Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 2

Розділ 1. Основи усного ділового спілкування. 5

1.1 Етикет усного ділового, спілкування. 7

1.2 Мовні особливості індивідуального спілкування. 9

1.3 Нарада та її особливості 11

1.4 Групова ділова бесіда і її мовні особливості 12

1.5 Мова, публічного ділового виступу. 13

Розділ 2. Основи писемного ділового спілкування. 16

2.1 Діловий документ і його мовні особливості 16

Розділ 3. Синтаксичні особливості ділового українського мовлення. 21

3.1 Особливості вживання в діловому мовленні речень, різних за структурою та метою висловлення. 21

3.2 Порядок слів у діловому мовленні 22

3.3 «Нанизування» відмінкових форм іменників. 23

3.4 Вживання дієприкметникових зворотів у текстах офіційно-ділового стилю. особливості їх перекладу з російської мови. 24

3.5 Складні випадки узгодження членів речення. 25

3.6 Типові форми вираження присудків у текстах офіційно-ділового стилю.. 26

3.7 Особливості вживання речень з однорідними членами в текстах ділових документів  30

3.8 Речення з відокремленими членами речення, звертаннями та вставними словами і словосполученнями в діловому мовленні 32

3.9 Складні випадки керування. 33

Висновок. 36

Список літератури. 37

Додаток. 38

Вступ

Відомо, що мова кожного народу – явище давнє, її коріння сягає у доісторичні часи. Вона є найгеніальнішим наслідком матеріальної і духовної діяльності багатьох поколінь.

У великому творчому процесі народжується мова людини, а з нею – і найміцніше природне єднання – суспільство, народ. Нації без мов не існують, як не існують мови без націй. Національна мова – це здобуток культури, духовної діяльності певного народу, але водночас і здобуток культури свого людства. Тому той, хто виступає проти однієї мови, намагається умертвити її, стає на шлях найбільшого злочину. Коли ж народ сам через свою несвідомість чи під тиском зовнішніх реакційних сил перестає плекати й обороняти найважливіше – рідну мову, само зрікається найцінніших скарбів, здобутих предками, він стає на шлях самогубства.

Мова – основа культури нації, найбільший її скарб, і відбирати її в людини чи народу – значить відбирати все минуле і сучасне, позбавляти людину й народ найприроднішого в їх творчому існуванні. Люди спілкуються між собою за допомогоюмови, обмін думками, життєвим досвідом здійснюється в процесі мовлення.

У кожній демократичній країні будь-яка особа має не тільки право на плекання рідною мовою, а й обов’язок утверджувати її в усіх сферах функціонування. Усі мають усвідомлювати, що вільне володіння українською мовою є невід’ємним чинником поваги до власного народу.

Висока культура ділового писемного й усного мовлення, добре знання і чуття державної мови, вміння правильно користуватися всіма засобами української ділової мови – найкраща рекомендація для кожної особи в її громадській діяльності і повсякденному житті. Писемне й усне спілкування в державному управлінні, у ділових відносинах між організаціями, підприємствами, установами ведеться українською мовою. Усім варто засвоїти основні лексичні, граматичні й стилістичні норми офіційно-ділового стилю, уникнути найпоширеніших помилок у діловому мовленні. Адже культура мовлення починається із самоусвідомлення людини як мовної особистості і залежать від знання мовної системи.

Ми стали свідками народження нових професій і формування їх мови. У зв’язку з упровадженням української мови на підприємствах та установах помітно збагачується словник різних професій новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою та термінологією.

Що означає знати мову професій?

Це – вільно володіти лексикою свого фаху, користуватися нею. Мовні знання – один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання та діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя. знання ділової мови підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватись в складній професійній ситуації та контактах з представниками своєї професії.

Сучасні процеси державотворення тісно пов’язані зі стратегічним підходом до питань освіти. Традиційність системи навчання мови не відповідає потребам сьогодення і це зумовлює змінузмісту, принципів побудови мовної системи.

Зважаючи на актуальність питання ділових відносин у сучасному світі, я вирішила звернути увагу на таку тему, як: “Основи ділового спілкування”. Мета цієї роботи: показати основні принципи усного і писемного ділового спілкування, синтаксичні особливості ділового українського мовлення. Робота може використовуватись у навчальних закладах для поглиблення знань учнів про етикет ділового спілкування та його значення у житті.

Закрити

Основи ділового спілкування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.