Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 72

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ. 3

ВСТУП. 4

РОЗДІЛ 1.  БІБЛІОТЕКА   В   ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 7

1.1. СТРАТЕГІЧНЕ  УПРАВЛІННЯ  В БІБЛІОТЕЦІ 11

1.2. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “УПРАВЛІННЯ”, “МЕНЕДЖМЕНТ”, “МАРКЕТИНГ”. 14

1.3. ЗНАЧЕННЯ ІМІДЖУ БІБЛІОТЕКИ.. 21

1.4. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ. 26

РОЗДІЛ 2. ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ БІБЛІОТЕКИ.. 30

2.1. ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ФОНД ВИГОДСЬКОЇ МАСОВОЇ БІБЛІОТЕКИ   33

2.2.  СИСТЕМА КАТАЛОГІВ МАСОВОЇ БІБЛІОТЕКИ-ФІЛІАЛУ №5. 37

2.2.1 АЛФАВІТНИЙ  КАТАЛОГ. 38

2.2.2 СИСТЕМАТИЧНИЙ КАТАЛОГ. 40

2.2.3. КРАЄЗНАВЧИЙ КАТАЛОГ. 42

2. 3. БІБЛІОГРАФІЧНІ   КАРТОТЕКИ   ВИГОДСЬКОЇ МАСОВОЇ БІБЛІОТЕКИ   44

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  У ВИГОДСЬКІЙ МАСОВІЙ  БІБЛІОТЕЦІ. 47

3.1. ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.. 49

3. 2.  БІБЛІОГРАФІЧНЕ ІНФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ. 52

3.3.  РЕКОМЕНДАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.. 56

ВИСНОВКИ.. 60

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 63

ДОДАТКИ.. 68

ВСТУП

Актуальність теми.

Становлення інформаційного суспільства веде до радикальних змін у сфері виробництва, ділової активності, а також у соціальній. У новому світі, як прогнозують науковці, вирішальну роль відіграватимуть не речовина і енергія, а інформація й знання – чинники, які визначатимуть як загальний стратегічний потенціал суспільства, так і перспективи його розвитку. У ньому бібліотеці відводиться дуже важлива, але нова роль, яка потребує перегляду багатьох уявлень про ці заклади. Вона вимагаєпереорієнтації на нові форми і методи роботи, трансформації більшості аспектів бібліотечної діяльності.

Одне з найважливіших завдань бібліотеки у сучасному світі – забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації і збереження її джерел. Відтак бібліотекарі все частіше виступають у ролі інформаційних спеціалістів. Отже, сучасні бібліотеки – це не тільки джерело ідей, мудрості, технологій, матеріалізоване у вигляді книг, журналів, дисертацій, а й автоматизовані інформаційні центри, які обслуговують споживачів у локальних і віддалених режимах, центри запровадження нових технологій, генератори власних баз даних і комплексів автоматизованих послуг.

Як творити позитивний образ бібліотеки нового типу? Якою є місія бібліотеки на початку ХХI століття? Ці та інші проблеми турбують сьогодні бібліотекарів-практиків, науковців, а також громадськість. Адже бібліотека – важливий осередок культури, де зібрані знання, практичний досвід, накопичений людством протягом усієї історії, які передають новим поколінням.

У зв’язку з цим велика кількість вчених, спеціалістів, які займаються науковою і практичною діяльністю в тій чи іншій ланці бібліотечної діяльності, вивчають, дискутують і розробляють своє бачення бібліотеки чи окремої ланки її діяльності в новому світі. Це стосується також й інформаційно-бібліографічної діяльності.

Стан наукової розробленості.

У сучасному бібліотекознавстві все більше набуває визначення тлумачення бібліотеки в цілому як інформаційної системи, яка концентрує і надає суспільству для користування інформаційні ресурси в документальній формі. За словами Швецової-Водки Г.М. “вся діяльність бібліотеки є інформаційною, бо її головне призначення – бути комунікаційним посередником у соціальній інформаційній комунікації”[55,с145]. Тут же Галина Миколаївна дає повне визначення інформаційної діяльності бібліотеки – це “забезпечення доступу до інформації, що зберігається в документальних фондах бібліотеки і віддалених інформаційних ресурсах, у вторинно-документальній, безпосередньо-документальній і недокументальній формах”.

Особливої уваги заслуговують статті “Трансформація бібліотеки перехідного періоду”, “Трансформація ціннісних орієнтирів на шляху від масової до публічної бібліотеки: підсумки ХХст”, Швецова-Водка Г.М. “Інформаційна діяльність бібліотеки: термінологічний підхід”, Ільганаєва В.О. “Бібліотека в інформаційному середовищі: основні тенденції розвитку”, Вовченко І.О., Копняєва Г.С. ”Поліпшення організації бібліографічної роботи в масових бібліотеках централізованих систем”, Вікуліна А.А. ”Інформаційна діяльність публічних бібліотек”. заслуговують уваги також праці В.К. Клюєва, С.Г.Матліна, І.П.Федяніна, К. Вірютіна, Тавельган, Сенченко, Моргенштерна та багатьох інших.

Основні положення, які стали правилами якісної бібліографічної роботи викладено у працях класиків бібліографії Діомідової Г.Н., Бурана В.Я., Довгополої О.П., Пупченка В.В., Вохришевої М.Г., Коршунова О.П., а також Швецової-Водки Г.М. Створено ряд методичних порад та інструкцій щодо організації каталогів та картотек, навчальні посібники.

Організації довідково-бібліографічного апарату та довідково-бібліографічному обслуговуванню присвячені сторінки періодичних видань. Даним проблемам присвячуються і наукові праці. Законодавчі підвалини бібліографії відображені у Законах України та Держстандартах.

Метаданої роботи – дослідити, яку роль відводиться бібліотеці в інформаційному суспільстві і як її досягти, а також інформаційно-бібліографічна робота бібліотеки-філіалу №5 Долинської ЦБС Івано-Франківської області.

Завдання роботи:

Вивчити і проаналізувати управління бібліотекою в цілому, а також інформаційно-бібліографічною діяльністю, включаючи нові форми і методи управління, імідж бібліотеки і його значення; роль автоматизації в бібліотечній діяльності; ДБА і основні напрями бібліографічного обслуговування.

Об’єктом дослідження є сама бібліотека в інформаційному суспільстві та її інформаційно-бібліографічна діяльність на прикладі Вигодської масової бібліотеки-філіалу №5.

Предмет – це ті зміни, які повинні відбутися в бібліотеці як інформаційному центрі; довідково-бібліографічний апарат бібліотеки і основні напрями бібліографічного обслуговування: ДБО, БІС,РБО.

База дослідження: Вигодська масова бібліотека-філіал №5 Івано-Франківської області Долинського району.

Методами вирішення поставлених завдань вибрані вивчення, групування, порівняння і аналіз наукових публікацій і результатів роботи конкретної бібліотеки.

Наукова та практична цінність дослідження полягає у зборі та узагальненні розрізнених відомостей про розвиток інформаційно-бібліографічної діяльності.

Структура дипломної роботи.

Дипломна робота складається із трьох розділів, кожен з яких поділений на підрозділи. Вона включає допоміжний апарат: вступ, висновки, план, список використаної літератури, список скорочень і додатки.

Закрити

Основні напрями бібліографічного обслуговування у Вигодській масовій бібліотеці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.