Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК 6

1.1. Інноваційна діяльність бібліотек у теоретико-методологічних і дослідних розробках сучасного бібліотекознавства. Поділ бібліотечних інновацій 6

1.2. Співробітництво бібліотеки з органами місцевого самоврядування як один із інноваційних напрямів роботи 11

1.3. Використання традиційних та інноваційних форм довідково-інформаційного обслуговування користувачів 15

1.4. Інноваційні аспекти обслуговування читачів 17

1.5. Дистантне інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів бібліотек як засіб розвитку національного інформаційного простору 20

1.6. Електронне доставляння документів (ЕДД) як нова інформаційна послуга 25

РОЗДІЛ 2. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 29

2.1. Функціонування книгозбірень в умовах новітніх інформаційних технологій 29

2.2. Інтернет-центри та їхня роль в інноваційній діяльності бібліотек 32

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ВСТУП

Актуальність теми: суспільні трансформації, що відбуваються нині, впливають на бібліотеки так рішуче, що змінюють не лише всю систему бібліотечної праці та бібліотечних ресурсів, але і вперше ставлять питання про «межі» бібліотечного простору та основи існування традиційних бібліотек і їхніх функцій. Зміна ролі, призначення бібліотек позначається також на взаємовідносинах бібліотеки із суспільством у цілому.

Нині зі зростанням запитів на інформацію, у період переходу до постіндустріального інформаційного суспільства, бібліотеки перетворюються на суспільні інформаційні центри широкого призначення, а їхні працівники – на посередників між виробниками й користувачами інформації, між інформаційним ресурсом, що є в суспільстві, і соціальними структурами, які базуються на ньому.

Якщо говорити про ефективну сервісну політику книгозбірні, максимально повне задоволення інформаційних потреб читачів, про належні місце і роль бібліотеки в сучасному суспільному середовищі, то тут, у першу чергу, актуалізуються соціокультурні аспекти бібліотечних інновацій, оскільки цінність бібліотек визначається нині не лише традиційними показниками, а й тим, який спектр інноваційних бібліотечно-інформаційних послуг вони можуть надати.

Мета і завдання курсової роботи: розкрити зміст поняття «бібліотечні інновації»; висвітлити інноваційні форми довідково-інформаційного обслуговування читачів, порівняти їх із традиційними; акцентувати увагу на необхідності надання користувачам сучасною бібліотекою нових інформаційних послуг таких, як віртуальна довідка, електронна доставка документів, доступ до електронних баз даних, наприклад, «Закон», універсальних баз української та російської періодики, інформаційний супровід діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування тощо.

Слід зазначити, що сучасна бібліотека – це адаптивна багатофункціональна, відкрита культурно-цивілізаційна інституція. Організовуючи доступ до накопичених інформаційно-знаннєвих ресурсів, забезпечуючи навігацію в них, вона формує й задовольняє інформаційні, освітні та культурні потреби користувачів, забезпечує стійкий розвиток людського суспільства в цілому.

Бібліотеки відповідатимуть сьогоднішнім вимогам, якщо:

- їхня техніко-технологічна база забезпечуватиме можливість якісного керування електронними потоками інформації;

- вони зможуть ефективно працювати в глобальному інформаційному просторі, відбираючи необхідну суспільству інформацію;

- вони стануть центрами надійного зберігання нової електронної та перекладеної з інших носіїв в електронну форму інформації, структурованої і надійно керованої;

- переведена в електронну форму інформація фондів бібліотек вводитиметься в активний обіг, створюючи єдині масиви з новою, затверджуючи напрацьовані попередніми поколіннями традиції створення інформації;

- бібліотеки, активізуючи роботу з дистанційного обслуговування користувачів, відпрацьовуватимуть технології, спрямовані на підвищення ефективності і використовування інформації, у тому числі й шляхом адаптації до потреб замовника, з урахуванням специфіки його сприйняття тощо.

Запорукою подальшого успішного розвитку мережі бібліотек України є їх інноваційна діяльність на основі наукових методів, професіоналізму, високої інформаційної культури, компетентності персоналу, стрімкого прагнення до нового у період тотальної інформатизації, доленосної інформаційної глобалізації.

Тенденція розвитку майбутнього бібліотек і інноваційні зміни в їх роботі вже зараз очевидні: бібліотечна діяльність ускладнюється, стає багатогранною, оперує все більшою кількістю об’єктів, пов’язаних з широким колом суспільних явищ, які залежать від багатьох факторів. Одним із таких факторів являється державна політика в області інноваційної діяльності і нанотехнологій.

Необхідно зазначити, що нині на державному рівні прийнято ряд законодавчих актів, які підтримують інноваційну діяльність підприємств і організацій. Це Закони України «Про інноваційну діяльність» (2002 р.) та «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (2003 р.). Про них ми можемо прочитати нижче у даній курсовій роботі.

Закрити

Інноваційна діяльність бібліотек

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.