Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 24

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Проблематика повістей Марка Твена “Янкі при дворі короля Артура” та “Принц і злидар”. 6

1. Марк Твен у контексті американської літератури доби реалізму. 6

2. Викриття суспільно-політичного устрою Америки в повісті “Янкі при дворі короля Артура”. 7

3. Соціальна проблематика реалізму у повісті “Принц і злидар”. 12

Розділ ІІ. Поетика повістей Марка Твена “Янкі при дворі короля Артура” та “Принц і злидар”. 16

1. Жанрова специфіка творів. 16

2. Гумор та сатира у творах Твена. 17

3. Поєднання фантастичного із реальним у повістях Марка Твена. 19

Висновок. 22

Бібліографія. 24

Вступ

Актуальзація теми.

Марк Твен – всесвітньовідомий американський письменник.

Творчість Марка Твена – одна з найяскравіших та найвизначніших явищ у літературі ХІХ століття.

Американський письменник зумів відтворитине лише дух своєї епохи, а й логіку її інтелектуального життя, її моральне та ідейних пошуків.

Щодо актуальності даної теми, то її визначає тематика та проблематика повістей Марка Твена, а зокрема “Принц і злидар” та “Янка при дворі короля Артура”. Адже письменник зайняв позицію гуманіста, яка зробила його близьким і зрозумілим усім, кому не буйдужі ідеї; проголошені в його повістях. В своїй творчості Твен оспівував любов, людяність, ддобро і справедливість – теми, які завжди актуальні ждя будь-якої епохи, країни, прошарку суспільства. Він зміг досконало відчути не лише дух свого часу, а й зумів зрозуміти закони життя, за якими формувалося минуле, триває теперішнє і створюватиметься майбутнє. Реалізм справжнього життя з його перепонами, що пройшов через фільтр авторської психології, через біль людської душі впливав письменник на сторінках своїх повістей. Правдивість Твена у збереженні життя суспільства зближує його з багатьма письменниками сучасності. “Високі надбання творчого доробку письменника визначаються широким колом читачів. Усі, без винятку, твори, написані Твеном є повчальними. Марк Твен є письменником, який вчить розуміти буденне в контексті вічності, усвідомлювати своє людське призначення, сприймаючи себе, як читача Всесвіту. Тому в його творах поєдується історична конкретність і філософський підтекст, реальний світ: багатство фантазії” [10; 113].

Стан розробки проблеми

Дана проблема розроблялася як вітчизняними так і зарубіжними літературознавцями. Необхідно виділити роботи Ф.Фонера “Марк Твен – социальний критик” та В.Л. “Основні напрямки американської думки”, де автор розгядає такі питання, як проблема гумору в ранніх творах Твена та проблема реалізму в повістях письменника. В іншій роботі досліджується розвиток американського реалістичного роману ХІХ століття. Автор показує, яку роль відігравали у чьому процесі новації та своєрідності внесені Твеном.

Особливості стилю та мови творів письменника розглянув Греченюк С. у статті “Острови і міфи творчості Марка Твена”. Багато інших авторів, звертались до постатті Марка Твена та його творчості, зокрема Лібмом З.Я. “Марк Твен”, Александров В. “Марк Твен и Россия”.

Необхідно згадати й критичну статтю “Смуток і сміх Марка Твена” в журналі “Всесвіт”, де Шахова К. детально розглядає соціальні контрасти і моральні конфлікти, що зображуються в творах Марка Твена.

Проте, не всі проблеми ще розроблені. Так, наприклад, немає детальної характеристики творчого методу письменника і окремого розгляду його історичних повістей, зокрема “Жанны д’Арк”.

Мета роботи

Мета даної роботи полягає у тому, щоб повністю розкрити пробелматику повістей Марка Твена “Принц і злидар” та “Янкі при дворі короля Артура”. А також, висвітлити використання історичних фактів, художніх засобів, побудови сюжету, поєднання гумору і сатирою та фантастичного із реальним у повістях.

Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення таких завдань як:

– визначення внеску Марка Твена в американську літератуту доби реалізму;

викриття суспільно-політичного устрою Америки в повісті та “Янкі при дворі короля Артура”;

простеження соціальних проблем реалізму;

дослідження жанрової специфіки творів;

визначене місце в повістях гумору та сатири, поєднання фантастичного із реальним.

Структура роботи

Дана курсова робота складається із вступу, основної частини, яка містить два розділи, висновків та бібліографії.

Закрыть

Проблематика и поэтика повестей Марка Твена "Принц и нищий" и "Янки при дворе короля Артура"

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.