Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Життєвий шлях Ернеста Хемінгуея. 5

Розділ ІІ. Характеристика творчості Ернеста Хемінгуея. 10

2.1. Новаторство прози Е. Хемінгуея. 10

2.2. Відображення Хемінгуея в його героях. 12

Розділ ІІІ. Суть та особливості символіки повісті Е. Хемінгуея „Старий і море”  18

3.1. Історія створення та принципи написання повісті “Старий і море” 18

3.2. Варіативність концепцій щодо різних сприймань змісту твору. 20

3.3. Символіка повісті-притчі  Е. Хемінгуея “Старий і море”. 22

3.4. Сантьяго – головний герой у творчості Хемінгуея. Неоднозначність образу  28

Висновки. 35

Використана література. 37

Вступ

Хемінгуей — один з тих західних митців XX століття, які причетні до найістотнішого перевороту в світовому мистецтві. Звершувалась переорієнтація посеред знаменної і катастрофічної доби, руйнувалися давні бур­жуазні цінності й виникали цінності нові. «Хемінгуеївський струмінь» в мистецтві слова являв собою виразний і необхідний розрив з попередньою стихійною описовістю, з усталеною міцністю авторського всебачення.

Хемінгуей ніколи не був експериментатором. Він створював свій художній світ відразу, був вірним традиціям реалізму, прагнув відобразити, зафіксувати дійсність, яка повсякчас змінюється, але й повсякчас існує. Суть не в окремих прийомах, які він створив чи вдосконалив і які стали нині такі поширені, що часом і не сприймаються як хемінгуеївські. Більш істотніший, куди важливіший внесок цього письменника.

Хемінгуей привів до цілковитої, мало не ідеальної відповідності свого героя, його ліричний світ і манеру про них розповідати. Тканина його творів наскрізь, у кожному образі своєму й кожному слові, пройнята настроєм, співзвучним станові персонажа та його місцю серед суспільної реальності. В них немає жодного пейзажу, жодного портрета, жодного діалогу, що випадав би із загального тону, існував задля самого себе.

Хемінгуею та його герою певною мірою не залишається нічого іншого, як створювати «не буржуазне середовище» там, де кожен з них у цю мить перебуває, створювати його за рахунок особистого, індивідуального неприйняття навколишнього світу.

Суть цього питання я й намагатимусь висвітлити у своїй роботі.

Метою курсової роботи є дослідження суті та особливостей символіки у творчості Е. Хемінгуея, зокрема у повісті „Старий і море”.

Об'єктом дослідження цієї курсової роботи є символіка повісті Е.Хемінгуея „Старий і море”.

Предметом дослідження є аналіз творчості Е. Хемінгуея, зокрема повісті „Старий і море”.

Виходячи з мети перед нами поставлені наступні завдання:

- ознайомитись з життєвим і творчим шляхом Ернеста Хемінгуея;

- дослідити суть та особливості символіки повісті Е. Хемінгуея „Старий і море”.

Закрыть

Суть и особенности символики в повести Э. Хемингуэя "Старик и море"

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.