Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Життя і творчість Володимира Винниченка. 5

Розділ 2. Жанр утопії в прозі В. Винниченка (за романом „Сонячна машина”) 14

2.1. "Сонячна Машина" В.Винниченка: ідеаційність проти сенситивності 14

2.2. Образи-символи в романі В. Винниченка «Сонячна машина». 26

Висновки. 36

Список використаної літератури. 38

Вступ

Актуальність теми. Володимир Винниченко є однією з найбільш значних, популярних і водночас трагічних постатей в історії вітчизняної філософської культури та українського національно-державного відродження. Діапазон творчості українського митця вражає - письменник-романіст, автор новел та драматичних творів, поет, філософ, публіцист, маляр. Винниченко - один з найвідоміших і найвидатніших громадсько-політичних діячів, який не лише мистецьки зобразив свою добу, а й був активним її творцем.

Спадщина Винниченка, як громадсько-політична, так і письменницька, далекі від однозначної оцінки і позначені категоричністю висловлювань критиків. Неоднозначне розуміння і витлумачення Винниченкової спадщини значною мірою спричинялися його власними ідейно-художніми пошуками, послідовними спробами урівноважити контрастні філософсько-світоглядні та естетичні домінанти доби.

Прозові твори В.Винниченка еміграційного періоду, окрім роману “Сонячна машина”, були до недавнього часу предметом вивчення лише в українській діаспорі.

Еволюційний шлях художніх концепцій Винниченка був досить складним: принципи новоромантичної школи в його творчості змінювали утопічні прагнення створити homo moralis революційної доби (“чесність з собою”). Відмежовуючись од народницької літературної традиції, Винниченко широко використовує різноманітні види дискурсу. Визначальними у його творчості доеміграційного періоду, як вважає Т.Гундорова, були іронічний (критичний), психоаналітичний, екзистенціальний, суперраціональний типи дискурсу. В прозі Винниченко, утверджуючи нове світосприйняття, намагається поєднати утопічний та антиутопічний дискурси, відтворити метаморфози утопічної свідомості (масової та індивідуальної).

Об’єктом дослідження обрано прозу В.Винниченка.

Предметом курсової роботи є взаємозв’язок утопічного та антиутопічного дискурсів у різноманітності їх проявів і форм, що визначають специфіку та своєрідність творчості українського митця.

Мета дослідження — визначення основних тенденцій розвитку прози В.Винниченка, розкриття “діалогічної” природи її утопічного та антиутопічного дискурсів у світлі Винниченкової “філософії щастя”.

Мета роботи передбачає розв’язання ряду завдань, основними з яких є:

дослідити життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка;

висвітлити особливості жанру утопії у прозі В. Винниченка;

розкрити особливості поєднання утопічного та антиутопічного дискурсів у структурі роману “Сонячна машина”.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Жанр утопии в прозе Винниченко

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.