Облік розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві, на прикладі приватного акціонерного товариства «РОДИНА»

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Організаційна характеристика та облікова політика ПАТ «Родина». 5

2. Економічний зміст розрахункових операцій з покупцями і замовниками. 12

3. Форми розрахункових взаємовідносин, що використовуються  підприємствами та їх характеристика. 16

4. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. 24

4.1. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості 24

4.2. Первинний облік розрахункових операцій з покупцями і замовниками. 27

4.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками  29

5. Охорона праці на підприємстві 35

Висновки та пропозиції 40

Список використаної літератури. 43

Вступ

Актуальність теми. Подальше підвищення ефективності господарської діяльності потребує розширення зв`язків між підприємствами, зміцнення господарського розрахунку, прискорення оборотності оборотних засобів. Значну роль у цьому відіграє бухгалтерський облік, як одна з важливих функцій управління виробництвом, за допомогою якої здійснюється повсякденний контроль за економічним і раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереження власності, додержанням законності та фінансової дисципліни, забезпечується інформація про прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності господарства в цілому.

Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність, підприємство вступає у розрахункові відносини з іншими підприємствами, організаціями. Ці розрахунки пов`язані із формуванням основних та оборотних засобів. Після завершення виробничої стадії отримана підприємством продукція реалізується. При цьому підприємство вступає у розрахункові відносини з організаціями-покупцями продукції.

Важливість процесу реалізації полягає в тому, що в ньому продукція підприємства знаходить своє суспільне застосування та створюються передумови для відновлення нового кругообігу.

Мета курсової роботи полягає в розкритті теорії та методики організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками, висвітленні та оцінці стану первинного, аналітичного і синтетичного обліку на підприємстві, питань щодо оподаткування розрахункових операцій та визначенні пропозицій щодо удосконалення обліку розрахунків в досліджуваному підприємстві.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- дати організаційну характеристику АТ «РОДИНА»;

- висвітлити економічний зміст розрахункових операцій з покупцями і замовниками;

- описати форми розрахункових взаємовідносин, що використовуються на підприємствах;

- висвітлити та дати оцінку дебіторської заборгованості;

- розкрити первинний облік розрахункових операцій на ПАТ «РОДИНА»;

- описати синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві;

- встановити шляхи удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками;

Предметом дослідження в роботі є організація облікового процесу розрахунків з покупцями і замовниками, дотримання фінансово-розрахункової дисципліни на приватному акціонерному товаристві «РОДИНА».

Об`єктом дослідження в роботі є приватне акціонерне товариство «РОДИНА», що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Крип’якевича, 48а, на базі якого виконувалась курсова робота.

Закрити

Облік розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві, на прикладі приватного акціонерного товариства «РОДИНА»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.