План

1. Етапи розробки та особливості побудови моделей документного фонду.

2. Завдання розвитку документного фондознавства в Україні.

3. Зміст автоматизації комплектування документного фонду.

4. Зміст адміністративно-правової відповідальності працівників інформаційних установ та користувачів за збереження документного фонду.

5. Зміст інформаційного забезпечення управління документним фондом.

6. Зміст поняття «повноти» «ступінь повноти документного фонду».

7. Зміст процесу обробки документного фонду.

8. Зміст процесу розстановки документного фонду

9. Зміст технології перевірки документного фонду.

10. Класифікація документних фондів

11. Ознаки та властивості документного фонду.

12. Специфіка автоматизації управління документним фондом.

13. Сутність поняття «ядро» та «сфера» документного фонду.

14. Сутність процесу моделювання документного фонду та значення моделі документного фонду.

15. Суть концепції повноти документного фонду.

16. Теоретичні концепції формування документного фонду.

17. Технологічна структура циклу формування документного фонду.

15. Суть концепції повноти документного фонду.

Під поняттям «повноти фонду» розуміють таку кількість примірників і назв документів у фонді, що спроможна задовольнити більшу частку запитів користувачів на документи. Виділяють кілька ступенів повноти ДФ. При проведенні відбору документів кожен фондоутримувач намагається забезпечити найбільшу повноту свого фонду по основному профілю. ДФ повинен мати оптимальну повноту, зокрема за кількістю назв, примірників, співвідношення різних підфондів. У фондознавстві виокремлюють 4 ступеня повноти: 1) вичерпна повнота - передбачає придбання усіх документів, виданих за профілем фонду; 2) максимально релевантна повнота – передбачає наявність у фонді 75% виданих документів за профілем фонду; 3) ядерна – наявність у фонді від 30% і більше найбільш цінних документів за профілем фонду; 4) довідкова – наявність у фонді до 20% загальної кількості документів за профілем фонду. Один і той же фонд конкретної інформаційної установи може мати декілька ступенів повноти.


16. Теоретичні концепції формування документного фонду.

В основу формування ДФ покладено 3 базові концепції: теорія відповідності; теорія інформаційних потреб; теорія відбору. Сутність теорії відповідності полягає в тому, що складові ДФ повинні відповідати, з одного боку, завданням фондоутримувача, а з іншого – інформаційним потребам користувачів. Як правило між завдання установи-фондоутримувача та потребами користувачів існує діалектичний зв’язок. Згідно з теорією відбору, у ДФ включають найбільш цінні документи, що відповідають профілю ДФ, потребам користувачів і можуть оперативно та повно їх задовольнити, одночасно із ДФ вилучаються непрофільні документи. Існує первинний та вторинний відбір, на які впливають внутрішні та зовнішні чинники.

Зовнішні: постійне збільшення обсягів ДП, що ускладнює пошук, виявлення; наявність у ДП документів різного змісту, форми, типів, видів; сучасні тенденції розвитку науки (високі темпи старіння та оновлення знань, наукових досягнень), інтеграція, розсіяння, диференціація.

Внутрішні: завдання інформаційної установи, типи, види фондоутримувача; профіль ДФ; кількість користувачів фонду, їх потреб; стан використання фонду користувачів; достатність джерел наповнення фонду документів. На вторинний відбір документів впливають наступні чинники: змістове старіння інформації, фізичне старіння документів; недоліки, що є притаманними системам документовидання та розповсюдження у суспільстві; недоліки, характерні для інформаційно-бібліографічних видань, на основі яких здійснюється вивчення ДП і відбір профільних документів. І первинний і вторинний відбір документів до фонду здійснюється за результатами використання фондоутримувачами на основі вивчення інформаційних потреб користувачів і відмови користувачів у документах.

Отже, ці два відбори у їх сукупності надають фонду нової якості, підтримують його на рівні сучасних вимог. В основі теорії інформаційних потреб лежить концепція, сутність якої полягає в тому, що загальні інформаційні потреби характерні усім користувачам, а особливі притаманні кожній окремій групі користувачів. Кожна інформаційна установа при формуванні ДФ орієнтується на загальні потреби користувачів. Спеціальні групові потреби задовольняються спеціалізованими фондоутримувачами. Існує три види інформаційних потреб користувачів: загальні (характерні для всіх користувачів); колективні чи групові (характерні для певної групи); індивідуальні (одиничні) інформаційні потреби (характерні для окремих користувачів).

У залежності такої класифікації користувачів прийнято документи, необхідні для придбання у фонд, поділяти на 3 групи: 1) документи, як необхідні всім користувачам фонду, що забезпечують загальні потреби; 2) документи, необхідні окремим групам; 3) одиничні документи, розраховані на задоволення інформаційних потреб користувачів фонду. При формуванні ДФ, кожна ІУ, у першу чергу орієнтована на придбання документів для більшості користувачів. На документи на задоволення індивідуальних потреб ІУ орієнтуються в останню чергу.

Як правило, індивідуальні потреби задовольняються за допомогою ДФ для яких вони є профільними. Зазначимо, що виділення загальних, колективних та індивідуальних потреб користувачів є неоднаковим для кожної ІУ. Те, що є загальним та індивідуальним для інформаційних потреб користувачів однієї установи, може бути колективними інформаційними потребами для користувачів ІУ, тому ці потреби визначаються у кожній ІУ індивідуально. Вище вказані теорії взаємопов’язані і реалізуються в процесі роботи із фондом, для цього необхідно знати стан фонду, потреби користувача та завдання фондоутримувача.


17. Технологічна структура циклу формування документного фонду.

Робота фондоутримувача спрямована на створення, збереження, використання і розвитку ДФ називається технологічним формуванням ДФ. Вона може бути представлена у вигляді технологічного циклу, що складається з багатьох взаємопов’язаних і логічно повторюваних процесів, спрямованих на створення, використання і розвиток ДФ.

Технологічний цикл ФДФ розглядається як організація технологічної системи, що має свою структуру. Дана структура складається з процесів, етапів, стадій, операцій. Основна структурна частина: технологічні процеси, які є складними і простими. Складні поділяються на етапи, стадії, операції, а прості лише на операції.

Є основних 8 процесів:

1) процес моделювання (з нього починають роботу фонду). Він спрямований на розробку моделі ДФ – визначення оптимальних кількісних і якісних характеристик фонду.

2) процес комплектування – передбачає поповнення фонду документів на основі їх відбору і вилучення з ДП та включення їх до ДФ здійснений на основі моделей ДФ;

3) процес обліку ДФ – передбачає реєстрацію документів, що надійшли у фонд або вибули з нього;

4) фонд обробки документів передбачає забезпечення документів елементами, реквізитами з метою правильності їх збереження і використання;

5) принцип розміщення ДФ спрямоване на розташування документів у площині фондоутримувача і на полицях;

6) принцип доставки документів передбачає доставку документів із фондосховища на вимогу користувачів і повернення використаних документів у фонд;

7) принцип збереження ДФ – забезпечення утримання ДФ в оптимальному режимі, усунення чинників псування документів із забезпеченням захисту ДФ;

8) принцип управління ДФ – це забезпечення регулярного користування величин, складу ДФ, структури та інших параметрів ДФ з метою забезпечення відповідності фонду завданням отримувача інформаційних потреб користувачів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 18

Безкоштовна робота

Закрити

Документне фондознавство 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.