План

1. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

2. Функції та завдання внутрішнього аудиту     

1. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

На відміну від зовнішнього аудиту, який має, як правило, офіційний характер і проводиться вже за оформленою фінансовою звітністю, внутрішній аудит на підприємстві може мати як плановий, так і не плановий характер. Тому для нього характерні всі три етапи контролю: попередній — до здійснення господарських операцій; поточний — під час здійснення господарських операцій — і подальший — після їх здійснення. У таблиці 1 показані методологічні прийоми аудиту залежно від поставленої цілі.

Таблиця 1

Застосування методичних прийомів внутрішнього аудиту залежно від поставленої мети

№ з/п Цілі внутрішнього аудиту Методичні прийоми внутрішнього аудиту, призначені для досягнення поставлених цілей
1 2 3
1 Упевнитися, що в системі бухгалтерського обліку відображаються тільки санкціоновані операції Контроль доступу до терміналу, з якого здійснюється безпосереднє введення інформації (паролі та інші ідентифікаційні процедури). Доступ користувачів обмежений. Контроль за взаємопов'язаними операціями.

Документальне підтвердження та санкціонування всіх бухгалтерських записів.

Перевірка повноти кількісної послідовності копій при рознесенні /введенні.

Розподіл обов'язків між підготовкою, санкціонуванням і рознесенням за рахунками.

2 Забезпечення точності інформації, що використовується Внутрішня перевірка на початковій стадії. Вибіркові перевірки підсумовування та розрахунків. Використання внутрішньовиробничих інструкцій, професійна підготовка та ефективний нагляд. Регулярні перевірки якості виконаного аналізу.

Аналіз помилок кодування.

3 Забезпечення точності рознесення за регістрами Регулярна звірка рахунків. Регулярне зіставлення пробного балансу. Використання документів постачальника для перевірки розрахунків із постачальниками.

Звірка виписок банку та касової книги.

Контроль за виконанням кошторису й інші типи контролю за наявними сумами.

Внутрішній аудиторський аналіз.

4 Збереження облікових документів                                        Повинні існувати надійні копії банку даних і файлів даних (для комп'ютеризованої системи), які змінюються при кожному новому надходженні інформації. Обмежений доступ до масиву інформації/перевірка персоналу. Забезпечення фізичної охорони конфіденційності та збереження всіх недубльованих даних.
5 Попередження зловживань у результаті таємної згоди Розподіл обов'язків. Ротація обов'язків. Регулярна відпустка.

Своєчасна реєстрація.

Регулярна звірка рахунків.

Достатні ресурси у пікові періоди.

Свідоцтва ефективного нагляду та аналізу.

6 Забезпечення оперативною та адекватною управлінською інформацією Використання останніх термінів звітності. Регулярні консультації про адекватність управлінської інформації.
7 Виявлення незвичайних фактів Обов'язкове надання пояснень у випадках перевищення встановлених лімітів. Регулярний аналіз наявних відхилень.

Для отримання аудиторських доказів при проведенні внутрішнього аудиту використовуються прийоми фактичного контролю (суцільна та вибіркова інвентаризація, контрольні обмірювання, контрольний запуск сировини, експертиза та лабораторні аналізи), обстеження і документальний контроль із застосуванням юридичної перевірки та аналітичних процедур, спостереження, порівняння і зіставлення, зустрічні перевірки, огляд невизначених зобов'язань, підтвердження, опитування, перевірка механічної точності, аудиторська вибірка, а також інші різноманітні прийоми та методи перевірок на вибір аудитора.

Загальним для всіх процедур внутрішнього аудиту (самоконтролю) підприємства є те, що всі вони базуються на захищених принципах і функціях бухгалтерського обліку, таких як подвійний запис, балансове узагальнення.

Кількість інформації, необхідної для одержання аудиторських оцінок, не регламентується. Аудитор на підставі свого професійного судження зобов'язаний самостійно прийняти рішення про кількість інформації і мету, необхідних для збирання аудиторських доказів. Вони повинні бути достовірними та достатніми.

Об'єктами внутрішнього аудиту зазвичай є окремі підрозділи або ділянки, тобто невід'ємні складові елементи виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства, часто пов'язані з неперервними технологічними процесами. Знання та вміле застосування відпрацьованих методів і прийомів перевірки дають змогу аудитору провести необхідні процедури на цих об'єктах у максимально скорочені строки. Для того, щоб відтворити в своїй уяві господарські операції, які відбулися або відбуваються на підприємстві, аудитор повинен чітко відділити інформаційні потоки від створення господарського факту до відображення його у звітності (див. рис.1).

Рис. 1. Інформаційні зв'язки між документами і регістрами бухгалтерського обліку

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Внутрішній аудит

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.