Зміст

1. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці згідно Закону України «Про охорону праці».

2. Вплив вологості та руху повітря на теплообмінні процеси організму людини.

3. Причини пожеж і вибухів.

4. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

5. Надання першої долікарської допомоги при різних травмах.

1.Основні принципи державної політики в галузі охорони праці згідно Закону України «Про охорону праці».

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

- пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

- підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

- комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

- соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;

- адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;

-використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству;

-інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

- забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;

- використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.


2. Вплив вологості та руху повітря на теплообмінні процеси організму людини.

Найважливішу роль серед параметрів навколишнього середовища, які постійно і безпосередньо діють на організм людини, відіграє повітря. Це основний фактор, що забезпечує життєдіяльність людини.

У процесах теплообміну організму з навколишнім середовищем вологість має велике значення як чинник, що суттєво змінює віддачу тепла.

У виробничих приміщеннях підприємств по випуску будівельних матеріалів вологість повітря може бути надто високою, і досягає 100%.

Вологість повітря характеризує ступінь його насичення водяною парою. Одна й та сама температура повітря залежно від ступеня його вологості відчувається людиною по-різному. Для характеристики вологості повітря використовується поняття абсолютної, максимальної і відносної вологості.

Абсолютна вологість визначається тиском водяних парів, що вимірюються в міліметрах ртутного стовпа чи паскалях або масою водяних парів у грамах в 1 куб. м. повітря.

Максимальна вологість – кількість водяних парів в грамах, що необхідна для повного насичення 1 куб. м. повітря за даної температури і тиску.

Відносна вологість – це процент насичення повітря водяними парами в момент спостереження; визначається відношенням абсолютної вологості до максимальної.

Відносна вологість має велике значення як в гігієнічному, так і технічному відношенні. Інтенсивність випаровування вологи з поверхні шкіри людини залежить від відносної вологості повітря.

У гігієнічній практиці найважливішими є відносна вологість і дефіцит насичення. Вони дають уявлення про ступінь насичення повітря водяними парами і вказують на його можливість прийняти додаткову кількість водяних парів при випаровуванні поту з поверхні шкіри людини.Чим більший дефіцит вологості, тим більш сухим є повіртя, тим більшу кількість водяних парів воно зможе сприйняти, і тим інтенсивніше буде віддача теплоти випаровуванням поту. Тому висока температура переноситься організмом легше при сухому повітрі, ніж при вологому.

За високих температур повітря низька вологість сприяє посиленому випаровуванні поту, за низьких – сухе повітря зменшує тепловитрати внаслідок поганої теплопровідності. Таким чином, сухе повітря за всіх обставин переноситься краще, ніж вологе. В зв’язку з цим сухе повітря успішно використовують в медицині для лікування багатьох хронічних захворювань.

Несприятливий вплив сухого повітря проявляється тільки при крайніх ступенях сухості. Негативна дія на організм сухого повітря поглиблюється при його великій рухомості. Гарячий вітер не тільки викликає перегрівання організму, а також пригнічує психіку людини.

Фізіологічно оптимальною є відносна вологість повітря а межах 40-60%. Відносна вологість більша за 75% разом з низькою температурою сприяє охолодженню, а з високою - перегріванню організму.

Для створення в виробничих умовах відповідного метеорологічного режиму особливе значення має рухомість повітря. Рух повітря характеризується його швидкістю.

У виробничих приміщеннях рух повітря незначний, воно рухається від нерівномірного нагрівання, від регулювання його через отвори в вікнах і фонарях. Наявність гарячих поверхонь є причиною виникнення конвекційних потоків, що прямують догори, а на їх місце надходить більш холодне повітря. Чим сильніше нагрівається повітря, тим менша стає щільність і тим швидше воно піднімається і верхні зони приміщення.

Рухоме повітря сприяє посиленню тепловіддачі організму конвекцією, радіацією і випаровуванням вологи з поверхонь слизових оболонок і зовнішнього шкіряного покриву.

Завдяки руху повітря освіжається виробнича атмосфера, а при роботі на відкритих просторах зменшується ступінь дії на організм людини сонячних променів.

Отже, рух повітря є важливим чинником, що сприяє створенню найсприятливіших умов для життєдіяльності людини. Залежно від температури швидкість руху повітря по-різному впливає на людину. За високих температур рухомість повітря полегшує процес терморегуляції. В жаркий період року вітер сприяє звільненню організму від надлишків теплоти. За низьких температур велика рухомість повітря є негативним чинником, що призводить до переохолодження.

Підвищена рухомість повітря рефлекторно впливає на процеси обміну речовин. В міру зниження температури повітря і збільшення його рухомості підвищуються витрати внутрішньої енергії.

Сильний вітер порушує нормальний ритм дихання, механічно перешкоджає виконанню фізичної роботи і пересуванню. Вітер впливає і на нервово-психічний стан організму. Помірний вітер бадьорить, а сильний, тривалий – пригнічує, тому найсприятливішою швидкістю вітру влітку є 1...4 м/с. Мінімальна швидкість повітряних потоків, за яких організм людини починає відчувати її, становить 0,1...0,25 м/с, а зниження температури шкіри починається при швидкості 0,3м/с.

На деяких людей протяги діють дуже шкідливо, тому оптимальна швидкість руху повітря в приміщеннях санітарно-гігієнічними нормами встановлюється не більш як 0,2...0,3м/с, при загальній вентиляції і 0,7...1.0м/с при місцевій.

Отже, вологість і швидкість руху повітря в приміщеннях, кабінах екскаваторів, машин та ін. є параметрами, які комплексно діють на організм людини.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Безпека життєдіяльності 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.