Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 4

Розділ 1. Організаційні засади реалізації інформаційної діяльності Національної бібліотеки імені В.Вернадського. 6

1.1. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення як центр інформаційної діяльності бібліотеки імені В.Вернадського. 6

1.2. Характеристика інформаційної діяльності Національної бібліотеки ім. В. Вернадського  15

Розділ 2. Аналіз інформаційної продукції та послуг Служби інформаційно-аналітичного забезпечення. 22

2.1. Формування баз даних. 22

2.2. Шляхи вдосконалення інформаційної діяльності СІАЗ. 29

Висновки. 37

Список використаної літератури. 41

Вступ

Актуальність теми: загально відомо, що інформаційна діяльність (ІД) пронизує усі сфери людської діяльності проте вирізнилася з них своїми цілями, завданнями, засобами та результатами. ІД має особливий напрям мета якого інформаційне забезпечення управлінських рішень економічної діяльності назва якому інформаційно-аналітична діяльність.

Інформаційно-аналітична діяльність пов’язана з виявленням, опрацюванням, збереженням та поширенням інформації переважно у сфері управлінської, політичної та економічної діяльності. Сфера функціонування ІАД обумовила особливості результатів цієї діяльності для створення яких застосовуються переважно аналітичні методики, що дозволяють робити прогнозування проблемних ситуацій, тому існує необхідність створення у більшості регіонів України на базі книгозбірень інформаційно-аналітичних центрів, які б надавали: комплекс послуг у сфері ситуаційного аналізу, та оперативного і стратегічного прогнозування, пошуку проблемних галузей, тощо. Такий центр вже створений на базі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (НБУВ), який вже зробив перші кроки по входженню до глобальних комп’ютерних мереж, зокрема Інтернет, не лише як користувач, а як постачальник інформації.

Визначна роль НБУВ в інформаційній системі України зумовила організацію її діяльності, як національного бібліотечно-бібліографічного, інформаційно-комунікативного, науково-дослідного і соціогуманітарного центру. Це визначило стратегічні пріоритети на кумуляцію світового інформаційного потоку, збереження власних унікальних історико-культурних фондів, забезпечення доступності своїх ресурсів для суспільства в цілому і кожного громадянина держави зокрема. Тому важливою проблемою є аналіз інформаційної діяльності НБУВ та її місця в інформаційній структурі держави. Це й обумовлює актуальність теми.

Мета курсової роботи: висвітлити інформаційну діяльність НБУВ та її основних підрозділів, зокрема Служби інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ).

Виходячи з мети були визначені такі завдання:

- дослідити організаційні засади реалізації інформаційної діяльності Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського;

- висвітлити діяльність Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ;

- охарактеризувати основні шляхи вдосконалення інформаційної діяльності СІАЗ.

Об’єкт дослідження: Національна бібліотека України імені В.Вернадського, як складова системи інформаційно-аналітичного забезпечення.

Предмет дослідження: теоретичне обґрунтування інформаційної діяльності Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського.

Методи дослідження: в даній курсовій роботі були застосовані загальнонаукові методи дослідження, зокрема: аналіз, синтез, узагальнення та інформаційний аналіз.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Інформаційна діяльність Національної бібліотеки України імені В.Вернадського

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.