Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 96

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ КНИГОЗНАВЧОЇ ДУМКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 6

1.1. Виникнення та еволюція терміна "книгознавство" 6

1.2. Перші кроки книгознавчої думки в Україні 10

1.3. Історична парадигма та трансформація системи поглядів у сфері книгознавства першої половини ХХ століття 17

Висновки до першого розділу 22

РОЗДІЛ 2. КНИГОЗНАВЧІ ОСЕРЕДКИ В УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 24

2.1. УНІК: роль і місце у створенні фундаменту української книгознавчої освіти 24

2.2. "Бібліологічні вісті" як цінне джерело для розвитку книгознавства та книгознавчої періодики 27

Висновки до другого розділу 35

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК КНИГОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ В КІНЦІ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 36

3.1. Розвиток книгознавства в Україні в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття 36

3.2. Відродження українського книгознавства у другій половині ХХ століття 52

Висновки до третього розділу 69

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 70

4.1. Контроль за функціонуванням СУОП в бібліотечних установах. 70

4.2. Дії персоналу бібліотеки під час аварії на хімічно-небезпечному об’єкті 75

4.3. Техніка роботи зі спеціальною літературою 78

ВИСНОВКИ 82

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 86

ДОДАТКИ 92

ВСТУП

Актуальність теми. Любов до книги, усвідомлення її важливості здавна притаманні українцям. Наші предки розуміли, що саме книга акумулює духовний потенціал нації. Українська рукописна книга XI-XIV ст. була винятковим явищем книжкового мистецтва.

Про це свідчать пропорційність елементів, досконалі шрифти, надзвичайно яскраві ілюстрації, ошатні оправи. Прикладом любові до книги можна назвати найбільшу в Європі на той час книгозбірню, якою володів київський князь Ярослав Мудрий, і яка налічувала 1100 томів. З XV по XVII ст. книгодрукування було дуже розповсюдженим на теренах України. З огляду на книжкову культуру якість тогочасних видань була надзвичайно високою.

У всі часи свого існування книга займала важливе місце в житті людей. Людина завжди приділяв багато уваги книзі: і в період рукописних книг, коли кожна з них була на вагу золота, і в наш час, коли книгу по праву можна назвати безцінним помічником і другом кожного. Тому з появою самої книги з'явилася і наука про неї, яка в різні часи по-різному називалася, в її історичному розвитку їй були притаманні різні цілі і функції. Незмінним залишалося розуміння, що книгу треба вивчати і необхідно удосконалювати.

У всі часи існування книги і науки про неї проводилися різні заходи, головним завданням яких було вирішення проблем, пов'язаних з виготовленням книг, їх реалізацією, ефективним використанням і так далі. У різні історичні періоди такі заходи проводилися в різній формі, були абсолютно різного масштабу.

"Практика книжкової справи сьогодні висуває чимало складних питань у бібліографії, бібліотекознавстві, у всіх областях величезного і надзвичайно різноманітного книжкового господарства. Без серйозної наукової розробки книгознавства - комплексної науки про книгу - книжкова справа далі успішно розвиватися не зможе".

Книгознавство як комплексна наука об'єднувало в собі всі галузі книжкової справи, а значить, саме ця наука і повинна займатися вирішенням всіх проблем.

Теперішня дедалі глибша й повніша інформатизація людської діяльності дає перспективу для належного поцінування значення книгознавчої науки, яка передбачає вивчення рукописної і друкованої книг саме з погляду їхньої ролі в культурному житті та інформаційному забезпеченні суспільства. Попередниками перебудови життя на основі комп’ютерної технології були дві своєрідні інформаційні революції, пережиті людством у минулому. Перша - це поява писемності й рукописання; друга - перехід на світанку нової доби нашої історії до поліграфічної форми реєстрації та розповсюдження інформації. Нині настав час співдії та взаємодоповнення давніх і найновіших форм інформації - на папері і на електронних носіях. Досвід, нагромаджений книгознавчими дисциплінами, в тому числі бібліографією, може і повинен знайти якнайширше застосування в нових умовах.

Метою дипломної роботи є дослідження виникнення і розвиток книгознавства на Україні.

Згідно мети дослідження в дипломній роботі обумовлено вирішення наступних задач:

- розглянути виникнення та еволюцію терміна "книгознавства;

- ознайомитися з першими кроками книгознавчої думки в Україні;

- визначити історичну парадигма та трансформацію системи поглядів у сфері книгознавства першої половини ХХ століття;

- розглянути УНІК: роль і місце у створенні фундаменту української книгознавчої освіти;

- розглянути "Бібліологічні вісті" як цінне джерело для розвитку книгознавства та книгознавчої періодики;

- дослідити відродження українського книгознавства у другій половині ХХ століття;

Об’єктом дослідження даної теми є книгознавство на Україні в кінці ХХ - на початку ХХІ століття.

Предмет дослідження - є розвиток книгознавства на Україні.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Теоретичною основою дослідження є виникнення і розвиток книгознавства на Україні.

Для вирішення поставлених у дослідженні завдань, отримання вірогідних даних і перевірка гіпотез було застосовано комплекс методів дослідження: теоретичні, емпіричні, статистичні.

Закрити

Виникнення і розвиток книгознавства в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.