ЗМІСТ

Скорочення

Вступ

Рівненська державна обласна бібліотека – головна книгозбірня регіону

Історія і розвиток

Структура бібліотеки

РДОБ - центр регіональної інформації

Акумуляція та створення інформаційних електронних ресурсів

Регіональний інформаційний портал: Рівненщина

Веб–сайт РДОБ як складова інформаційних ресурсів

Сектор краєзнавчої літератури та бібліографії

Віртуальна довідка як інформаційна послуга

Висновок

Список використаної літератури

Скорочення

АБІС – автоматизована бібліотечно-інформаційна система

АРМ – автоматизоване робоче місце

БД – база даних

БЗ – бібліографічний запис

БО – бібліографічний опис

ВД - віртуальна довідка

ДБА– довідково-бібліографічний апарат

ДІО – довідково-інформаційне обслуговування

ДПНТБ - державна публічна науково-технічна бібліотека

ЕБ - електронна бібліотека

ЕБД – електронна база даних

ЕК – електронний каталог

ЕР – електронний ресурс

ЗвСКК – зведений систематичний краєзнавчий каталог

ЗМІ – засоби масової інформації

ІРБІС – інтегрована бібліотечно-інформаційна система

МФВ – Міжнародний Фонд “Відродження”

РДГУ –Рівненський державний гуманітарний університет

РДОБ – Рівненська державна обласна бібліотека

РІЦ – регіональний інформаційний центр

РКБІС – регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система

СКС – систематична картотека статей

СУБД – система управління базами даних

Вступ

Стрімке впровадження в бібліотечну практику нових інформаційних технологій змінює уяву про бібліотеку. Дефініція бібліотеки і її головні функції відносяться сьогодні до ключових положень не лише бібліотекознавства, але й до інформаційних наук. Безумовно, сутність функцій бібліотеки визначають її зміст і взаємозв’язок інформаційно - бібліографічної діяльності, її ціль, принципи, критерії ефективності, технології, оцінка якості роботи. Історично змінювалися підходи до сутності бібліотек: бібліотека-читальня, бібліотека - книжкове зібрання, бібліотека-багатоелементна структура: п’яти, семи а можливо і більше. Нині розгортаються головні дискусії навколо сутності функції бібліотеки . За визначенням даним Ю.Н. Столяровим „ Библиотека – удовлетворяющее информационным потребностям общества в целом, его части или отдельного члена, материально- технически оснащенное упорядоченное множество документов, формируемое, хранимое и предоставляемое библиотечным персоналом”. Як відмічає Я.Л. Шрайберг в доповіді „Сучасні тенденції розвитку бібліотечно інформаційних технологій”(24) „З цим важко погодитись, так як однією з ознак бібліотеки є фізична присутність документа у фонді, що вже не завжди можливо здійснити сьогодні .При формуванні фонду і, звичайно, при обслуговуванні користувачів необхідно враховувати електронні повнотекстові колекції доступні через Інтернет” Як вважає проф. Я.Л. Шрайберг сьогодні необхідно переглянути традиційну концепцію бібліотек, адже бібліотека не тільки загальнодоступний інформаційний центр, Інтернет - центр, науковий заклад і т .д.- бібліотека активний учасник перетворення суспільства, його просування до інформаційного суспільства. Головний упор в новій концепції має бути зроблений на інформаційній функції як самостійній важливій функції бібліотеки, на чіткому визначенні місця документа.

У багатьох великих, обласних бібліотеках, в тому числі і в РДОБ, читачі приходять не лише за традиційними документами, а за повнотекстовими електронними копіями документів, за інформацією. Бібліотеку відвідують он-лайнові користувачі, які використовуючи її послуги отримують на ПК необхідну інформацію.

Мета роботи: Дослідження розвитку Рівненської державної обласної бібліотеки, як центру регіональної інформації.

Завдання Вивчити стан акумуляції традиційних та електроннихінформаційних ресурсів; надання інформаційних послуг РДОБ.

Об’єкт дослідження Інформаційне забезпечення запитів користувачів

База дослідження Рівненська державна обласна бібліотека

Методологічна база дослідження Використано метод аналізу та синтезуголовних показників та напрямків роботи бібліотеки. На основі методу Індукції та Дедукції проведено вивчення процесів роботи та послуг, зроблено висновки.

За допомогою логічного методу на основі критичного аналізу сформовано висновки та пропозиції

Наукова та практична значущість дипломної роботи Результати дослідження дипломної роботи будуть цікавими і корисними для студентів, які навчаються на кафедрі бібліотекознавства і бібліографії та на кафедрі документальних комунікацій. Вони можуть бути використані і бібліотечними працівниками, які розпочинають свою діяльність і тими, хто створює електронну бібліотеку.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 61

Безкоштовна робота

Закрити

Дослідження розвитку Рівненської державної обласної бібліотеки, як центру регіональної інформації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.