Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ ІВАНА МАЗЕПИ В ЛІТЕРАТУРІ 5

1.1. Образ гетьмана Мазепи в контексті української літератури ХVІІ – ХVIII ст. 5

1.2. Постать Івана Мазепи на історико-літературному тлі ХІХ ст. 9

1.3. Акценти трактування iсторичного образу Івана Мазепи в українській літературі ХХ ст. 16

РОЗДІЛ 2. ОБРАЗ УКРАЇНСЬКОГО ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ В ПОЕМІ «МАЗЕПА» ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ 22

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ВСТУП

Актуальність дослідження.Гетьманування Мазепи стало добою політичного, економічного та культурного відродження країни, його діяльність була спрямована на об’єднання українських земель. Завдяки гнучкій політиці він зміцнив свою владу й позиції в Україні й за кордоном. Талант мудрого дипломата допоміг йому підтримувати дружні стосунки з Петром І, одночасно вести переговори зі Станіславом Лещинським і Карлом ХІІ, вирішуючи долю незалежності України.

Гетьман Іван Мазепа був людиною високої освіти й культури, багато подорожував, володів кількома іноземними мовами, сучасники визнавали його надзвичайний дар причаровувати до себе людей.

Державник європейського масштабу, талановитий політик, меценат, освічена особистість, людина трагічної долі й складного характеру – таким увійшов гетьман Мазепа в історію та художню літературу. Особистість гетьмана стала невичерпним джерелом для художників, музикантів, письменників різних часів і народів. До постаті гетьмана Мазепи зверталися представники літератур різних країн – англійці й французи, німці й поляки, росіяни й українці, починаючи ще за його життя й до наших днів.

Отже, актуальність нашої роботи полягає у недослідженості проблеми еволюції образу гетьмана Мазепи в українській літературі, а саме у творчості Володимира Сосюрий у потребі з’ясування образу українського гетьмана Івана Мазепи в поемі «Мазепа».

Мета дослідження – проаналізувати образ українського гетьмана Івана Мазепи в поемі «Мазепа» Володимира Сосюри.

Завдання роботи обумовлені її метою:

1. Розкрити образ гетьмана Мазепи в контексті української літератури ХVІІ – ХVIII ст.

2. Охарактеризувати постать Івана Мазепи на історико-літературному тлі ХІХ ст.

3. Висвітлити акценти трактування iсторичного образу Івана Мазепи в українській літературі ХХ ст.

4. Проаналізувати образ українського гетьмана Івана Мазепи в поемі «Мазепа» Володимира Сосюри.

Об'єкт дослідження – постать українського гетьмана Івана Мазепи.

Предмет дослідження – образ українського гетьмана Івана Мазепи в поемі «Мазепа» Володимира Сосюри.

Методологічна основа дослідження та науково-теоретична база. Дослідження проводилось з використанням теоретичних методів: аналіз художньої літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми.

Їїскладають праці вітчизняних і зарубіжних літературознавці.

Специфіка дісліджуваної проблеми вимагає застосування синтетичного методу дослідження художнього масиву української та зарубіжної літератури про гетьмана І.Мазепу. У роботі використовуються методи історико-літературного та жанрово-стилістичного аналізу, елементи біографічного, а також порівняльний метод при дослідженні рецепції художнього образу гетьмана.

Теоретична тапрактична цінність роботи полягає втому, щовдослідженні комплексно проаналізований таузагальнений матеріал про постать українського гетьмана Івана Мазепи у літетатурі в цілому та зокрема в поемі «Мазепа» Володимира Сосюри.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми та складається з вступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури.

Закрыть

Образ украинского гетмана Ивана Мазепы в поэме «Мазепа» Владимира Сосюры

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.