Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Жанр новели у світовому літературознавстві. 7

1.1 Проблема формування жанру новели в історичному аспекті 7

1.2 Погляд провідних літературознавців на новелу як самостійний жанр. 10

1.3 Роль Едгара По у розвиткові жанру новели в американській та європейській літературі 11

Розділ ІІ. Художня своєрідність новелістики Едгара По. 15

2.1. Психологізм – одна із найхарактерніших рис прози Едгара По. 15

2.2 Тема смерті – важлива риса творчості американського новеліста. 24

2.3 Сатира, гумор, пародія, гротеск у творчій спадщині Едгара По. 27

2.4 Таємничість, містифікація, іронія, гіпербола в оповіданнях американського новеліста  31

2.5 Едгар По - засновник детективного жанру. 36

Висновки. 42

Список використаних джерел. 45

Вступ

„Щодо мене, то я не поверну з цієї дороги ні за які коштовності. Я буду літератором- хай, навіть, найзвичайнішим – усе життя. Ніщо не змусить мене полишити надії, котрі кличуть мнене вперед і варті усього каліфорнійського золота. До речі, про золото і спокуси, що підстерігають „бідолах - письменників”: тобі ніколи не приходило в голову, що нічого з того, чим має дорожити людина, котра присвятила себе літературі, – особливо поет - не можна купити ні за які гроші? Любов, слава, інтелект, відчуття власної сили, чарівне чуття прекрасного, вільний простір небес, вправи для тіла і розуму, які дають фізичне та моральне здоров’я, – ось, власне, і все, що потрібно поету”[8, с.18]. Ці слова належать американському письменникові Едгарові По.

Він видатний новеліст і романтичний поет, письменник різнобічного літературного обдарування. Усе, що він створив за коротке життя, – багатющий спадок для американської та європейської літератур.

Його спадок – більш ніж скромний. Всього 70 новел і 50 віршів. А тих, що вийшли за життя митця і принесли йому славу, зовсім мало.

Едгар По задовго до Фрейда підняв завісу людської душі і прийшов до висновку, що „діалектика” наших душ дуже хвороблива. По так і визначив мистецтво: „Якби мені запропонували дуже коротко визначити слово „мистецтво”, я назвав би його відтворенням того, що почуття сприймають у природі крізь завісу душі”.

Будучи типовим представником романтичної літератури, він ішов попереду самого Байрона.

Едгар По стоїть біля витоків детективного жанру, який перетворив поодинокого читача на масового і не дає йому вмерти до сьогоднішнього дня. Він екстерном проскочив реалізм, який разом із романтизмом складав суть літератури ХІХ століття, і щасливо вписався в число основоположників літератури ХХ століття, яку започаткував символізм кінця ХІХ століття в особі французьких популяризаторів творчості По – Ш. Бодлера, С. Малларме та інших, які визнали себе його учнями. Тепер на Заході По вважають основоположником мало не всіх форм поетичного модернізму.

Не менш важливе місце посідає і проза Едгара По. Сюжети його новел успадкували Ж.Верн (роман „Навколо світу за 80 днів”, який сходить до новели „Три неділі на тижні”), Р.Л. Стівенсон (як автор „Острову скарбів”, на який його спрямував „Золотий жук”), А. Конан – Дойль (холмсівський цикл, що бере свій початок з детективних новел По), О. Уайльд (його”Портрет Доріана Грея” розвиває тему „Овального поета” Е.По) та ін. Навіть Ф. Достоєвський не уникнув впливу цього видатного новеліста.

Поетика його творчої манери письма дуже складна. На думку самого новеліста, витончена майстерність художника– це натхнення плюс точний, бездоганний логічний аналіз. Він, беручи до уваги якийсь один факт чи подію, так обігрує її, що нарешті з-під пера митця з’являється витончений твір, де образи виникають із невиразних почуттів, в яких суттєве місце належить музиці, натякові. Кожне слово повинне прямо чи опосередковано вести до розкриття задуму.

Російський поет К.Бальмонт, котрий перекладав вірші (але у певній мірі ці слова можуть стосуватися і прози письменника) По, писав і читав лекції про нього, відзначав, що він першим із європейців чітко усвідомив, що кожен звук є жива істота, і кожна літера є провісниця.. Одним рядком він висвітлює глибину душі, показуючи нам дзвінкі джерела наші.

Він зумів поєднати високу поезію слова із його точністю і логікою.

Послідовниками та духовними учнями Едгара По можна назвати Бодлера, Малларме, Брюсова, Бальмонта, Блока, Марка Твена, Стівенсона, Анатоля Франса, Оскара Уайльда, Артура Конан-Дойля.

Найбільш вагомим дослідженням творчості Едгара По є праця Герві Аллена „Едгар По”.

У Росії першу глибоку оцінку творчості новеліста дав Ф. Достоєвський. У першому номері часопису „Время” у 1861 році він надрукував переклад новели „Чорний кіт”, „Серце-викривач”, „Чорт на дзвіниці” і написав до них передмову, у якій відзначив оригінальність творчої манери Едгара По, його примхливість, велику увагу до деталей.

Ф. Достоєвський схильний бачити в новелістові непересічну творчу особистість, життя якої послідовно відбивається у його творах.

Через століття, у 1984 році, побачила світ книга Ю.В. Ковальова „Едгар Аллан По”, у якій автор прийшов до висновків, що американський новеліст продовжив експеримент у літературі, який розпочали Ірвінг та Готорн. По довершив їх справу і закінчив формування жанру новели, створив теорію цього жанру і став родоначальником логічного оповідання, науково – фантастичної новели.

Досліджували творчість знаменитого американського новеліста Анастасьєв М., Братко В., Гордєєва Л., Коломієць Г., Карабутенко І., Каграманов Ю., Назарець В., Васильєва В., Немиришін П., Рада І. Його незвичайна творчість привертала увагу Поля Валері, Артюра Рембо, Френсіса Берта Гарта, Ернеста Хемінгуея, Вільяма Фолкнера.

Проте не всі твори Едгара По досліджені, потребує досліджень його своєрідна манера творчості. У тім полягає актуальність досліджуваної теми „Художня своєрідність новелістики Е. По”.

Мета курсової роботи – обгрунтувати дефініцію поняття „новела” як літературного жанру світової літератури та її характерні особливості. Дати характеристику процесу відкриття жанру ”новела” в світовій лвтературі. Розкрити та проаналізувати художню своєрідність новел Едгара По.

Завдання курсової роботи:

1.Проаналізувати проблему формування жанру новели у світовому літературознавстві.

2.Визначити дефініцію поняття „новела”.

3.Навести суттєві ознаки жанру на різних рівнях системи жанроутворення у процесі історичного розвитку.

4.4.Охарактеризувати процес зародження жанру „новела” в американській літературі.

5.Розкрити та проаналізувати на основі художніх текстів (новел) художню своєрідність новелістики Е.По, а зокрема:

- сатиричність, гумористичність, пародійність оповідань в новелістичній спадщині Е.По;

- трагічність оповідань;

- цілісність страшного, жалюгідного, драматичного та комедійного у новелістиці Е.По;

- „подвійне дно” новел Едгара По;

- значення таємничості, містифікації, іронії, гротеску та гіперболи в оповіданнях американського повеліста;

- психологізм як одну з найхарактерніших ознак творчості Е.По;

- тему смерті – важливу рису новелістики Е.По;

- особливості науково – фантастичних оповідань;

- закони побудови класичного детективу.

Для написання курсової роботи використовувся метод аналізу художніх творів Е.По, критичних праць та літературознавчих статей про специфіку його творчої манери, зіставлення творів Е. По із творами інших авторів.

Закрыть

Новеллистики Эдгара По

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.