Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДУМКИ В БІЛОРУСІ 6

1.1 Зародження і становлення бібліотек на території Білорусі (XII - XVIII століття) 6

1.2 Бібліотечна справа в Білорусі в XIX столітті 10

1.3 Історія розвитку бібліотечної думки в ХХ столітті 14

РОЗДІЛ II. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК БІЛОРУСІ 19

2.1 Історія розвитку Центральної наукової бібліотеки імені Я.Коласа Національної академії наук Білорусі 19

2.2. Національна бібліотека Білорусі як центр корпоративної взаємодії бібліотек країни  23

2.3. Періодика у фондах Національної бібліотеки Білорусі: тенденції розвитку колекції у сучасному комунікативному середовищі 31

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ВСТУП

Для розвитку суспільства в різних його сферах - соціально-економічній, політичній, екологічній, культурно-просвітницькій значну роль відіграють бібліотеки. Суспільство у свою чергу у всі часи було зацікавлене в бібліотеках і використанні їх інформаційних ресурсів в певній меті.

Усвідомити взаємність процесу - значущість бібліотек для громадського розвитку і роль суспільства в розвитку бібліотек - високородна і складна справа, якою пробували займатися і російські і білоруські учені на різних історичних етапах. Так, ще на самому початку ХХ століття з'явилися роботи Л.Б. Хавкіної ("Книга і бібліотека"), К.У. Рубинського ("Культурна роль бібліотеки").

Відновлення інтересу до цієї проблеми сталося вже за радянських часів. Так, серед білоруських дослідників можна виділити наступні роботи: М. И. Покало, В. Ф. Якименко, Н.А. Лейко, У.А. Акулича, В. А. Дукаля. А у кінці ХХ - дисертації Л.У. Раковецької Р. С. Мотульського, А.М. Богаревич, Н.Я. Петушко.

Систематичним дослідженням проблем бібліотечної діяльності в Республіці Білорусь, впливу бібліотек на розвиток суспільства займається колектив кафедри менеджменту інформаційно-документальної сфери Білоруського державного університету культури і мистецтва.

Історія бібліотечної справи і практика діяльності бібліотек свідчить про те, що вплив бібліотек на розвиток суспільства і в той же час вплив суспільства на розвиток бібліотек пов'язані з функціями, які виконувала бібліотека на кожному конкретному етапі свого існування.

Актуальність теми нашого дослідження полягає у важливості вивчення історії розвитку як кожної конкретної бібліотеки зокрема, так і усіх бібліотек Білорусі в цілому. Також вибір теми пояснюється недостатньою опрацьованістю її в літературі.

Роблячи огляд літератури по темі нашого дослідження, необхідно відмітити наступні роботи і їх авторів:

Стаття Лейко Н. ("Бібліотечна справа на Білорусі: документи і матеріали”) присвячена історії розвитку бібліотечної справи на Білорусі. На думку автора, вивчення розвитку бібліотечної справи є одним з найважливіших розділів історії культури білоруського народу, оскільки без знань історії бібліотек неможливо осмислити зміни, які характерні для бібліотечної справи в республіці на сучасному етапі [13; 32]. Також в цій роботі розглядається і характеризується збірка документів і матеріалів з Національного і обласних архівів Республіки Білорусь, який відбиває найбільш важливі матеріали по історії бібліотечної справи в 1976-1990 рр. Представлені в збірці матеріали, значно розширюють в історичному і науковому плані уявлення про роль бібліотек в культурному будівництві республіки.

Робота Змачинської Н. ("Перші медичні бібліотеки в Білорусі за допомогою бібліотечно-інформаційних установ") цікава тим, те автор розглядає історію формування бібліотек, починаючи з письмових пам'ятників по медицині, що відносяться до часів монастирської медицини. Пояснюючи вибір теми для дослідження, Змачинська Н. відмічає: "Актуальність задоволення потреби людей в медичних знаннях залишається упродовж усієї історії розвитку суспільства. Це обумовлено постійними пошуками людьми шляхів збереження і зміцнення здоров'я, що є пріоритетною людською цінністю" [7; 24].

Берізкіна Н.Ю. ("Інформаційне забезпечення науки Білорусі") підкреслює у своїй роботі, що в сучасних умовах до формування документального фонду наукової бібліотеки підходять по-новому і орієнтуються не стільки на існуючі, скільки на майбутні інформаційні запити користувача. У роботі автор приходить до наступного висновку: в умовах дефіциту засобів на формування фондів бібліотек зарубіжними документами, необхідно відновити діяльність Комісії по координації комплектування наукових бібліотек іноземною літературою з дотриманням галузевого принципу [4; 78].

Об'єктом дослідження в цій курсовій роботі виступають бібліотеки Білорусі.

Предмет дослідження - історія і сучасний стан розвитку бібліотечних асоціацій Білорусі.

Мета нашої курсової роботи формулюється таким чином: вивчити основні етапи розвитку бібліотечної думки в Білорусі.

Завдання, які поставлені нами такі:

Проаналізувати наявну літературу по темі нашого дослідження;

Дати характеристику основним історичним етапам розвитку бібліотек Білорусі;

Прослідкувати особливості розвитку бібліотечної думки Білорусі на сучасному етапі, на прикладі однієї бібліотеки.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрити

Історія і сучасний стан розвитку бібліотек Білорусі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.