Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 2

1. Особливості національно-історичного розвитку американського романтизму. 5

2. Періодизація американського романтизму. 10

3. Перше покоління романтиків США. 20

4. Творчість трансценденталістів, як перехідний етап  американського романтизму. 27

5. Творчість пізніх романтиків. 33

Висновки. 41

Список використаної літератури. 45

Вступ

У кожній національній літературі, хоч яка вона багата й різноманітна, є провідні, центральні постаті. Це письменники та мислителі, що формують розумові настрої своєї доби, закладають основи нових літературних напрямків і традицій. Значення їхньої діяльності здебільшого виходить за рамки літератури. Вони виражають національний дух і водночас створюють його, виражають дух самої історії, гостро сприймаючи її спрямованість, передбачаючи її ходу.

Формування американської культури, зокрема оригінальної національної художньої літератури, відбувалося паралельно з бурхли­вим розвитком самих Сполучених Штатів як незалежної держави. Молода країна невпинно розширювала свою територію на Захід, Південь і Північ, стрімко й масштабно формувала власну економіку, торгівлю, про­мисловість, фінанси, транспорт, розбудовувала і закладала нові міста та поселення, енергійно провадила самостійну політику. Ривок від невеличких європейських колоній, розташованих на відносно вузькій смузі землі вздовж східного узбережжя континенту, ще тисячами ниток зв'язаних із материнсь­ким Старим Світом, до великої і всезростаючої суверенної держави, яка простяглася від Атлантичного до Тихого океану, від Великих озер до Мекси­канської затоки — цей ривок відбувався карколомними темпами.

Після перемоги американських колоній у боротьбі за незалежність (1775 — 1783), проголошення суверенних Сполучених Штатів (1776), прийнят­тя Конституції 1787 р. і революційного проголошення республіканського устрою, після другої успішної війни проти Англії в 1812 р. здавалося, що ніщо не стоїть на перешкоді позитивного здійснення одного з найбільших експериментів в історії людства — створення в Новому Світі на засадах свободи, рівності, права на щастя нового суспільного устрою, про який століттями мріяло людство. Цим був зумовлений ентузіазм, оптимізм, віра в світле майбутнє, такі характерні для більшості американців на початку XIXст. З окремих, досить різних своїм національним складом, звичая­ми, релігійними переконаннями, мовними особливостями, регіонів посту­пово складається єдина держава, а в ній єдина американська нація, пройнята духом патріотизму й переконанням у своїх перевагах над наро­дами Старого Світу.

Створення національної культури, гідної молодого динамічного народу, проголошується невідкладним завданням зі шпальт газет, сторінок книг, ка­федр лекторів. Доба піднесення національного духу, формування національ­ного менталітету і самосвідомості була за своїм характером романтичною. І так щасливо співпало, що саме в цей час провідним напрямом у мистецтві й літературі Англії, Німеччини, Франції стає романтизм, і американські худож­ники саме в ньому знаходять співзвучність своїм ідейно-художнім шуканням.

Актуальність теми

Філософська поезія американського романтизму пронизана роздумами про життя, смерть, безсмертя, вічність, красу природи, мистецтво, сенс людського існування. Вона відобразила складність, суперечливість, драматичну напругу не тільки морального, естетичного, а й інтелектуального пошуку.

Філософські питання були центральними для американських поетів даного напряму. Дуалістична точка зору, слід сказати, тільки на перший погляд розширювала можливості філософських вирішень, а на справді обмежувала їх. Кожен по – своєму, таким чином, свідомо або інтуїтивно схилявся до подолання дуалізму духу та буття.

Стан розробки проблеми

Серед дослідників, які займалися вивченням американського романтизму та його представників, були як іноземні так і вітчизняні літературознавці. Праця В.Л. Паррингтона «Основные течения американской мысли» вперше ввела творчість У.Г. Симмса, Д.П. Кеннеди, У.А. Карузерса, У.Д. Грейсона в русло загально американської історії культури. Яскраву характеристику Півдня цієї епохи дає інший дослідник культурно – історичного напряму В.В. Брукс.

Судячи з заголовку, книга Р.Остервайса «Романтизм и национализм на Старом Юге » (1949) повиннабути присвячена безпосередньо південним романтикам.

До радянських вчених, які досліджували американський романтизм належать: Ковалев Ю.В. «Молодая америка», Боброва М.Н. «Американський романтизм», Старцев А.И. «От Уитмена до Хемингуея».

Мета роботи і завдання

Мета даної роботи полягає у тому, щоб дослідити формування американської культури, розкрити особливості національно – історичного розвитку американського романтизму та ознайомитися з представниками даного напряму.

Структура роботи

Курсова робота складається зі вступу, основної частини(містить в собі чотири підрозділи), висновки та бібліографії.

Закрыть

Национально-историческое своеобразие романтизма в литературе США

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.