Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ДОКУМЕНТ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ 5

1.1. Система документації та її класифікація 5

1.2. Складові елементи документа. Поняття юридичної чинності документа 8

1.3. Текст документа як найважливіший реквізит документа 16

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ОСОБИСТИХ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ 21

2.1. Особисті офіційні документи: поняття та основні реквізити 21

2.2. Зразки оформлення офіційних особистих документів 27

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. У повсякденній діяльності будь-якої організації складаються документи, основне призначення яких – зафіксувати і передати інформацію, необхідну для здійснення управлінських функцій. Саме документи забезпечують реалізацію управлінських функцій, у них визначаються плани діяльності установи, фіксуються облікові і звітні показники та інша інформація.

За допомогою документів відбуваються процеси систематизації управлінської інформації та контролю за виконанням управлінських рішень, визначаються форми і терміни зберігання задокументованої інформації, що значно впливає на ефективність управління в цілому. Отже документ є засобом управлінської діяльності.

Оперативність і якість прийнятих рішень, ефективність їх виконання і діяльності організації в цілому залежать від того, як налагоджена робота з документами. Традиційно така сфера діяльності, яка пов’язана з організовуванням роботи з документами в управлінні, називається діловодством.

Серед великого різноманіття управлінських документів важливе місце займають офіційні документи.

Сучасний офіційний документ використовується в усіх сферах господарства країни. Він є носієм інформації, виступає як необхідний елемент внутрішнього організування будь-якої установи, організації чи підприємства забезпечує взаємодію їх підрозділів та управління ними. Інформація офіційного документа є основою для прийняття рішень, служить доказом їх виконання і джерелом для узагальнення, а також матеріалом для ведення довідково-пошукової роботи.

Особисті офіційні документи - службові до­кументи, необхідні для певних формальних повідом­лень про себе як працівника установи, підприємства, організації. До них нале­жать: автобіографії, доручення, заяви, посвідчення, пропозиції, рапорти, розписки, скарги, заповіти.Вони виконуються в одному примірнику адресантом від руки.

Багато вчених та науковців працюють у сфері дослідження систем діловодства, документаційного забезпечення професійної та приватної діяльності, дають системний аналіз офіційним документам. Варто виділити такі праці як «Ділове мовлення для державних службовців» та «Службове листування» С.В.Шевчука, «Сучасне діловодство» А.Н.Діденко, «Сучасні ділові папери» С.В.Глущика та ін.

Об’єкт дослідження – місце особистих офіційних документів в системі діловодства.

Предмет дослідження – особливості створення, оформлення та практичного застосування різних видів особистих офіційних документів.

Метою дослідження є визначення поняття та основних правил складання та оформлення особистих офіційних документів та розкриття їх ролі в системі діловодства.

Виходячи з основної мети, ставимо такі завдання:

- розглянути «документ» як основний вид писемного ділового мовлення;

- визначити складові елементи документа та його юридичної сили;

- дослідити особливості укладання та оформлення особистих офіційних документів;

- подати зразки документів з метою покращення мовно-ділової культури.

Методи дослідження. Для виконання курсової роботи використовувався інформаційний метод аналізу, метод порівняння, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Особисті офіційні документи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.