Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ШАРЛЬ БОДЛЕР — ПРЕДТЕЧА СИМВОЛІЗМУ 5

1.1. Літературний шлях Шарля Бодлера. Новаторство поета 5

1.2. Риси символізму в поезіях Ш. Бодлера 10

1.3. Естетичні погляди Ш. Бодлера 13

РОЗДІЛ 2. ЗБІРКА «КВІТИ ЗЛА» — ВИЯВ ПРОТИСТАВЛЕННЯ ДОБРА І ЗЛА 15

2.1. Історія створення і структура збірки «Квіти зла» 15

2.2. Символічний зміст поезій Ш. Бодлера 22

2.3. Краса як центр естетичної концепції Шарля Бодлера. Аналітичне дослідження вірша «Гімн Красі» 29

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

ВСТУП

Актуальність дослідження. Зміни, які принесло XІX століття в людське життя, жорстокі й парадоксальні, змінили й самі людські душі, а відтак - відобразились у творчості та мистецтві. Шарль Бодлер привніс у літературу власне світовідчуття, новий спосіб світосприйняття. Романтична гостра тривога, сплін, туга й відчуття несправедливості, певна відраза до дійсності - дійсності жорстокої та безглуздої, - такі суперечливі й невеселі мотиви є у творчості Бодлера. Його збірка «Квіти зла» стала знаковою подією в літературі.

Задум «Квітів зла» визрів у поета, коли йому було двадцять п’ять років. Збірка створювалася впродовж усього не довгого життя Бодлера й увібрала в себе все найкраще з поетичної спадщини великого француза.

«Квіти зла» є досить суперечливою книгою. У кожному вірші протистоять одне одному вічні морально-етичні категорії добра і зла. За Бодлером, добро — це прагнення злиття з вічним і нескінченним світом. Задовольнити цю жагу людина може лише користуючись усіма можливостями власного тіла. Зло виступає як утілений голос плоті, який волає про неможливе. Шарль Бодлер одним з перших зрозумів, що Бог і Сатана можуть перетворюватися одне в одного. Але одуреною в цьому випадку звичайно ж лишається людина.

Добро і зло, прекрасне й потворне рівною мірою можуть бути джерелом поетичного натхнення.

Одна з центральних тем «Квітів зла» — проблема краси як універсальної категорії. У Бодлера втіленням краси є жінка, яка вміє бути чарівно-сумною або незвичайною, закам’янілою, мов кам’яна брила. Походження самої краси залишається невідомим для Бодлера: краса народжується на небі чи в пеклі.Краса такого подвійного походження є самою безмежністю. Найповніше своє втілення вона знаходить у поезії.

Ш. Бодлер посідає особливе місце у світовій літературі. Його твори значно вплинули на формування особливого мистецького напряму - декадансу. Поезія Бодлера й досі хвилює читачів, бо, попри всі зміни в світі, ідеальний світ так само далекий від реального, і завжди існуватимуть люди, душа яких це гостро відчуває, так гостро, як відчував це геніальний поет Шарль Бодлер.

Проблему творчості Шарля Бодлера, зокрема, протиставлення добра і зла в збірці віршів «Квіти зла», досліджували такі вчені, як Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Мітосек З.І., Обломієвський М.О., Палієвський П.В., Стахурська Л.Г., Таранова Н.О., Юкало Т.М. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.

Об’єкт дослідження - творчість Шарля Бодлера, зокрема збірка віршів «Квіти зла».

Предметом дослідження є концепція протиставлення добра і зла у збірці віршів «Квіти зла» Шарля Бодлера.

Мета курсової роботи – дослідити літературнутворчість Шарля Бодлера, а також проаналізувати взаємовідношення добра і зла у збірці віршів «Квіти зла».

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

- дослідити літературний шлях Шарля Бодлера та новаторство поета;

- розкрити риси символізму в поезіях Ш. Бодлера та його естетичні погляди;

- здійснити аналіз віршів збірки «Квіти зла» Ш.Бодлера, як вияв протиставлення добра і зла.

Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: аналіз, синтез, класифікація та узагальнення наукової літератури з теми дослідження, описовий метод.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Переплетение добра и зла в творчестве Шарля Бодлера (сборник Цветы зла)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.