Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Поняття бібліографічного опису. 6

1.1 Створення міжнародних правил складання бібліографічного опису. 6

1.2 Види бібліографічних описів. Загальні правила складання. 11

1.3 Спеціальна методика складання бібліографічного опису. 17

Розділ 2. Особливості використання бібліографічних описів у спеціальних бібліотеках. 22

2.1 Івано-Франківська наукова бібліотека імені І.Я.Франка. 22

2.2 Загальна і спеціальна методика складання бібліографічного опису в Івано-Франківській науковій бібліотеці імені І.Я.Франка. 24

2.3 Бібліографічний опис електронних документів. 30

Висновки. 35

Список використаної літератури. 37

Вступ

Протягом усього періоду розвитку науки і культури йде процес накопичення інформації та знань, які фіксуються в документах. Кількість документів постійно збільшується. У сфері інформації діють закони прискорення розвитку науки, внаслідок чого постійно зростає потужність документно - інформаційного потоку, відбувається концентрація та розпорошення публікацій у періодичних виданнях, старіння інформації. Усе це призводить до серйозних труднощів у роботі з документами й інформацією, яку вони містять. У той же час значення інформації в житті людей постійно зростає. Визначною рисою сучасної епохи є інформатизація всіх галузей людської діяльності. Інформаційні ресурси розглядаються як багатство, що не поступається за своїм значенням і потенційним ефектом природним ресурсам.

Обсяг інформації різноманітного характеру в наш час настільки великий, що в деяких випадках простіше і дешевше заново провести дослідження, зробити винахід або навіть відкриття, ніж знайти відомості про нього в документах.Адже неможливо швидко знайти потрібну інформацію щляхом перегляду всіх наявних документів.Оперативно ознайомитися з великою кількістю їх можна, якщо коротко навести основні відомості про кожний документ у своєрідній довідці, тобто подати інформацію у стислому “згорнотому” вигляді.

Багато документів мають відповідати таким вимогам, як придатність до тривалого зберігання, максимальна наочність. Щоб документ мав усі перераховані властивості, він повинен бути правильно складеним як за формою, так і за змістом.Тому роль бібліографічного опису в різноманітних галузях наукової й культурної діяльності винятково велика,адже вся інформація про документи здійснюється саме за його допомогою.Він є основою для створення всіх бібліотечних каталогів,бібліографічних й інформаційних видань,автоматизованих банків даних про документ.Без нього неможливо написати рецензію,реферат, оглядлітератури, послатися на якийсь твір у науковому, навчальному виданні тощо.Бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид,читацьке призначення, актуальність документа, а також дає змогу його ідентифікувати-зіставити з іншими, відрізнити від інших. Завдяки цьому бібліографічний опис широко використовується в бібліотечній, у бібліографічній і науково-інформаційній діяльності, у книговидавництві, у книжковій торгівлі,архівістиці,журналістиці,в науковій роботі тощо.

Зміст, форми і методи інформаційної освіти читача визначаються не тільки рівнем його культури читання або професійними потребами, але й умовами праці в бібліотеці, користування алфавітно-предметним покажчиком до систематичного каталогу і картотеки статей, в інших - необхідне знайомство з відповідною документацією, що регламентують правила опису видань, а в деяких - проводити практичні заняття щодо складання бібліографічного опису, пошуку книг за окремою тематикою або якогось видання за допомогою базою даних, користуючись комп'ютерною технікою.

Об’єктом курсової роботи є бібліографічний опис.

Предметом курсової роботи є особливості використання бібліографічного опису в Івано-Франківській науковій бібліотеці імені І.Я.Франка.

Мета дослідження - дослідитискладання бібліографічного опису у спеціальній бібліотеці, розробити вказівки щодо пошуку бібліографічних записів у мережі Інтернет.

Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань:

- визначити поняття бібліографічного опису, його функції, вимоги до нього;

- дослідити методику складання бібліографічного опису, загальні правила наведення;

- ознайомитись з загальною та спеціальною методикою складання бібліографічних описів в Івано-Франківській науковій бібліотеці імені І.Я.Франка;

- виділити основні особливості використання бібліографічних описів електронних документів;

- розробити методичні вказівки щодо пошуку бібліографічнихзаписів у мережі Інтернет;

У даній роботі були використані такі методи: аналіз, спостереження та порівняння.

Закрити

Бібліографічний опис

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.