Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. МАСОВЕ БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ 6

1.1. Завдання масового інформаційного обслуговування користувачів у бібліотеці 6

1.2. Загальна характеристика масових заходів як форми популяризації літератури 11

РОЗДІЛ 2. МАСОВА РОБОТА В БІБЛІОТЕЦІ 23

2.1. Інформація інформаційного обслуговування у Ізяславській Центральній районній бібліотеці 23

2.2. Організація масової роботи в Ізяславській Центральній районній бібліотеці 28

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність теми. В даний час гостро стоїть питання про поліпшення якості масового бібліотечного обслуговування користувачів в бібліотеці.

Сьогодні бібліотеки під впливом підвищення рівня ,,інформаційності,, та ,,інформованості суспільства,, розширюють свою функціональну нішу, стають необхідними осередками інформаційного суспільства. Сучасна бібліотека як важлива частина інформаційного простору суспільства має не лише забезпечити доступ до різноманітності знань кожному члену суспільства, а й стати центром продукування нового знання.

Бібліотекарі змінили традиційні підходи до обслуговування користувачів, а електронні ресурси дали змогу відкрити нову сторінку для удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування. Бібліотекарі опанували нові технології, отримали можливість доступу через Інтернет до тих багатств, які називаються ,,світові інформаційні ресурси,,, і розпочали формування електронних бібліотек для повного задоволення потреб користувачів.

Інформатизація суспільства виявилася одним із потужних чинників, який впливає на всі професії, особливо ті, що залучені до процесу комунікації між користувачами та знанням, серед них – і на бібліотечну.

Рівень опрацювання теми в науці: Розробкою даної теми займається багато фахівців бібліотечної галузі. Серед них слід відмітити: Брєжнєву В. В. [2], яка вивчала систему інформаційного обслуговування, продукти та послуги, що надає бібліотека; Крючкову І. С. [24], яка займалася дослідженням сучасних форм масової роботи бібліотеки; наукового співробітника Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Солов’яненка Д. В. [39], який дослідив інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні.

Мета курсової роботи – вивчення організації масового бібліотечного обслуговування як засобу розширення впливу бібліотек для вдосконалення обслуговування споживачів.

Завдання дослідження:

- дати визначення понять дослідження та окреслити ключові завдання інформаційного обслуговування користувачів масової бібліотеки в сучасних умовах;

- охарактеризувати організаційну структуру системи інформаційного обслуговування користувачів в Ізяславській Центральній районній бібліотеці;

- дослідити основні форми масових заходів, спрямованих на популяризацію літератури;

- визначити основні перспективні напрямки організації роботи Ізяславської Центральної районної бібліотеки з обслуговування нею своїх користувачів.

Об’єктом дослідження є процес масового бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотек.

Предмет дослідження – організація процесумасовогобібліотечно-інформаційного обслуговування в районній бібліотеці.

База дослідження – Ізяславська Центральна районна бібліотеки.

Методологічною базою дослідження є комплексний підхіддо дослідження предмета, який грунтується на принципах системності та наукової об’єктивності. Поряд із загальнонауковими методами критичного аналізу та синтезу використано структурно-функціональний та інформаційний методи, метод термінологічного аналізу.

Практичне значення роботи. Результати даного дослідження можуть бути використані студентами спеціальності ,,Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія,, з метою вивчення досвіду роботи масових бібліотек по бібліотечно-інформаційному обслуговуванню ними своїх користувачів, а також в процесі викладання навчальних дисциплін відповідного змісту.

Структура курсової роботи. Дана робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі описуються завдання та організаційна структура масового бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів Ізяславської ЦРБ.

Другий розділ висвітлює загальну характеристику масових заходів та їх організацію в Ізяславській ЦРБ.

Закрити

Масове бібліотечне обслуговування як засіб розширення впливу бібліотек 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.