Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Історія створення та діяльності Луцького братства. 5

2. Видатні учасники Луцького братства. 12

3. Історія бібліотеки Луцького братства. 17

4. Фонд бібліотеки Луцького братства у другій половині XIX - на початку XX ст. 21

5. Видання Михайла Сльозки в бібліотеці Луцького Хрестовоздвиженського братства  28

Висновки. 33

Список використаної літератури. 34

Додатки. 36

Вступ

Особливо важливим сьогодні для відтворення націо­нальної історичної пам'яті українського народу є збирання, дослідження та збереження нових історичних відомостей про Україну, про видатних українських діячів. Бібліотека Луць­кого братства, її діяльність з розповсюдження української книги засвідчує визначну роль даного братства в розвитку української нації, відображає внесок братства в скарбницю світової цивілізації.

Луцьке Хрестовоздвиженське братство, незважаючи на значну за обсягом і тематичним діапазоном літературу про братський рух в Україні, ще недостатньо висвітлено як у сучасній, так і в літературі минулого століття. Дослідники Волинського краю, такі як Г.Війк, А.Дублянський, Л.Маслов, А.Мердер, Н.Реутський, А.Сендульський, Н.Трипольський, Ф.Четиркін намагались розглядати діяльність Луцького братства в багатоаспектному ракурсі. Видатні історики В.Антонович, М.Грушевський, І.Крип'якевич, М.Максимович, І.Огієнко, О.Субтельний, О.Цинкаловський подавали відомос­ті про діяльність середньовічного православного Луцького братства в друкарській та шкільній справах. Більш повно і детально діяльність братств і, зокрема Луцького, висвітлю­ється у численних статтях і книгах визначного дослідника Я.Ісаєвича. Найкраще освітню діяльність Луцького братства викладено у праці Е.Мединського "Братські школи України і Білорусії в XVI—XVII ст.".

Проте на сьогодні немає робіт, у котрих узагальнювались або поглиблювались відомості про діяльність Луцького братства в бібліотечній сфері. Тільки в окремих роботах О.Бірюліної та І.Огневої зустрічаються деякі маловідомі, а то й невідомі факти з історії бібліотеки Луцького братства. Дещо проливають світло на історію просвітницької діяльності братських установ, в тому числі роботи бібліотеки в третій період існування Луцького братства, публікації Ю.Герасимчука, С.Жилнека та М.Моліса. Зокрема, відомості про книгорозповсюдження, бібліотеку братства можна знайти у звітах про Діяльність братства в третій період його існування.

Питання періодизації існування Луцького братства є суттєвим. Дата його виникнення остаточно невідома. Цілком вірогідно, що у 1600 р. існувала організація, яка пізніше стала відомою як Хрестовоздвиженське братство, що вже з 1617 р. почало реєструвати своїх братчиків. На основі вивчених документів нами запропонована така періодизація існування Луцького братства: 1-й період: 1617—1730 pp.; 2-й період: 30-ті роки XVIIIст. — 1833 р. (Уніатський період); 3-й період: 1871—1944рр.

Стихійне поширення братських церковно-громадських організацій у середині XIX ст. в захід­ному та південно-західному регіонах Російської імперії було зумовлено відведеною їм роллю вираз­ника великодержавницької ідеї про спільність території східнослов'янських народів і, зрозуміло, історії. Чесно втілюючи цю ідею в життя, братські організації згодом перетворилися в мало не єдині легальні центри українського громадського життя в Російській імперії, стали збирачами і храни­телями української старовини.

Об'єктом дослідження в цій курсовій роботі виступає бібліотека Луцького братства.

Предмет дослідження - історія бібліотеки Луцького братства.

Мета нашої курсової роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні історичних аспектів розвитку Луцького братства, дослідженні діяльності бібліотеки братства як одного з центрів збереження національної культури.

Завдання, які поставлені нами такі:

Проаналізувати наявну літературу по темі нашого дослідження;

Дати характеристику основним історичним етапам розвитку Луцького братства;

Прослідкувати історію бібліотеки Луцького братства, її основні напрямки діяльності.

Закрити

Історія бібліотеки Луцького братства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.