Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ.

Розділ І. Леся Українка в історичному часі української і світової культури.

Розділ ІІ. Леся Українка і музика.

2.1. Л. Українка – збирачка народно-пісенного фольклору. 

2.2. Музика – джерело творчої наснаги Л. Українки.

Розділ ІІІ. Перо і пензель – дві грані одного таланту.

3.1. Леся Українка – живописець-аматор.

3.2. Живопис як складова поетики Лесі Українки.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Кожна національна література ревно оберігає в анналах своєї пам’яті все пов’язане з своєю витонченою словесністю, надто ж коли йдеться про письменниць-жінок. Леся Українка – Перша Дама не лише української літе­ратури, а й усієї світової літератури. Немає такого літературного роду, виду і жанру, в яких би незрівнянна Лариса Косачівна не сказала свого вагомого слова. Разом з Іваном Франком вона другий Титан слова в планетарній поезії і драматургії. За оригінальність своїх драм і драматичних поем їй нема рівних, її драматургія, крім „Лісової пісні”, ще не запрацювала на повну силу, бо не створено ще театру Лесі Українки. Сучасний глядач ще не доріс до Лесиної драми.

Усе написане Лесею Українкою — від першого до останнього рядка є велемовним зразком одержимого служіння українському народові. Служіння і заклику до гартування душі.

Прокляття рукам, що спадають без сили!

Навіщо родитись і жити в могилі?

Як маємо жити в ганебній неволі,

Хай смертна темнота нам очі застеле! [15;151]

Зібрано цілу енциклопедію висловлювань про геніальну українську поетесу, але найкраще сказав Михайло Грушевський: „Творчість Лесі Українки — це титанічний хід по велетенських уступах, не рушених людською ногою, де кожен крок, кожен твір відкриває перед очима громадянства все нові перспективи мислі”.[12;25]

Щоб зрозуміти справжню силу генія Лесі Українки, треба спинитися на еволюції світогляду поетеси. Бо шлях, який пройшла Леся Українка, є сьогодні актуальним як у шуканнях світогляду української людини, так і світогляду загальносвітової людини у ставленні до світу з усіма його сучасними проблемами.

Віднайшовши світогляд, Леся Українка силою свого генія розв’язує у своїх творах ряд проблем, які є актуальними й тепер, і цінні не тільки для нас, українців, а й для людства взагалі, бо вони торкаються світових ідей.

Твори Лесі Українки захоплюють нас своєю мужністю, ясною мудрістю, духовним злетом людини, свідомої щодо свого призначення у ставленні до свого краю і своєї нації.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження в даній роботі є багатогранність творчої натури української поетеси Лесі Українки, що талановито поєднувала в своєму житті і в творчості музику, яскравий графічний образ, чуттєву поезію слова.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є музика, живопис, поезія, що складали основу життя Лесі Українки, їх роль в житті ,великої поетеси, їх плідний вплив на її життя і творчість.

Мета дослідження. Розкрити роль і місце музики і живопису в житті і творчості Лесі Українки.

Завдання:

- опрацювати науково-критичну літературу про життєвий і творчий шлях Л.Українки;

- визначити місце музики і живопису в житті поетеси.

Про любов до мистецтва, зокрема музики і живопису Лесі Українки писали науковці, письменники, літературознавці. П. Одарченко у своїй праці „Леся Українка: розвідки різних років” розповідає про творчість української поетеси і визначає музичність її поетичного рядка, яскравість і довершеність поетичних образів. Автор підкреслює, що музика і живопис були органічним продовженням поетичного таланту Лесі Українки, гранями цього таланту. П. Одарченко висловлює думку, що справжній талант не може бути однобоким, що талант тільки тоді і є справжнім, коли він багатогранний.
Аналізуючи творчість Лесі Українки, І.Франко відзначив, що сила духу цієї поетеси вражає, як вражає барвистість, музикальність її поетичного слова. Така творча особистість, говорив великий Каменяр, повинна бути і співаком-музикантом, і художником-живописцем, бо без опанування цих граней мистецтва важко собі уявити поетичний талант такої сили, такого розмаху.

Про любов видатної поетеси до музики розповідає у своїй праці „Леся Українка і музика” її автор Л. Яросевич. Він підкреслює, що Л.Українка не мислила собі життя без музики, без пісні.

Про роль музики і живопису в житті Лесі Українки розповідали також видатні науковці і письменники М.Жулинський, Б.Степанишин, Г. Кисельов, та багато інших.

Автори цих праць розповідають про любов Лесі Українки до народної пісні. Багато таких пісень поетеса знала напам’ять і співала, акомпануючи собі на фортепіано. Багато її творів написано під враженням від прослуховування фольклорних пісень.

Розповідають автори цих праць і про любов Лесі Українки до живопису, до образотворчого мистецтва. Поетеса все своє життя цікавилася живописом, дружила з художниками, зокрема, відомим майстром Панасом Сластьоном, з буковинським художником Миколою Івасюком, Фотієм Красницьким, Іваном Тушем та іншими.

Засобом до організації народу, - вважає поетеса, - є мистецтво, бо, як показує вона в своїх творах, навіть цілком втомлена, виснажена й збайдужіла людина під впливом могутнього пориву душі зможе стати в одну хвилину дужою і дійти високого патріотичного чину.

Закрыть

Роль и место музыки и живописи в жизни и творчестве Леси Украинский

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.