План

1. Документ

2. Лексикографія

3. Рецензія

4. Реквізити

5. Довідка

6. Абревіатура

7. Службові документи

8. Правила скорочування слів

9. Характеристика

7. Службові документи

Для виготовлення службових документів встановлено два формати паперу - А4 (210 х 297 мм) та А5 (148 х 210 мм). Усі реквізити документа розмішують у межах робочої площі сторінки, тобто площі уніфікованої форми чи бланка документа, яка призначена для заповнення основними реквізитами. З країв сторінки залишають вільне незаповнене місце-поля, або береги, документа. Вони призначені для закріплення документа в технічних засобах зберігання, а також для нанесення спеціальних позначок і зображень. Установлено такі розміри берегів формуляра-зразка для формату паперу А-4: o лівого - ЗО мм; о правого- 10мм; o верхнього - 20 мм; о нижнього - 20 мм. Реквізити на сторінці документа розміщують паралельно короткій стороні аркуша. У документах, що виготовляються на аркушах формату А4 і змістова частина яких має вигляд табличних форм, допускають розміщення основних реквізитів паралельно довгій стороні. Документи оформляють переважно з одного боку аркуша. Якщо документ оформляють також і на звороті, то відповідно міняються місцями лівий і правий береги, а нижній та верхній залишаються без змін. Нумерація сторінок.У документах, оформлених на двох і більше аркушах паперу, сторінки нумерують. Рубрикація тексту.Використовують різні види рубрикації. Найпростішим із них є поділ на абзаци. Можливе використання традиційної і нової системи рубрикації. Традиційна рубрикація базується на використанні римських (для розділів) та арабських (для параграфів) цифр. Однотипні засоби рубрикації застосовують до однорідних частин. Мовні засоби документів мають відповідати таким основним засадам: 1.Об 'єктивність. Особистий момент у документах зведений до мінімуму. Це досягається вживанням мовних одиниць, які не називають особи мовця чи співрозмовника та дій, які вони виконують. 2.Стандартність. Стандартність документів на рівні мовних засобів передбачає використання готових, перевірених практикою словесних формул, які легко сприймаються і точно описують ситуацію, яка неодноразово повторюється. 3.Логічна послідовність. Усі частини документа логічно пов'язані. 4. Ясність викладу, точність опису. Документ має бути зрозумілим, не викликати двозначності.5. Свобода від суперечностей. У документі не може бути смислової ссуперечності, коли аргументи суперечать один одному. 6. Переконливість. Забезпечується обґрунтуванням висловленої в документі думки, доказовістю матеріалу, точністю в доборі цифрової інформації та фактів. 7.Лаконічність. Лаконічним вважають документ, в якому немає багатослівної аргументації, зайвих слів та повторень.


8. Правила скорочування слів

Окрім скорочень, придатних до вживання в усній і писемній формі мовлення, у діловому спілкуванні існують скорочення, призначені для зорового сприйняття, - графічні, текстові. Ці скорочення не є словами, їх використовують лише на письмі. На відміну від лексичних скорочень, їх можна розшифрувати та прочитати повністю. Зазвичай, це скорочення, позначені малими буквами. За написанням графічні скорочення є декількох типів:

—крапкові (ім., див., с., м.);

—дефісні (ін-m, р-н, б-ка, з-д);

—із скісною рискою ( а/с, в/с, в/ч);

— нульові - на позначення фізичних, метричних величин, грошових одиниць та ін. лише після цифр ( 20 хв, 5 кг, 300 грн);

— комбіновані (пд.-зах., пн.-сх.) та ін. Стандартними є такі типи скорочень:

а) поштові назви, назви адміністративних одиниць:м.,смт,обл.,

б) назви посад і звань: асист., доц., проф., канд. в)назви дат і календарних термінів: н. е., в., ст., м-цъ,p.,pp.;

г) грошові одиниці та числові назви: грн, коп., тис, млн,млрд;

д) форми звертання

ефізичні, метричні величини: m, га, г, кг, л, мл, км, хв, год.;

є) найменування документів; квит., накл.;

ж) текстові позначення: див., пор., напр., с, та ін.,іт.ін.,табл., іл.

Усі скорочення слів мусять бути загальноприйнятими і зрозумілими, зафіксованими у державних стандартах і словниках. Не варто перевантажувати текст графічними скороченнями. Існують такі правила користування скороченнями:

- слово має закінчуватися на приголосну (за невеликими винятками - о. - острів, отець, А - ампер);

- слово має мати запас стійкості, щоб сприйматися однозначно (філол., філос);

- не можна скорочувати в тексті ключових слів;

- написання скорочення має бути уніфікованим у межах тексту.

Скорочення слів використовують і для стислого письма, під час конспектування. Скорочувати можна різні частини мови, намагаючись дотримуватися загальноприйнятих норм, а не власних правил.


9. Характеристика

Характеристика — документ, у якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника

Характеристика Остапчук Анастасії Олексіївни 1997 року народження працівника фірми 'Зоря' міста Рівного

Остапчук Анастасії Олексіївни є працівником фірми Зоря міста Рівного з травня 2015 року. За час роботи на фірмі зарекомендувала себе як старанна дисциплінована.

До своїх обов'язків працівник ставиться з відповідальністю. Виконує свою роботу на високому рівні.

Мислення у Анастасії Олексіївни творче, за час роботи у фірмі, отримувала неодноразово премії. На своєму робочому місці завжди уважна, окуратна, допомагає колегам по роботі.

До виконання доручень адміністрації фірми ставиться сумлінно. Була призначена заступником директора з продажу. Активно брала участь у розробці передових технологій у виробничому процесі.

Анастасія Остапчук, весела, розсудлива. Користується повагою серед колег. Має авторитет серед керівництва. Громадських нарікань не має.

Має сім'ю. Чоловік Остапчук Анатолій Сергійович. Діти: син Остапчук Ростислав Анатолійович, дочка Остапчук Маргарита Анатолівна.

Судимостей не мала, в міліцію не притягувалась.

Характеристика видана для надання за місцем вимоги.

Директор фірми Якимчук А.Р.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Діловодство та документознавство 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.