Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ВІХИ ТВОРЧОСТІ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА.. 5

РОЗДІЛ 2. ЗІТКНЕННЯ ДОБРА І ЗЛА У ТРАГЕДІЇ «МАКБЕТ». 10

2.1. Основний зміст та ідейно-художня своєрідність трагедії 10

2.2. Макбет і леді Макбет – головні герої трагедії 12

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМА ЗЛОЧИНУ ТА КАРИ В ТРАГЕДІЇ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА «МАКБЕТ». 15

3.1. Конфлікт злочину та кари в трагедії «Макбет». 15

3.2. Метафоричне втілення проблеми злочину і покарання в трагедії «Макбет»  19

ВИСНОВКИ.. 25

СПИСОК ВИКОРИСАТНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 26

ВСТУП

Найвищим досягненням англійської й усієї європейської літератури доби Відродження була творчість Вільяма Шекспіра (1564—1616). Спадщина геніального митця набула світового значення, мала вплив на творчий розвиток народів світу всіх наступних століть, зберегла свою актуальність до нашого часу і ніщо не говорить про можливість втрати нею своєї притягальної сили в майбутньому.

Шекспір створив безсмертні твори, в яких людство ось вже протягом чотирьох століть знаходить найяскравіше втілення самих себе. Великий майстер розкриття характерів, Шекспір з незвичайною силою показав трагедії життя.

Шекспірові випало жити в чудовий час. Він був сучасником великої епохи в історії людства, що дістала назву Відродження. То була тривала смуга суспільного і духовного розвитку Європи, коли відбувалося відмирання багатовікового феодального ладу і народження буржуазного. Ріст міст, виникнення грошового капіталу, розвиток товарного виробництва, утворення світового ринку, географічні відкриття — усе це руйнувало віковічні поняття. Був покладений кінець духовному пануванню церкви, з'явилися зачатки нової науки, почав формуватися новий світогляд.

Шекспір відбив усі сторони цього складного процесу. У його творах перед нами з'являються як люди, що схильні жити по старому, так і ті, хто скинув окови віджилої моральності, і ті, хто розуміє, що людська свобода аж ніяк не дає права будувати своє благополуччя на нещастях інших.

Актуальність проблеми дослідження полягає в тому, що драми Вільяма Шекспіра не були б безсмертними, якби в них не звучали теми, які цікавлять і хвилюють людей. Зокрема, тема злочину та кари в трагедії «Макбет», де особистість постає трагічною і водночас героїчною в своїх зусиллях пізнати безмежний світ та визначити своє місце в ньому.

Трагедія “Макбет” – твір соціально-політичної проблематики, в якому засуджено криваву узурпацію і сваволю монарха. Дія трагедії сконцентрована навколо образу Макбета, показаного в еволюції. Особлива увага приділяється зображенню внутрішнього світу героя, розкриттю поступового розпаду його особистості в ході злочинної боротьби за трон. На початку трагедії Макбет постає як герой Шотландії, її захисник, славний і непереможний воїн, якого шанує і відзначає високими нагородами король Дункан. Макбет вірно служить Шотландії і королю, але успіхи й везіння породжують у ньому усвідомлення своєї винятковості, честолюбні бажання. В нього зріє злочинний задум захоплення трону.

Практичне значення дослідження. Матеріали дослідження можуть бути використані у середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах України під час вивчення обраної теми.

Предметом дослідження є виявлення художніх засобів та образів, орієнтованих на розкриття теми злочину та кари у драмі «Макбет».

Метою даної роботи є вивчення проблеми злочину і покарання в трагедії Вільяма Шекспіра «Макбет».

Під час виконання роботи вирішувалися наступні завдання:

- дослідити причини, що спонукали Шекспіра звернутися до теми злочину та покарання у трагедії «Макбет»;

- виявити художні засоби і образи, за допомогою яких розкривається тема злочину і покарання у драмі «Макбет»;

- встановити корені злочинності і причини поразки Макбета.

Для виконання і вирішення поставленої мети і задач були використані праці таких відомих авторів, як Анікст А.А., Смирнов А.А., Урнов М.В., Морозов М.М. та інших. У своїх роботах автори представляють свої точки зору на творчість великого драматурга. Багато в чому їх думки співпадають.

Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Закрыть

Проблема преступления и наказания в трагедии Уильяма Шекспира Макбет

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.