Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Документ як основний тип інформаційної продукції установи. 6

1.1. Управлінські документи їх функції та класифікація. 6

1.2. Обробка документів в апараті управління. 13

Розділ 2. Характеристика довідково-бібліографічного апарату бібліотеки вищого навчального закладу. 16

2.1. Система каталогів і картотек. 16

2.2. Довідково-бібліографічний фонд. 26

2.3. Фонд виконаних довідок. 27

2.4. Видавничо-бібліографічна діяльність бібліотеки. 28

2.5. Бібліографічний сервіс бібліотеки. 29

2.5.1. Бібліографічне інформування користувачів. 29

2.5.2. Довідково-бібліографічне обслуговування. 31

Висновки. 34

Список використаної літератури. 38

Вступ

Сучасний рівень інформаційного менеджменту характеризується тим, що прийняття рішень як головне завдання управління, реалізується за умов повної або часткової невизначеності, активної протидії конкуруючих сторін. За цих умов на служби діловодства необхідно покладати завдання не тільки і не стільки створення документації та забезпечення її руху, але головним чином питання інформаційної підтримки всіх управлінських рішень на підставі досконалої організації їх документаційного забезпечення.

Інформаційно-аналітична діяльність, як серцевина організації, що відображає і забезпечує її функціонування, сьогодні мусить бути потужним інструментом, що в змозі через процеси управління документацією, орієнтувати всі інші підрозділи та окремих виконавців на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, виховуючи в них почуття єдності, поліпшувати процеси ділової комунікації й корегувати організаційну поведінку всіх його членів.

В сучасних установах інформаційно-аналітична продукція постає високотехнологічним виробничим процесом, системою організаційного, інформаційного, аналітичного, правового, ретроспективного та прогностичного забезпечення її функціонування, документування управлінської інформації й організації обігу службових документів, в тому числі електронних. Воно отримує відповідне технологічне й організаційне оформлення й вимагає значного обсягу знань.

Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі інформаційного забезпечення в системі підвищення ефективності діяльності як окремого підрозділу, так і підприємства в цілому.

Метою роботи є вивчення системи інформаційної продукції як результату діяльності установи.

Об’єктом дослідження є інформаційно-аналітична діяльність бібліотеки вищого навчального закладу.

Предметом дослідження є особливості функціонування інформаційної продукції організації.

Виходячи з мети були поставлені наступні завдання:

- проаналізувати типи документів як продукт інформаційної діяльності;

- вивчити методи систематизації інформаційної продукції;

- дослідити способи

Методи дослідження. Для виконання курсової роботи використовувався інформаційний метод аналізу, метод історизму, метод порівняння, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод.

Відсутність у вітчизняній науці грунтовних і системних досліджень аналітичних документів в інформаційно-аналітичній діяльності робить тему дослідження актуальною як у теоретичному, так і в практичному аспектах.

У розвиток вивчення інформаційно-аналітичної продукції та аналітичних документів зробили внесок праці таких науковців як В. Н. Сліньков, М. Ю. Рогожин, О. Сологуб, Н. М. Кушнаренко, Г.М. Швецова-Водка та ін.

Структура курсової роботи: складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.

У вступі визначається актуальність теми, об’єкт дослідження, предмет дослідження, методи дослідження мета та завдання.

У розділі 1 «Документ як основний тип інформаційної продукції установи. Управлінські документи їх функції та класифікація» даємо характеристику основних видів документів як продуктів інформаційно-аналітичній діяльності організації.

У розділі 2 «Інформаційно-аналітична продукція довідково-бібліографічного апарату бібліотеки вищого навчального закладу» розглядаються способи організації інформаційно-аналітичної діяльністі бібліотеки університету.

На закінчення сформульовані основні висновки, що випливають з досліджуваної теми. Повний обсяг курсової роботи 40с., кількість джерел – 46.

Закрити

Інформаційно-аналітична продукція як результат діяльності інформаційної установи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.