Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ I. Історичний розвиток документознавства. 5

1.1 Зародження та розвиток науки про документ. 12

1.2 Формування наукових дисциплін документознавчого спрямування. 16

Розділ 2. Становлення сучасного документознавства. 19

2.1 Основні сучасні структури документознавства. 22

2.2 Погляди М.С. Слободяника, та структура науки про документознавство. 24

2.3 Документознавча концепція за С.Г. Кулешовим та Н.М. Кушнаренком. 27

Висновок. 30

Список використаної літератури. 33

Додатки. 34

Вступ

Актуальність теми курсової роботи: незважаючи на тисячолітню історію формування знань про документ, вік науки з назвою ”документознавство” нараховує не більше півстоліття. В Україні ж дослідження у цій галузі активізувалися тільки з набуттям незалежності.

Розробленість теми: курсова робота підготовлена на основі опрацьованих джерел, серед яких слід виділити такі наукові роботи, а саме “Історія розвитку документів“, “типологія та історія типологічних схем“ які досліджував С.Г. Кулешів [18,19].

Структуру сучасного документознавства та спеціальні дисципліни висвітлював М.С. Слободяник, а загальні питання в своїх працях досліджував М.Н. Кушнаренко[ 21].

Мета даної роботи полягає у висвітлені історичних витоків документознавства. Зародження, формування та розвиток науки про документ.

Завдання курсової роботи обумовленні її метою:

- Виявити та проаналізувати історичний розвиток документознавства;

- Дослідити зародження та розвиток науки про документ;

- Охарактеризувати формування наукових дисциплін документознавчого спрямування;

- Розкрити основну структуру документа;

- Застосувати на практиці шляхом створення схем з конкретних тем.

Об’єктом дослідження даної роботи: є документознавство.

Предметом дослідження: будуть історичні витоки документознавства.

Мета дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. В основному робота написана з використанням методів якісного та кількісного аналізу. З метою визначення історичного витоку документознавства. При опрацюванні були використані загальнонаукові методи аналізу та узагальнення.

Теоретична та практична цінність курсової роботи: полягає в тому, що узагальнюється матеріал про сукупність, функції документознавства. Крім того укладено список літератури за темою роботи.

Практична цінність полягає у набутті практичних вмінь і навичок з інформаційного пошуку аналітико-синтетичного опрацювання літератури та узагальнення інформації.

Структура роботи: обумовлено логікою розгляду теми. Курсова робота складається з двох розділів:

1. Історичний розвиток документознавства;

2. Становлення сучасного документознавства.

Закрити

Історичні витоки документознавства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.