Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 25

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Образи Орфея та Евридіки у світовій літературі XX століття (на матеріалі, компаративного аналізу п'єс Жана Ануя "Евридіка" та Жана Кокто "Орфей")

 

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Міф про Орфея та його тлумачення в історії світової літератури та мистецтва  5

1.1. Міф про Орфея. 5

1.2. Інтерпретація міфу про Орфея у літературі та мистецтві. 6

Розділ ІІ. Особливості втілення міфу про Орфея та Евридіку у п'єсах Жана Кокто "Орфей" та Жана Ануя "Евридіка". 12

2.1. Компаративний аналіз драми Жана Кокто та Жана Ануя. 12

2.2. Особливості сюжету п'єс Жана Ануя і Жана Кокто. 13

2.3. Художнє втілення образу Орфея в п'єсах Жана Кокто та Жана Ануя. 15

2.4. Художнє втілення образу Евридіки в п'єсах Жана Кокто та Жана Ануя. 16

Висновок. 18

Список використаних джерел. 20

Додатки. 22

Вступ

Актуальність теми. Вивчення традиційних (або "вічних") сюжетів та образів належить до актуальних напрямків сучасного, в тому числі українського літературознавства. Закономірності розвитку та рецепції таких трагічних образів, як Прометей і Фауст, Дон-Жуан і Гамлет знайшли своє відображення на сторінках численних філологічних праць. Проте еволюція деяких із них, зокрема функціонування у творах XX століття, досліджена явно не достатньо. ДО цих образів можна віднести Орфея та Евридіку. Попри те, що вони є надзвичайно репрезентативними у творах, що належать до різних видів мистецтва (література, музика, образотворче мистецтво), сьогодні бракує наукових розвідок про закономірності та парадокси їх літературного втілення

Стан наукової розробки проблеми. Існуючі літературознавчі праці, в яких висвітлено образи Орфея та Евридіки, мають здебільшого локальний характер.Адже в них вивчається втілення цих міфологічних образів (частіше за все - одного Орфея) у конкретних поодиноких творах. Наприклад в окремих працях вивчається образ Орфея у творчості Р.М. Рільке, М.Цвєтаєвої, Ж. Кокто, Т.Уільяма. Так, про Орфея в поезії Рільке писали А.Карельський, О.Орлова, А.Березіна. Образу Орфея у Т.Уільяма присвятила М.Корнєва та Т.Злобін.

У той же час практично не існує літературознавчих праць, присвячених образам Орфея та Евридіки у драматичних творах Жана Кокто та Жана Ануя, а також робіт компаративного характеру, в яких би застосовувалися ці образи в творах різних письменників.

Мета науково-дослідницької роботи - проаналізувати закономірності функціонування образів Орфея та Евридіки у світовій літературі та здійснити компаративний аналіз п'єс Жана Кокто "Орфей" та Жана Ануя "Евридіка".

Для досягнення були поставлені наступні завдання:

1. розглянути міф про Орфея в античній міфології; 2. визначити закономірності інтерпретації образу Орфея у світовій літературі та мистецтві; 3. порівняти особливості сюжету п'єс Жана Ануя та Жана Кокто; 4. зіставити головних героїв драм Жана Ануя та Жана Кокто; 5. схарактеризувати особливості втілення міфу про Орфея та Евридіку у драматичних творах XX століття;

Об'єкт дослідження - функціонування образів Орфея та Евридіки у світовій літературі XX століття.

Предметом нашого дослідженняє компаративний аналіз творів Жана Кокто "Орфей" та Жана Ануя "Евридіка".

Структура наукової роботи. Наукова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, бібліографії, яка нараховує 19 назв, та додатків.

Закрыть

Образы Орфея и Эвридики в мировой литературе XX века

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.