Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОГЛЯДУ І ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА.. 5

1.1. Життєві і творчі роки Гете. 5

1.2. Веймарський період. 7

РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТРАГЕДІЇ ГЕТЕ “ФАУСТ”. 12

2.1. Задум написання “Фауста”. “Пра-Фауст”. 12

2.2. Створення образу Фауста у трагедії Гете “Фауст”. 22

РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ „ФАУСТА” ГЕТЕ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 30

3.1. „Фауст” на батьківщині 30

3.2. Значення великого творіння Гете для інших мистецтв. 36

ВИСНОВКИ.. 38

БІБЛІОГРАФІЯ.. 41

ВСТУП

Актуальність теми. Ім’я Йоганна Вольфганга Гете, найбільшого німецького поета кінця XVIIІ – початку ХІХ століття, належить до кращих імен, якими пишається людство. Його “Фауст” – це один з тих видатних художніх творів, які, даючи високу естетичну насолоду, відкривають багато важливого в житті. Такі твори вражають глибиною пізнання життя і незрівнянною красою живих образів.

Твір, який виник в певних умовах і певний час, що ніс на собі значний відбиток своєї епохи, зберігає інтерес і для наступних поколінь, адже людські проблеми: любов і ненависть, страх і надія, відчай і радість, успіх і невдача, ріст і занепад – все це і багато іншого не закріплені за однією епохою. В чужому горі і в чужій радості люди інших поколінь впізнають своє. Книга набуває загальнолюдської цінності.

Вивчення творчості Гете, історії створення його найвидатнішого твору – трагедії “Фауст” набирає особливої актуальності через зв’язок з такими проблемними питаннями курсу, як еволюція творчості письменників від класицизму до романтизму, пошук героя, що задовольняє духовні, соціальні та естетичні принципи автора.

В актуальність входить вагомість теми. В даному випадку треба підкреслити, що у художньому доробку Гете знайшли найбільше відображення загальні тенденції розвитку німецької літератури другої половини XVIII – початку ХІХ століття.

Творчості Гете присвячені роботи й таких авторів як Волгіна Є. „Творчество Гете 90-х годов ХVІІІ в.”, Джинорія О.І. „Творческий путь Гете”, Пуришев Б.І. „Гете”, Горнфельд А.Г. „Как работали Гете, Шиллер и Гейне”.

Крім вищеназваних літературних джерел, в яких досліджена проблема життєвого і творчого шляху Гете, слід зазначити й підручники історії зарубіжної літератури XVIIІ ст. таких упорядників як Л.В.Сидорченко, В.Я.Бахмутський, Артамонов. Тут міститься хоча й не великий за обсягом, але важливий матеріал стосовно творчості Гете.

Мета роботи. Метою даної роботи є дослідити еволюцію творчого задуму твору Гете „Фауст”.

Для досягнення даної мети необхідно розв’язати такі завдання:

- Ознайомитись з еволюцією творчості й світогляду письменника, а також із значенням у його творчості "Бурі і натиску".

- Розглянути образ Фауста у світової літературі.

- Прослідкувати історію написання “Пра-Фауста”.

- Дослідити історію створення трагедії “Фауст”.

- Визначити місце “Фауста” Гете у світовій літературі.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та бібліографії.

Практична цінність. В сучасній школі вивчення зарубіжної літератури сплановано так, що тема творчості Гете і зокрема, його твору “Фауст” займає значне місце. Тому дана робота може бути використана вчителями, студентами як посібник у більш детальному вивченні даної теми.

Закрыть

Творческая история трагедии "Фауст" Гете

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.