План

1. Поняття та характеристика формальних і неформальних процесів наукової комунікації.

2. Наукова комунікація як інструмент трансформації в інформаційне суспільство.

3. Поняття та сутність документно-комунікаційної системи

4. Типізація документів за використанням в комунікаційних каналах в системі документних комунікацій

5. Документна комунікація як підсистема соціальної комунікації.

6. Документ як матеріальний носій інформації та засіб комунікації: визначення, відмінні ознаки.

7. Поняття «вторинний» та «первинний» документ в системі документної комунікації.

8. Канал документної комунікації: функціональні властивості документів, бар`єри каналу комунікації.

9. Співвідношення документної та недокументної комунікації.

1. Поняття та характеристика формальних і неформальних процесів наукової комунікації.

Наукова комунікація це сукупність процесів представлення передачі та отримання наукової інформації у суспільстві, які утворюють оновлений механізм існування та розвитку науки.

Основними процесами наукової комунікації є:

1.безпосередній діалог між вченими та спеціалістами про наукові дослідження.

2.усні виступи вчених та спеціалістів.

3.обмін публікаціями та листами.

4.підготовка результатів дослідження до публікації.

5.розповсюдження наукових публікацій.

6.безпосередньо наукова інформаційна діяльність(збір, АСПІ, зберігання, пошук та розповсюдження наукової інформації). Важливим аспектом у науковій комунікації є безпосередня участь учених у досліджуваних роботах.

Формальні процеси наукової комунікації засновані на використанні наукових документів, як правило, таких, які документально підтверджують вищезазначені процеси.

Неформальні процеси наукової комунікації - це канали за якими передається одна третина наукової інформації за допомогою усної комунікації особистих контактів(скап, тел..розмова).

Неформальні джерела інформації це: конференції, семінари.

На даному етапі розвитку наукова електронна преса стає важливим елементом формального і неформального каналу оскільки існує висока ступінь її адресності та вибірковості.

Технічні засоби сприяють швидкому зворотному зв’язку при передачі інформації у відповідності до релевантних інформаційних потреб співрозмовника, при цьому синтез інформації є більш високим ніж при переробці і засвоєнні друкованого тексту.


2. Наукова комунікація як інструмент трансформації в інформаційне суспільство.

Освіта і наука є важливими інструментами суспільної трансформації, які забезпечують життєздатність суспільства.

Інформаційне суспільство грунтується на впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій та формуванні інформаційної культури, при цьому має бути забезпечений швидкий і зручний доступ до світової наукової інформації через наукову періодику бази даних.

Наукова комунікація – це сукупність процесів представлення, передачі та отримання наукової інформації у суспільстві, які утворюють основний механізм існування та розвитку науки.

Основними процесами наукової комунікації є:

1) Безпосередній діалог між вченими та спеціалістами про наукові дослідження;

2) Усні виступи вчених та спеціалістів;

3) Обмін публікаціями та листами;

4) Підготовка результатів дослідження до публікації;

5) Розповсюдження наукових публікацій;

6) Безпосередня науково-інформаційна діяльність (АСПІ, зберігання, пошук та розповсюдження наукової інформації).


3. Поняття та сутність документно-комунікаційної системи

Система документно-інформаційних комунікацій (система “документ – споживач інформації”) є підсистемою інформаційних комунікацій і забезпечує функціонування документів у суспільстві. Вона забезпечує створення, аналітико-синтетичне перероблення, зберігання, розповсюдження й використання документів як носіїв соціально значущої інформації.

Система документно-інформаційних комунікацій – це сукупність усіх документів, відправників документної інформації (автор, видавництво), її споживачів (читач, слухач, глядач), професійних посередників (бібліотекарів, бібліографів, фахівців в області інформації й документації); виробничих процесів (створення, оброблення, зберігання, поширення документів) і відносин між ними, що обумовлені як внутрішніми властивостями системи, так і зовнішнім середовищем її суспільного функціонування. Відсутність хоча б одного з елементів призводить до неузгодженості системи.

Цільове призначення ДІКС зводиться до досягнення таких цілей:

- забезпечити творчо обдарованим членам суспільства можливість включати їхні досягнення в документовану соціальну пам’ять;

- зберігати документовану соціальну пам’ять як частину культурної спадщини суспільства;

- забезпечувати суспільне використання документованої частини культурної спадщини в інтересах суспільства.

Для досягнення поставлених цілей потрібно вирішити такі завдання:

- усуспільнення початкових повідомлень (рукописи), що надходять від творчо обдарованих людей, визначення їхньої суспільної значущості, здійснення редакційно-видавничого оформлення, поліграфічного тиражування, тобто перетворення рукопису в документ суспільного користування (ДСК) – первинний документ;

- здійснення оброблення ДСК (згортання й розгортання) для більш повного їх використання, перетворення первинних документів у вторинні:

- формування й забезпечення довгострокового зберігання фондів суспільного користування;

- поширювання первинних і вторинних документів у режимі сповіщення або довідкового обслуговування.

Таким чином, система документно-інформаційних комунікацій являє собою сукупність усіх документів, всіх користувачів інформації, яку зафіксовано в документах, усіх комунікаційних інститутів і всіх відносин між ними. Вона забезпечує створення, оброблення, зберігання, розповсюдження й використання інформації у суспільстві. Усі елементи системи тісно пов’язані між собою.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Документно-інформаційні комунікації 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.