Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. БІБЛІОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ЯК СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТНОГО ПОТОКУ.. 5

1.1. Поняття документний потік. 5

1.2. Бібліометричні методи досліджень. 8

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПОТОКІВ З АРХІТЕКТУРИ.. 13

2.1. Загальна характеристика галузі архітектури. 13

2.2. Аналіз документального потоку з архітектури. 16

ВИСНОВОК.. 21

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 25

ДОДАТКИ.. 28

ВСТУП

Необхідність усвідомлення сучасних складних процесів, що відбуваються під впливом зростання значення інформації в нашій державі, зумовила збільшення масиву інформації різних напрямів, що спричинило інтерес до проблем у наукових дослідженнях документних потоків різних галузей знань, аналізу галузевих інформаційних потреб, вивчення стану інформаційного забезпечення відповідних галузей знань.

Методики дослідження первинних і вторинних наукових документів, що створюють документні потоки, дають змогу отримати об'єктивну картину наявного стану і розвитку науки в цілому та окремих наукових напрямів. Вивчення потоків науково-технічної інформації дає можливість планувати і керувати розвитком науки, прогнозувати тенденції розвитку науково-інформаційної діяльності та вдосконалювати її [15, 95]. І цей процес має діяти постійно.

Стан наукової розробленості. Дана тема курсової роботи є достатньо висвітленою. Дослідження документих потоків в наш час є досить актуальним.

Досить вагомий внесок у дослідження питань документних потоків зробили А. Соляник, Н. Кушнаренко, В. Сочинська, Н. Редькіна,А. Соколов, В.Лазерєва та ін.

Мета: висвітленні особливостей моделювання галузевого документого потоку як засобу спостереження за розвитком галузі (на прикладі архітектури).

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

- висвітлити теоретичні засади документального потоку;

- розкрити поняття бібліометрії, її сутностіта методів;

- охарактеризувати методи оцінки галузевого документального інформаційного потоку;

- дослідити методику моделювання галузевих документальних потоків архітектури;

- проаналізувати як здійснюється інформаційне забезпечення галузей архітектури за допомогою документального потоку;

Об’єкт дослідження: галузевий документальний потік.

Предмет: динаміка розвитку документного потоку та його аспекти.

Структура роботи: у відповідності до мети і згідно логічному викладу теми, робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, та додатків. У Розділі 1 розглядається бібліометричні методи та поняття “документний потік”, розкриваються закономірності розвитку документного потоку. У Розділі 2 охарктерузували галузь архітектури, та було розглянуто документний потік з даної галузі. Згідно проведеного дослідження зроблені висновки.

Закрити

Бібліометричний аналіз динаміки галузевих документ них потоків як напрямок документознавчих досліджень (на прикладі галузі архітектури)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.