Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ЗМІНИ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ МОВИ 5

1.1. Причини історичних змін у лексиці 5

1.2. Історична лексикологія та етимологія 6

1.3. Наукова етимологія 7

1.4. Народна (побутова) етимологія 8

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЗМИ ТА ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ 10

2.1. Поняття про матеріальні архаїзми 10

2.2. Семантичні групи історизмів 11

2.3. Стилістичні функції історизмів в текстах різних стилів 14

2.4. Історизми в творчості Тараса Григоровича Шевченка 18

РОЗДІЛ ІІІ. ГЕРОЇ Й АНТИГЕРОЇ В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ ІВАНА НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКОГО 21

3.1. Історична проза 21

3.2. Історико-біографічний роман "Князь Єремія Вишневецький" Нечуй-Левицького 26

3.3 Історична й аісторична орієнтації в літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. 32

3.4. Ірраціональні погляди на історію 35

ВИСНОВКИ 40

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 42

ВСТУП

Велике благо для нації, для країни, для кожного її громадянина – пам'ять минулого. Історична пам'ять – це святиня народного духу, велич, доблесть і міць держави, надійний гарант єдності, наступності і спадкоємності поколінь, згуртування нації, атрибут шляхетності національної вдачі, запорука щасливої долі.

Нема гіршої кари, як історичне безпам’ятство. Послаблення історичної пам’яті до смерті подібне.

Пам'ять – закріплення, збереження й відтворення у свідомості того, що відбувалося в минулому досвіді людини. Пам'ять – належить до одного з провідних феноменів розумової діяльності індивіда. Завдяки їй кожне покоління має можливість передавати свої знання і досвіт наступному. У цій спадковості історія людства набула не лише хронологічного, а й логічної зрілості форми.

Історія в перекладі з грецької означає оповідь про минулі події, дослідження, знання. Історизм – вивчення та оцінка предметів і явищ у їх історичному розвитку. Під принципом історизму розуміємо плекання історичної пам’яті підростаючих поколінь через прищеплення учням любові до рідного слова, батьків, пошана до своїх предків, національної віри, інтересу до минулого України.

Це курсова робота присвячена вивченню функціонального історизму та вживання їх у прозових художніх творах.

Тема даної курсової роботи називається «Функціонування історизмів у прозових художніх творах».

Актуальність дослідження даного питання полягає у використанні історизмів не тільки в сучасний український літературній мові, але й у широкому використанні їх в творчості відомих українських письменників і поетів.

Об’єктом дослідженням є функціонування історизмів у прозових художніх творах.

Предметом даної курсової роботи являється функціонування історизмів.

Мета даної роботи полягає у дослідженні функціонуванні організмів.

Завдання курсової роботи

-дослідження стилістичних функцій організмів;

-визначення поняття історизму;

-дослідження та вивчення семантичних груп історизмів;

-визначення та проведення аналізу історизмів у творчості І. Нечуя-Левицького;

-використання історизмів засобами масової інформації.

Практична значимість роботи. Дане дослідження може бути використане при підготовці до семінарів, практичних занять та лекцій, при написанні рефератів, контрольних, курсових робіт та інших наукових працях.

Структура курсової роботи складається із плану роботи, вступу, основної частини, яка в свою чергу складається з трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Функционирование историзм в прозаических художественных произведениях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.