План

Вступ 

1. Назва роботи та її мета 

1.1. Оцінка сучасного стану проблеми збереження і обробки інформації. 

1.2. Рекомендації з використання 

2. Суть задачі 

2.1 Опис бази даних 

2.2. Опис структурних елементів бази даних 

2.3. Принцип роботи 

Висновок

Вступ

Розвиток обчислювальної техніки можна представити двома напрямками:

- для здійснення складних математичних розрахунків, виконання яких неможливе вручну;

- використання обчислювальної техніки в інформаційних системах.

Широке використання електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) призвело до автоматизації обробки і використання величезної кількості інформації у різних галузях діяльності людини. Ще в початковий період розвитку автоматизованих інформаційних систем (АІС) на основі ЕОМ в кінці 50-х— на початку 60-х років різні організації почали накопичувати і зберігати дані про цікаві для них предметні області. Дані або були «зашиті» безпосередньо в програми, або програми мали змогу вибирати ці дані тільки з жорстко фіксованих (визначених усередині програми) пристроїв (носіїв інформації).

Усвідомлення значимості даних, необхідності централізованого управління ними і прагнення розв'язати наведені вище проблеми розвитку автоматизованих інформаційних систем, призвели до виникнення нової концепції спільного використання даних—концепції системи керування баз даних.

Таким чином, основною причиною закономірного виникнення системи керування базами даних є прагнення підвищити гнучкість автоматизованих інформаційних систем, тобто зробити їх менш залежними від змін вимог до АІС з обробки інформації і більш придатними для розвитку і подальшої модифікації.

Тобто всі дані розміщуються в єдиному сховищі. Користувачі АІС мають можливість звертатися до будь-яких даних, що їх цікавлять. Ті самі дані можуть бути в різних комбінаціях і по-різному представлені відповідно до потреб користувачів (прикладних програм). Це забезпечується за рахунок занурення бази даних у спеціальне програмне середовище, що виконує функції доступу і перетворення структур даних, і називається системою управління базами даних (СУБД).

Бази даних є новим кроком у розвитку засобів обробки даних, що сприяв подальшому розширенню галузей застосування ЕОМ і сприяв кращому використанню даних у сфері управління й прийняття рішень.

1. Назва роботи та її мета

Моя розрахункова робота має назву: ”Дані про роботу бібліотеки”. В цій роботі я створила 3 таблиці, які входять до бази даних індивідуальної автоматизованої системи обліку бібліотеки.

Мета роботи: навчитися створювати базу даних про роботу бібліотеки, а також створювати форми, запити і звіти для трьох таблиць з метою полегшення роботи з ними: швидкого й ефективного оновлення даних, отримання відповідей на питання, здійснення пошуку потрібної інформації, аналізу даних, друку звітів, діаграм тощо.

1.1.Оцінка сучасного стану проблеми збереження і обробки інформації.

Функції інформаційних систем полягають в надійному збереженні інформації, наданні користувачу зручного інтерфейсу, виконанні специфічних операцій з перетворення та пошуку необхідної інформації.

Електронною базою даних (БД) називається уніфікована сукупність даних заданої структури, що спільно використовуються різними задачами в рамках єдиної автоматизованої системи.

База даних – це набір даних з наступними властивостями:

дані логічно пов'язані між собою і несуть відповідну інформацію;

структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору даних, які вона містить;

бази даних відображають тільки окремі аспекти реального світу, що дає змогу визначити їх як "мікросвіт".

Система управління базами даних даної автоматизованої системи обліку бібліотеки поєднує відомості з трьох таблиць в одній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми тощо.

1.2.Рекомендації з використання

Створення власної бази даних слід розпочинати із створення таблиці, в яку пізніше буде вводитися інформація. Кожна таблиця бази даних складається з рядків (записів) і стовпців (полів) і повинна мати ім'я унікальне в середині даної бази даних.

Кожен стовпчик (поле) повинен мати ім'я унікальне в таблиці, але різні таблиці можуть мати однакові імена. Назва поля може містити букви, цифри, символи підкреслення (без пропусків і не більше 10 символів).

Отже, поле – це мінімальний, але найважливіший елемент інформації. Кожна таблиця має мати хоча б 1 стовпчик, значення в якому однозначно ідентифікує кожен рядок. Такий стовпчик (або їх комбінація) називаються первинним ключем.

Поняття ключа пов'язане з поняттям індексу.

Індекс – відсортований (впорядкований) список вмісту полів із вказівником по якому можна визначити місце розміщення кожного елемента таблиці.

Для того щоб зв'язати таблицю з інформацією, що знаходиться в ній таблиці присвоюється ім'я. Кожна таблиця має унікальне ім'я.

Створення таблиці бази даних відбувається в 2 етапи:

1.створення структури таблиці.

2.введення даних.

Для створення таблиці необхідно вибрати пункт меню “файл” і із-підменю вибрати “создать”. У вікні діалогу, що з'явиться необхідно встановити перемикач “таблица” і натиснути кнопку “новий файл”.

Після цього необхідно вказати папку, де буде зберігатися таблиця і задати ім'я таблиці. Після цього з'явиться вікно діалогу “Конструктор таблиц”, в якому буде створювати структура таблиці. Після створення структури таблиці на екрані з'являється запитання: “Вводить записи данныхсейчас?” Відповідаємо: ”Так” і вводимо потрібну інформацію, при цьому слідкуємо за інформаційним рядком в якому відображається назва таблиці, кількість записів та назва наступного запису.

Після створення таблиці можна приступати до створення бази даних, а потім і до створення екранних форм для введення та редагування даних за допомогою майстра форм, до формування звітів, до створення запитів, тобто вибірки даних з таблиці.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Автоматизована система обліку бібліотеки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.