Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. БІБЛІОТЕКА - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДИ.. 5

1.1. Бібліотека як традиційний соціальний інститут. 5

1.2. Розвиток бібліотечних установ в Україні: тенденції та перспективи. 8

1.3. Культурологічні аспекти формування національної самосвідомості за змістом народознавчої роботи бібліотечних структур. 13

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ І МІСЦЕ БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ. 19

2.1. Роль публічних бібліотек у формуванні свідомості молодої особистості 19

2.2. Значення бібліотеки ВНЗ у вихованні духовності студентської молоді 23

2.3. Бібліотечне краєзнавство як дієвий засіб патріотичного виховання молоді 28

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Надзвичайно актуальною сьогодні є проблема виховання національно свідомого громадянина-патріота України, який любить свою Батьківщину, відданий справі зміцнення державності, якому притаманна активна життєва позиція. якісно нову демократичну державу можуть створити лише національно свідомі громадяни, які люблять Україну, свій народ, націю і готові самовіддано служити їх інтересам. А життя і щастя кожної людини значною мірою залежать від долі Батьківщини.

Бібліотека - один з найбільш древніх культурних інститутів людства, інститут найбільш відкритий, що, у порівнянні з радіо, телебаченням, пресою, надає більший об'єм інформації, доступний для всіх категорій користувачів. Основні функції публічних бібліотек, за європейським визначенням - освіта, інформація, дозвілля. Беззаперечною є роль бібліотеки як культурного центру.

У сучасних умовах важко переоцінити роль бібліотеки у формуванні національної свідомості молоді, любові до рідної землі, готовності до праці в ім’я України, передачі молодому поколінню надбань нашого народу, багатств духовної культури, формуванні духовно розвинених, фізично й морально здорових громадян України [4, с. 54].

Завдання бібліотеки полягає в тому, щоб виховати в підростаючого покоління любов до книги, підготувати до активної участі в житті нашої держави. Формуванню національної свідомості та духовності, зміцненню гордості за свою Батьківщину, за свій рідний край, свою мову та культуру сприяє читання книг про національні звичаї. Бібліотека всіма формами бібліотечної роботи сприяє популяризації книг у процесі формування національної самосвідомості підростаючого покоління. Читаючи книги письменників минулого, ми начебто розмовляємо з ними, переносимося в далекі епохи, в інші країни. Книга зберегла зльоти і падіння, перемоги й поразки, захоплення і розчарування окремої людини і цілих народів.

Все вищевикладене вказує на актуальність даної теми.

Об'єкт дослідження - бібліотека, як центр відродження національної свідомості молоді.

Предмет дослідження –засади,умови і методи відродження національної свідомості підростаючого покоління за допомогою бібліотек.

Метою курсової роботи є виявлення та теоретичне обґрунтуванняролі і місця бібліотеки у формуванні національної свідомості дітей і підлітків.

Мета курсової роботи обумовлює наступні завдання дослідження:

охарактеризувати бібліотеку, як традиційний соціальний інститут.

розкрити тенденції та перспективи розвитку бібліотечних установ в Україні;

розглянути культурологічні аспекти формування національної самосвідомості за змістом народознавчої роботи бібліотечних структур;

визначити роль і місце бібліотеки у формуванні національної свідомості дітей і підлітків;

дослідити бібліотечне краєзнавство, як дієвий засіб патріотичного виховання молоді.

Для досягнення мети дослідження та розв’язання поставлених завдань було використано комплекс методів дослідження, а саме методів документального аналізу, аналітико-синтетичної обробки інформації, порівняння, систематизації, моделювання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Бібліотека - центр відродження національної самосвідомості молоді

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.