Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Життя та творчість Данте Аліг’єрі 5

І.1. Молоді роки поета. 5

І.2. Вигнання з Батьківщини. 7

Розділ ІІ. „Божественна комедія” Данте, її жанр, структура та сюжетна лінія. 11

ІІ.1. Літературні джерела “Комедії”. 11

ІІ.2. Жанрова особливість “Божественної комедії”. 12

ІІ.3. Структура “Божественної комедії” як відображення середньовічних представлень  15

ІІ.4. Сюжетна лінія. 20

ІІ.5. Ренесансні складові поеми Данте. 21

Висновки. 32

Література. 34

Вступ

Композиційна упорядкованість складових елементів твору, її смисловий масштаб та міра довершеності може бути різною. Неперевершеним взірцем її може служити всесвітньо відома поема Данте "Божественна комедія".

"Божественну комедію" було написано в 1307-1321 роках. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її земних радощів і сподівань. Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип мислення, остаточне становлення якого буде пов'язане з добою Відродження. Однак віра в необмежені можливості людської природи, в неповторність людської індивідуальності породжуються саме тепер. Цей процес і відтворює геніальна поема Дайте, що є одночасно синтезом середньовічної культури і прологом до культури Відродження. Отже, дослідження композиційних особливостей поеми Данте "Божественна комедія" є актуальним.

«Божественна комедія» стала епохальним явищем світової літератури, в якому органічно поєднуються вірність принципам середньовічної моралі, орієнтованої на духовні ідеали, заради яких людина мусить іти на жертви, й утвердження гуманістичного переконання про право людини на щастя. У листі до правителя Верони Данте писав: «Мета поеми – вирвати людей, які живуть нині, із стану мізерії і піднести до стану щастя. Той вид філософії, який у поемі є провідним, це етика, бо ж поема написана і в цілому, і в частинах не для споглядальних ідей, а для дії». Він пояснює, для якої дії написана поема: «Предмет поеми – людина, що силою своєї волі, через заслугу або не заслугу, підпадає під справедливу відплату або кару».

Задуманий у формі популярного у середні віки жанру видіння твір Данте став не тільки філософсько-художнім узагальненням набутків культури й літератури Середньовіччя, але й художнім утіленням ідей, які тільки народжувались і пізніше стали визначальними в культурі доби Відродження. Це і дає вважати твір поета «синтезом середньовічної культури» і водночас «прологом до культури Відродження».

У художньому світі поеми органічно поєднуються і важливий принцип середньовічної поетики – використання алегорії як засобу філософського узагальнення, і звернення до надбань античної культури з метою глибше розкрити проблеми сучасного Данте життя. Мислитель середньовічної доби не випадково обрав наставником і керманичем у мандрах римського поета Вергілія. У своєму творчому задумі автор «Божественної комедії», як і Вергілій в «Енеїді», розкривав злободенні проблеми, розгортаючи містичні картини.

Метою даної роботи є проаналізувати композицію поеми "Божественна комедія", її жанр, сюжетну лінію та образи.

Закрыть

"Божественная комедия" Данте, его жанр, структура и сюжетная линия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.