес розширення сфери діяльності великих банків за межі національних кордонів, що супроводиться створенням мережі зарубіжних філій, з одного боку, і зростанням числа іноземних банків - з іншою. Внаслідок інтернаціоналізації фінансових ринків, банки стикаються із змінами кон'юнктури ринків не тільки національних, але і світових, що ще більш ускладнює управління банківським портфелем. У умовах ринкової економіки можливість залучення додаткових ресурсів для банків однозначно зумовлена мірою їх фінансової стійкості. Зростає зацікавленість в якості фінансового становища банку з боку його клієнтів і власників. Фінансова стабільність банку стає питанням його виживання, оскільки банкрутство в умовах ринку виступає вірогідним результатом фінансової діяльності нарівні з іншими можливостями. Надійність банку стає першочерговим запитанням на сьогоднішній момент.

Для визначення надійності комерційного банку перш за все аналізують доходи банку, його видатки та прибуток, які являються основними показниками результативності його фінансової діяльності.

Необхідність удосконалення методики обліку доходів і витрат, формування ефективної системи їх аналізу і планування, обґрунтування способів організації бухгалтерського обліку комерційного банку обумовили вибір теми курсової роботи і свідчать про її актуальність.

Мета роботи полягає в обґрунтуванні та удосконаленні методик бухгалтерського обліку доходів і витрат банку, а також у розробленні практичних рекомендацій щодо удосконалення методики аналізу доходів і витрат.

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання, спрямовані на її досягнення:

– дослідити економічну сутність доходів і витрат як об’єктів бухгалтерського обліку в банках;

– проаналізувати сучасні класифікації доходів і витрат;

– вивчити методику бухгалтерського обліку банківських доходів і витрат та оцінити її на відповідність вимогам міжнародних та національних стандартів;

– обґрунтувати принципи визнання доходів і витрат.

Об’єктом дослідження є обліково-економічний процес у діяльності банку.

Предмет дослідження – методика бухгалтерського обліку доходів і витрат банківської установи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел.

Закрити

Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів комерційних банків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.