План

1. Визначення поняття «комплектування документного фонду» та зміст завдань цього процесу

2. Зміст процесу планування документного фонду та реалізація управлінських рішень

3. Чинники, що впливають на збереження документного фонду

4. Варіанти розміщення документного фонду

5. Види і форми обліку документного фонду

6. Види комплектування документного фонду

7. Документний фонд як система

8. Завдання розміщення документного фонду та вимоги до нього

9. Зміст процесу доставки документів до документного фонду.

10. Основні компоненти документного фонду.

11. Параметри документного фонду.       

1. Визначення поняття «комплектування документного фонду» та зміст завдань цього процесу

Під процесом комплектування документного фонду розуміють вивчення відбір, і поповнення фонду документами і вилучення документів фонду, з метою забезпечення його оновлення

Комплектування документного фонду – це, творчий процес, бо передбачає оцінку документів з точки зору їх цінності, інформаційності та актуальності, відповідності інформаційним потребам користувачів. Процес є двобічним, бо передбачає як поповнення фонду документами, так і вилучення документів з фонду, які витратили цінність для інформаційної установи та її користувачів.

Комплектування включає в себе:

Первинний відбір - відбір і планомірне і придбання бібліотекою творів друку та інших документів для створення та поповнення фонду, що відповідають за своїм змістом та видами вимоги наукової та художньої цінності і завданням, які вирішує кожна конкретна бібліотека в роботі з читачами;

Вторинний відбір - використання бібліотечного фонду з метою встановлення відповідності між змістом документів, наявних у фонді та інформаційними потребами в залежності від типу та виду бібліотеки, її завдань, читацького профілю, а також їх відповідності читацьким запитам для коригування якості комплектування та рекомплектування документів вже наявних у бібліотеці, але з різних причин не використовуються її читачами і тому підлягають виключенню з фонду.


2. Зміст процесу планування документного фонду та реалізація управлінських рішень

Планування – одна з важливих функцій управління розвитку бібліотечних фондів. Розрізнюють перспективне і точне планування розвитку бібліотечного фонду.

Планування бібліотечного фонду створює можливість: бачити перспективу, тобто прогнозувати розвиток бібліотечного фонду визначити склад фонду; рівномірно поновлювати і очищати бібліотечний фонд за часи його функціонування; сприяти пропорціональному розвитку складових частин бібліотечного фонду; запобігти придбанню непотрібних для бібліотеки творів друку та інших документів; ефективно використовувати асигнування на придбання книг періодичних видань та інших документів тощо.

Планування тісно пов'язане із статистикою і звітністю бібліотеки, що дає змогу планувати розвиток її фонду.

Особливу увагу при плануванні фонду важливо звернути на:

а) спрямованість і місце промислового та сільськогосподарського виробництва, види і призначення продукції, що ними виготовляється;

б) характер, види і рівень технічних засобів, що застосовуються у народному господарстві;

в) тематику науково-дослідної і раціоналізаторської роботи.

Не менш важливе знання складу читачів за професіями, спеціальностями, рівнем кваліфікації, віком, їхньої загальноосвітньої підготовки, а також запитів і потреб у різноманітних виданнях та інших документах.

Для планування фонду конкретної бібліотеки треба знати повноту і зміст фонду не лише своєї, а й інших бібліотек, а також власних бібліотек своїх читачів; фондів інших подібних установ, що функціонують у районі її діяльності для здійснення узгодженого комплектування. Обсяг цієї інформації, а також знання ряду інших умов є найважливішою передумовою в роботі бібліотеки щодо наукового планування.

Результат управлінської праці – управлінське рішення чи іншу дію, необхідне для досягнення завдань, які об'єктом управління цілей.

Розуміння управління як процесу прийняття управлінських рішень полягає в тому, що будь-яка ситуація, що виникає в процесі управління, є для керівника завданням і вимагає від нього прийняття рішення.

Управлінське рішення – це результат конкретної управлінської діяльності, і його прийняття можна розглядати як процес, що складається з трьох стадій:

підготовка рішення - на даній стадії проводиться аналіз ситуації, що включає пошук, збір і обробку інформації, а також виявляються і формулюються проблеми, що вимагають рішення;

власне прийняття рішення - здійснюється опрацювання та оцінка альтернативних рішень і дій на основі різноманітних розрахунків, проводиться відбір критеріїв для виявлення оптимального рішення, здійснюється вибір і ухвалення найкращого рішення;

реалізація рішення - приймаються заходи для конкретизації рішення і доведення його до виконавців, здійснюється контроль за ходом його виконання, вносяться необхідні корективи і дається оцінка отриманого результату.


3. Чинники, що впливають на збереження документного фонду

Чинники, що впливають на збереження ДФ:

1) соціальні:

- пов’язані з впливом суспільства, людського фактору на збереження ДФ;

2) фізико-технічні:

- при дії зовнішніх умов документи псуються: при транспортуванні документів в механічних і автоматичних машинах;

- механічні дії користувачів в роботі;

- вплив температури, вологості, освітлення;

- вплив різних шкідливих домішок в повітрі: пилу, диму, сажі;

- псування ДФ різними мікроорганізмами, грибами, бактеріями, комахами, гризунами (миші, пацюки), які потрапляють до фондосховища через вентиляцію та каналізацію.


4. Варіанти розміщення документного фонду

Варіанти розміщення:

вертикальне;

горизонтальне;

змішане.

Горизонтальне використовується у фондах обсягом до 300 тис. од. зберігання.

- простота;

- можливість гнучкого розміщення фонду з урахуванням різноманітних інформаційних потреб.

- розтягнення комунікації по всій площі;

- складність використання механізованих і автоматизованих засобів для доставки документів;

- більш пожежонебезпечне.

Вертикальне зберігання у вежосховищах або на різних поверхах будівлі.

- максимальне зосередження фонду у мінімальному обсязі простору;

- менш пожежонебезпечне.

- ускладнюються зв’язки з іншими структурними підрозділами;

- масштабність площі фонду;

- вимагає більшої кількості працівників і збільшується фізичне навантаження на них;

- менша оперативність доступу до фонду.

Змішане використовується для організації документних фондів, які використовують горизонтальне розміщення для затребуваних документів, при цьому пасивні депозитарії розміщуються вертикально.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Документне фондознавство

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.