Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

1. Характеристика фонду Рівненської центральної районної бібліотеки. Основні риси та особливості фонду ЦРБ. 5

2. Вдосконалення формування фонду Рівненської центральної районної бібліотеки. Використання документного фонду ЦРБ. 12

3. Управління бібліотечним фондом. 18

Висновки. 22

Список використаної літератури. 26

Додатки

Вступ

Актуальність теми. Входження української держави у світовий інформаційний простір, вибір суспільного розвитку в третьому тисячолітті передбачає визначення нових пріоритетів у комплектуванні і використанні документних фондів. [5]

Одна із основних сучасних тенденцій розвитку фондів бібліотек – це інтенсивне розширення їх складу за видами, темами, мовами, хронологією документів. На сьогоднішньому етапі ставиться завдання про збільшення частки в їх фондах документів на мікроносіях.

Важливим спрямуванням розвитку фондів бібліотек стає впровадження в процес їх формування і використання автоматизованих технологій. Цей напрям має сприяти вдосконаленню якості фондів, поліпшенню їх використання. Адже у комплектуванні фондів ще використовуються застарілі методи, технології і підходи, які гальмують розвиток і не сприяють поліпшенню їх якості. [13]

Тому широкого застосування набули питання вивчення тенденцій розвитку шляхів комплектування і управління документного фонду центральних районних бібліотек як документальної інформатизації населення регіону з метою пошуку їх вдосконалення. Для дослідження цієї проблеми обрано Рівненську ЦРБ. Діяльність її по розвитку комплектування документних фондів не досліджувалась уже давно.

Тому дана курсова робота досить актуальна і потребує вирішення багатьох питань у створенні, комплектуванні і використанні документного фонду.

Розробленість теми. Слід зауважити, що в ряді досліджень видатних вчених, таких як М.Васильченко, Н.Кушнаренко, Я.Лохвицька, Ю.Столяров, В.Терьошин[7, 21] це питання розроблялось у Законах України “Про бібліотеки та бібліотечну справу” та зміни до нього, “Про державну підтримку книговидавничої справи”, “Концепції розвитку бібліотечної справи в Україні” тощо [1, 2, 3, 10].

Велику увагу на сторінках періодики обговорюються науковцями, такими як Бакейкін С.Д., Білоділ О., Гудімова Н.О., Карандашова Г., Подкоритова Н. [4, 6, 8, 9, 15].

Діяльність формування фонду та його використання ось уже 11 років обговорюється на міжнародній конференції в Криму, на різних науково-практичних конференціях, Всеукраїнській конференції директорів і т.д. Тому метою курсової роботи є визначити особливості комплектування і використання документного фонду та поліпшити його можливості у задоволенні потреб користувачів.

Базою курсової роботи є Рівненська центральна районна бібліотека.

Об’єктом курсової роботи є документний фонд.

Предметом є процес комплектування документного фонду.

Основні завдання роботи:

– охарактеризувати документний фонд ЦРБ, його основні риси та особливості;

– висвітлити вдосконалення формування фонду, його використання;

– визначити управлінські рішення документного фонду.

Методи дослідження:

– аналіз;

– синтез;

– узагальнення матеріалу.

Структура курсової роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Характеристика фонду Рівненської центральної районної бібліотеки. Основні риси та особливості фонду ЦРБ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.