План

1. Документ

2. Лексикографія

3. Рецензія

4. Реквізити

5. Довідка

6. Абревіатура

7. Службові документи

8. Правила скорочування слів

9. Характеристика

4. Реквізити

Документ становить сукупність окремих елементів, які називають реквізитами. Залежно від виду ділового папера набір реквізитів і порядок їхнього розташування різний. Однак існують певні встановлені єдині моделі побудови однотипних документів – формуляр-зразок, що відповідає вимогам чинних державних стандартів.

Формуляр-зразоквстановлює такий склад реквізитів:

Державний герб України.

Емблема організації чи підприємства.

Зображення державних нагород.

Код установи, організації чи підприємства за Українським класифікатором підприємств і організацій (УКПО).

Код форми документа за Українським класифікатором управлінської документації (УКУД).

Назва міністерства або відомства.

Повна назва організації, установи чи підприємства.

Назва структурного підрозділу.

Індекс підприємства зв’язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпа (абонентського телеграфу), номер телефону, факсу, номер рахунка в банку.

Назва виду документа.

Дата.

Індекс (вихідний номер документа).

Посилання на індекс і дату вхідного документа.

Місце складання або видання.

Гриф обмеження доступу до документа.

Адресат.

Гриф затвердження.

Резолюція.

Заголовок до тексту.

Відмітка про контроль.

Текст.

Відмітка про наявність додатка.

Підпис.

Гриф погодження.

Візи.

Печатка.

Відмітка про засвідчення копії.

Прізвище виконавця та номер його телефону.

Відмітка про виконання документа й скерування його до справи.

Відмітка про перенесення відомостей на машинний носій.

Відмітка про надходження документа.


5. Довідка

Довідка— це документ, який містить опис та підтвердження юридичних та біографічних фактів і подій, пов’язаних з діяльністю окремих осіб, обставинами діяльності установ, організацій. Реквізити довідки:1. Адресат (назва міністерства, відомства, установи).2. Назва документа.3. Дата.4. Місце укладання документа.5. Заголовок до тексту.6. Текст.7.Посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка підписала довідку.8.Печатка.

Міністерство освіти і науки України

Рівненський коледж економіки та бізнесу

ДОВІДКА №1

20.12.2014

м. Рівне

Остапчук Анастасія Олексіївна є студенткою III курсу економічного відділення « Бухгалтерчький облік».Довідка видана для подання в Київський РВК м. Рівне.

Керівник економічного відділення.В.Сірацька

Секретар К.В.Онопрієнко.


6. Абревіатура

Явище абревіації полягає у скороченні довгих мовних формул і згортанні їх у семантичну єдність - абревіатуру. Це порівняно новий спосіб словотворення, але досить продуктивний у сучасних мовах. Серед неологізмів - значна кількість саме абревіатур.33Це явище поширилося на початку XX ст. і відповідало суспільній потребі мови, а саме - тенденції до уникнення надлишкової інформації, економії мовної енергії, уникнення повторів, упорядкованості та регламентації. Отже, абревіатура - скорочене складне слово (іменник), утворене з початкових літер чи початкових слів, на основі яких твориться скорочення. Суттєвою ознакою абревіатур є стабільна вимова за назвами букв (рідше звуків) та -як результат її - лексикалізація графічних скорочень, якої з часом набувають частовживані й загальновживані довгоживучі абревіатури34, напр.:Кабмін, ЖЕК, НАТО,ООНтощо.Основні умови їхнього функціонування - доцільність, зрозумілість, стандартність. їх ще деколи називають "лексичними скороченнями". Класифікація абревіатур залежно від їхньої структури та вимови має такий вигляд: 1. Ініціальні абревіатури - утворені з початкових літер (звуків) слів, які входять у вихідне словосполучення: а) буквені - їх вимовляють як букви: СНД- Співдружність Незалежних Держав; МЗС-Міністерство закордонних справ; СБУ- Служба безпеки України; МВФ - Міжнародний валютний фонд; ЛНУ- Львівський національний університет; б) звукові -їх вимовляють як звуки:СІЛКО - Європейська школа кореспондентської освіти; НАН - Національна академія наук; ЧАЕС- Чорнобильська атомна електрична станція; 2. Абревіатури складового типу - утворені усіченням основ двох (або більше) слів, з початкових складів мотивуючого складного найменування:інтерпол (інтернаціональна поліція), Бенілюкс (об'єдну-вальна назва трьох європейських держав-Бельгії, Нідерландів і Люксембургу), військкомат (військовий комісаріат), торгпред (торговельний представник), міськком (міський комітет), держстрах (державне страхування), нардеп (народний депутат). 3.Абревіатури змішаного типу -утворені з початкової частини або частин слів і повного слова. Це дуже поширений тип абревіатур у сучасній українській мові:держмито, спецзамовлення, госпрозрахунок, дипкур 'єр, генпрокурор, держсекретар, начштабу, техогляд, медсестра,турбюро, Донеугілля, Нацбанк, Галсервіс. 4.Комбіновані абревіатури -утворені одразу двома зазначеними вище способами: НДІБудшляхмаш, НДІторгмаш, ХарБТІ, АвтоЗаЗ. За змістом абревіатури можна поділити на: - назви держав {ПАР, ФРИ, США); - назви міжнародних організацій(МАУ -Міжнародна асоціація україністів;ЮНЕСКО, ООН); - назви партій (УРП, УНА, СДПУ(о), УХДП); - назви військових угруповань(ВМФ, ВПС, УПА, УГА); - назви наукових, громадських, спортивних організацій(НТШ- Наукове товариство імені Шевченка; ДНД-добровільна народна дружина; ФФУ-Федерація футболу України;)- назви телевізійних агентств і програм (УТ, УТН, УНІАН- Українське національне інформаційне агентство новин); - назви підприємств, установ, організацій, банків(Укрсоцбанк, Промінвестбанк,)-назви літературних об'єднань(ВАПЛІТЕ - Вільна академія пролетарської літератури, Бу-Ба-Бу-Бурлеск - Балаган - Буфонада); - назви видавництв, видань, газет і журналів(УРЕ, БУЛ-Бібліотека української літератури, СУМ- Словник української мови; "ПіК"- "Політика і культура"; "СіЧ""Слово і час","ГУ"-"Голос України"); - назви відділів, відділень, факультетів(райвспоживспілка, обл-но, фінвідділ, біофак, журфак, юрфак); - назви посад (завкафедри, генсек, санінструктор); - назви документів (спецзамовлення, спецпроект, техплан); - назви матеріалів, виробів, машин, пристроїв ) та ін.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Діловодство та документознавство 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.