Основні принципи організації автоматизації обліку на прикладі ВАТ Славутський хлібозавод

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Основні принципи організації автоматизації обліку на прикладі ВАТ "Славутський хлібозавод". 6

1.1. Економіко - організаційна характеристика підприємства. 6

1.2. Основні принципи організації автоматизації обліку. 9

1.3. Інформаційне забезпечення розв'язання задач обліку. 13

Розділ ІІ. Технологія автоматизації обліку витрат на виробництво продукції на прикладі підприємства ВАТ "Славутський хлібозавод". 23

2.1. Вхідна, вихідна та нормативно – довідкова інформація. 23

2.2. Автоматизація первинного обліку. 27

2.3. Автоматизація синтетичного і аналітичного обліку на принципах національних стандартів та з врахуванням вимог податкового законодавства. 34

Розділ ІІІ. Автоматизація підготовки звітності 3 питань відображення витрат на виробництво продукції 42

Розділ IV. Шляхи вдосконалення автоматизації обліку. 47

Висновки. 50

Список використаної літератури. 52

Вступ

Випуск продукції, яка буде реалізовуватись, одержання прибутку є головною метою діяльності підприємства. Виробничі процеси це другий етап виробництва. Характерною особливістю цього етапу як центрального у виробничій системі є формування витрат на виробництво продукції.

І саме сучасні системи автоматизації бухгалтерського обліку включають великий набір типових рішень, що забезпечують основні ділянки обліку і адаптованих до сучасних умов господарювання, і саме тому дають можливість швидко і правильно розв'язувати задачі, що стоять перед обліком операційних витрат підприємства.

На ринку бухгалтерських програм немає програмних продуктів, які були б стандартом для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в Україні. Однак широкі інструментальні можливості деяких систем у взаємодії з високою кваліфікацією спеціалістів з обліку дозволяє розв'язувати найскладніші задачі. На підприємстві основні облікові операції повинні бути автоматизовані, а бухгалтерська інформація зібрана, оброблена і надана у вигляді, зручному для подальшого аналізу і прийняття рішень.

Процес організації та функціонування інформаційних систем обліку витрат на виробництво продукції, у даній курсовій роботі, розглянуто на прикладі ВАТ "Славутський хлібозавод".

Метою даної курсової роботи є вивчення можливостей організації та функціонування інформаційних систем обліку витрат на виробництво продукції для оцінки витрат на виробництво в цілому, розробки рекомендацій по підвищенню ефективності облікового процесу та оцінки впровадження найефективнішого програмного забезпечення, а також з метою систематизація та закріплення теоретичних знань з систем автоматизації бухгалтерського обліку.

Завданнями курсової роботи є:

- розширення набутих теоретичних знань з питань автоматизованої організації облікового процесу на підприємствах;

- перевірка вміння застосовувати ці знання при дослідженні системи бухгалтерського обліку підприємства, по якому здійснений збір та обробка інформації: облікової політики, форми бухгалтерського обліку, способу обробки облікової інформації;

- розвинення навичок самостійної роботи, вивчення законодавчої нормативної бази з питань бухгалтерського та податкового обліку, нових можливостей систем автоматизованої обробки економічної інформації та інформаційно-пошукових систем, налагодження систем у відповідності із змінами у нормативно-законодавчій базі;

- навчитись використовувати отримані знання з метою формування реальних пропозицій по покращенню обліку та звітності суб'єкта господарювання.

Щодо ступеня висвітлення проблем з організації та функціонування інформаційних систем обліку витрат виробництва, вважаю, що даній темі можна було б приділити більшу увагу, проте існує достатньо підручників де висвітлена дана тема у комплексі з іншими ділянками механізації обліку. Також інформація пов'язана з витратами на виробництво часто з'являється на сторінках періодичних видань, таких як "Бухгалтерія", "Все про бухгалтерський облік", "Бухгалтерський облік і аудит" та інші. Витрати виробництва визначені у законах України та положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", № 2 "Баланс", № 3 "Звіт про фінансові результати", №16 "Витрати" тощо.

Облік витрат займає важливе місце в системі бухгалтерського обліку і від правильності та повноти ведення обліку витрат залежить ефективність функціонування підприємства в цілому. Адже правильно організований облік витрат дає керівництву достатній обсяг інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Якщо ж для ведення бухгалтерського обліку використовується комп'ютерна програма з розгалуженим аналітичним обліком, то порядок їх здійснення, облік і розподіл буде чітко роз'ясненим і зрозумілим.

Закрити

Основні принципи організації автоматизації обліку на прикладі ВАТ Славутський хлібозавод

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.