Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 25

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 2

Розділ 1. Магічний реалізм Ф.Кафки. 4

Розділ 2. Вираження автором реального та фантастичного у його новелах. 7

Розділ 3. Метафора як засіб вираження фантастичності і реальності у сновидіннях Ф.Кафки  16

Висновки. 21

Бібліографія. 23

Вступ

Франц Кафка – австрійський письменник, один із фундаторів модерністської прози, автор багатьох кинутих напризволяще художніх текстів, митець, відомий у вузькому колі прихильників життя й увінчання славою культового письменника через кілька десятиліть після смерті. Вияскравивши у своїй творчості духовний досвід, що відкрився людству в історичних катастрофах і випробуваннях доби світових воєн та тоталітарних режимів, Кафка здобув славу митця пророка. Увійшов до історії духовної культури ХХ століття як провідник царства абсурду, як творець фантасмагоричної реальності, насиченої ожилими метафорами й казуїстичними міркуваннями, населеної чудовиськами, що вириваються з підпілля свідомості на її поверхню, та «маленькими людьми», які відчайдушно штурмують незворушне німе небо. Одним із перших він увиразнив нове художнє мислення, що згодом утворило магістральне річище мистецтва ХХ століття.

Актуальність теми. Дана тема є актуальною тим, що творчість Франца Кафки, якою розпочиналось наше століття, стала однією з вершин сучасної художньої культури. у ній отримали втілення багато актуальних проблем сьогодення, і серед них головні – проблеми особистості і гуманізму. Цей художник геніально угадав наперед – і змоделював у своїх творах ту реальність, яка визначить у людській історії обличчя ХХ століття – реальність тоталітарного суспільства, дегуманізації людських стосунків і кризи особистості. Кафку вважають родоначальником літератури абсурду і чи не першим екзистенціалістом у світовій літературі, тому що, за думкою Альберта Камю, його творчість стала найбільш переконливим втіленням абсурдності буття.

Стан розробки проблеми. Багато сучасних українських та іноземних дослідників вивчали Ф.Кафку. Серед них найбільш вирізнилися такі дослідники як Д.Затонський, Є.Волощук, Днепров В.Д., Макс Брод, Фрідріх Байснер, В.Ерліх та ніші. Було досліджено питання про стан відчуження, проблеми «маленької людини», абсурдність буття, фантастичні перетворення у творчості письменника, особливого художнього стилю Кафки, а також досліджували можливість присутності фантастичних елементів у новелах письменника. Невирішеним залишилося питання про вираження фантастичних елементів у романах «Процес» і «Замок» Ф.Кафки.

Мета роботи. Мета даної роботи полягає у тому, щоб визначити можливу присутність фантастичного та реального у творчому доробку Ф.Кафки. Крім того, зосередитись на проблемах відчуження людини, знецінення й знеособлення індивідууму, абсурдності буття, визначити зображення конфлікту людини з таємничою і абсурдною владою, що постає в образах батька, богів, суддів, службовців, розташований на безкінечній бюрократичній драбині тощо; визначити несподівані вияви надприродного та абсурдного в плині повсякденного життя, поєднання трагічного та іронічного, фантастичних елементів, натуралістичних деталей, внаслідок чого реальність стає схожою на сновидіння; розпізнати ускладнену, затемнену символіку, що не піддається однозначному тлумаченню. Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення таких завдань – визначити особливості художнього стилю письменника, познайомитися з поняттям «Магічний реалізм» Ф.Кафки та виразити фантастичне і реальне у новелі «Перевтілення» і романах «Процес» і «Замок».

Новизна роботи. У роботі було більш докладно досліджено фантастику буденного і буденність фантастичного новели «Перевтілення» та поєднання реального і фантастичного у романах «Процес» і «Замок».

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та бібліографії.

Закрыть

Реальность и фантастика в творчестве Ф. Кафки

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.