Шевченківський словник був виданий у 1976 році під редакцією Головної Української Радянської Енциклопедії та Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР.

В основі поданих в словнику численних матеріалів про відображення життя і творчості Т.Г. Шевченка в літературах зарубіжних країн, про діячів культури, які є авторами праць присвячених українському народові.

На мою думку завданням словника є висвітлити питання про значення народної творчості для всієї літературної і мистецької діяльності Т.Г. Шевченка.

Щоб заощадити місце, у словнику застосовуються скорочення. Наприклад, коли у тексті слова повторюються, то вони позначаються початковими літерами: Київ. обл. – Київська область, у статті Філософські погляди Т.Г. Шевченка – Ф.п. Ш. – це загальноприйняте скорочення. Ще вживаються скорочення, що є характерними для цього словника: літ-ра – література, м. – місто, мал. – малюнок.

У Шевченківському словнику назви статей про літературні твори подаються тією мовою, якою цей твір написаний, і усі назви статей розміщено за українським алфавітом. Назви статей про російські періодичні видання подаються російською мовою: «Полярная звезда». На перше місце в терміні поставлено слово, що виражає специфічний зміст статті. В статтях про портрети на першому місці стоїть прізвище особи, що портретував Т.Г. Шевченко.

Всі статті набираються напівжирним, великим шрифтом. В біографічних статтях словника дати подаються за новим стилем. Також запроваджено у „Шевченківський словник” систему посилань від найзагальніших питань до конкретних. У загальній вступній статті „Тарас Григорович Шевченко” є відповідні посилання на провідні проблеми статті – Суспільно-політичні погляди Т.Г. Шевченка, Літературна спадщина та багато інших, потім на окремі біографічні статті і на твори Шевченка. Якщо літературний твір Т.Г. Шевченка відомий під двома назвами, то поширенішу назву подано як термін-статтю, а поряд у дужках наведено розрядкою другу назву. Наприклад, „Заповіт” („Як умру, то поховайте”).

Ілюстрації (малюнки, портрети, фотографії), як правило, вміщено на тому самому розвороті, що й відповідні статті. Серед ілюстрацій – автографи творів поета, фото видань його творів багатьма мовами світу. Також вміщено карти й велику кількість фото місць перебування Т.Г. Шевченка. Всього подано близько 1000 ілюстрації, зокрема 63 ілюстраційні таблиці на вклейках, з яких 20 кольорові. В кінці статті, до якої вміщено ілюстрацію на цьому самому розвороті, дано у вигляді трикутника умовний знак, який спрямований у бік ілюстрації. Якщо ілюстрацію перенести в інше місце із певною причиною, то в кінці статті дано посилання на сю сторінку, наприклад: „Іл. ст. 252”. В кінці кожного тому подано таблицю ілюстративних таблиць-вклейок із зазначенням сторінок, між якими їх вміщено.

Це універсальне довідкове видання про Т.Г. Шевченка є спільною працею великого колективу – майже 500 авторів. Шевченківський словник є своєрідним підсумком розвитку Шевченкознавства. Він містить багатосторонні відомості про життя, творчість і революційну діяльність Т.Г. Шевченка. Він висвітлює широке коло питань і явищ, що стосуються відображення його життя і творчості в мистецтві та літературі, а також вшанування й увінчання його пам’яті.

Шевченківський словник є своєрідним підсумком розвитку шевченкознавства. Він містить багатосторонні відомості про життя, творчість і революційну діяльність Т.Г. Шевченка – поета й художника, висвітлює широке коло питань і явищ, що стосується відображення його життя і творчості в літературі та мистецтві, а також вшанування й увічнення його пам’яті.

У Шевченківському словнику статті розміщено за алфавітом. Винятком становить подана на початку видання загальна вступна стаття «Тарас Григорович Шевченко».

Провідне місце в матеріалах належить висвітленню ідеї дружби та єднання українського та російського народів. Широко показані ідейні т творчі зв’язки Т.Г. Шевченка з прогресивними діячами російської культури і вплив їх на творчість поета й художника. Висвітлено історію перекладу творів поета російською мовою та іншими мовами світу.

У словнику вміщено багато статей, що відображають зв’язки творчості Т.Г. Шевченка літературами та мистецтвом усіх нардів Радянського Союзу. Серед статей цього циклу є оглядові статті («Російська література і Т.Г. Шевченко», «Грузинська література і Т.Г. Шевченко» та інші), а також біографічні статті – про дослідників, перекладачів, художників та інших діячів культури братніх народів СРСР, які зробили багатий внесок у вивчення та популяризацію творчості Т.Г. Шевченка.

Статті містять критику, ворожих концепцій у шевченкознавстві, дають відсіч усім спробам викривляти та фальсифікувати творчість поета, своїм змістом спрямувати проти ідеології українського буржуазного націоналізму, великодержавного шовінізму, перекручень з боку клерикалів, усіляких вульгаризаторів, проповідників «класового роду».

Шевченківський словник – багатоілюстрване видання, в якому подано репродукції багатьох малярських творів Т.Г. Шевченка, а також творів на шевченківські теми радянських та дореволюційних художників, скульпторів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Серед ілюстрацій – автографи творів поета, фото видань його творів багатьма мовами народів світу. Вміщено також карти й велика кількість фото, місць перебування Т.Г. Шевченка.

Назви статей про літературні твори Т.Г. Шевченка подаються тією мовою, якою цей твір написано. Всі ці назви розміщенні за українським алфавітом. Назви статей про російські періодичні видання подаються російською мовою; «Колокол», «Отечественные записки», «Полярная звезда». Розміщенні ці статті за українським алфавітом. Якщо назва складається з двох або кількох слів, то на першому місці (яке визначає відповідно місце статі в алфавіті словника) стоїть те слово, яке має на собі логічний наголос. При цьому допускається перестановка слів. Наприклад: «Аналогії шевченківські», «Києва краєвиди». Щоб уникнути нагромадження термінів – статей, що починаються на якесь одне слово, і щоб було зручніше відшукати такі статті, на перше місце в терміні поставлено слово (чи слова), що виражає специфічний зміст статті («Всеукраїнська революційна демократія і Т.Г. Шевченко», «Петрашевці і Т.Г. Шевченко», «Українська література і Т.Г. Шевченко»). В статтях про портрети, використані Шевченком, на першому місці в назві статті стоїть прізвище портретованої особи: «Максимовича Михайла Олександровича портрет», «Щенкіна Михайла Семеновича портрет». Шрифт, яким набираються назви статей, - напівжирний, великий. Географічні назви населених пунктів, пов’язаних з подіями, що відбулися за життя Т.Г. Шевченка, подано так, як вони іменувалися: Вільно, Кирилівка тощо. Адміністративну належність населених пунктів, де бував Шевченко, подано за тодішнім адміністративно-територіальним поділом, а їх назви дано так, як це було за життя Т.Г. Шевченка. Географічні об’єкти в назвах картин, у біографічних статтях наведено за сучасним правописом: Сирдар’я, Каратау тощо.

Дати в біографічних статтях словника подаються за новим стилем. Датування в документальних матеріалах (листи, «Щоденник» тощо) наводиться так, як зазначалось в цих джерелах за старим стилем датується час написання творів та час перебування Т.Г. Шевченка в населених пунктах. Якщо залежно від стилю дати певної події змінюється рік, то тоді поряд з новим стилем у дужках подається старий стиль. Наприклад: Блюммер Леонід Петрович [6. І 1841(25.ХІІ 1840 с. ст.)- 1888].

Цитати з творів Т.Г. Шевченка наводяться тією мовою, якою написаний твір. Середтекстові ілюстрації (малюнки, портрети, фотографії), як правило вміщенні на тому самому розвороті, що й відповідні статті. В кінці статті, до якої вміщені ілюстрації на цьому самому розвороті, дано умовний знак у вигляді трикутника, спрямований у бік ілюстрації. В кінці кожного тому подано список ілюстрованих таблиць – вклейок з зазначенням сторінок, між якими їх вміщено.

Умовні позначення і скорочення застосовують, щоб заощадити місце. Коли слова, що становлять назву статті, повторюються в її тексті, то вони позначаються початковими літерами. Наприклад: у статті «Аральська описова експедиція»- А. о. е., в статті «Філософські погляди Т.Г. Шевченка»- Ф. п. Ш. Погляд із загальноприйнятими скороченнями вживають скорочення, встановленні для цього виданням.

Науково-редакційну підготовку видання здійснила Головна редакція української Радянської Енциклопедії та Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка АН УРСР. Статті, вміщенні в цьому виданні, тісно пов’язанні між собою, взаємо підпорядковані системою посилань, про що докладніше сказано в поясненні «Як користуватися Шевченківським словником». Видання відкриває вступна стаття «Тарас Григорович Шевченко», що ознайомлює читача з соціально-історичними умовами, за яких розвивався творчий геній Шевченка, накреслює основні віхи його життя і водночас шляхом посилань допомагають читачеві перейти до інших матеріалів, зокрема до проблемних статей, які характеризують основні риси світогляду й творчості поета.

Шевченківський словник складається з двох томів. У першому подано близько 1000 ілюстрацій, зокрема 63 ілюстраційні таблиці на вклейках, з яких 20 – кольорові. Це універсальне довідкове видання про Т.Г. Шевченка є спільною працею великого колективу – майже 500 авторів, серед них близько ста авторів з Москви, Ленінграда, з усіх братніх республік Радянського Союзу. В обговоренні переліку статей словника, редагуванні та рецензуванні статей взяли участь співробітники багатьох наукових установ, вищих навчальних закладів, музеїв Т.Г. Шевченка та окремі фахівці. Перший том виданий у 1976 р. у Києві, другий – у 1977 р.


Література

Шевченківський словник. Вступ. – Київ, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка Академії наук України, Головна редакція української радянської енциклопедії, 1976. Том І, ст. 3-8.

Шевченківський словник. – Київ, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка Академії наук України, Головна редакція української радянської енциклопедії, 1977. Том ІІ.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 7

Бесплатная работа

Закрыть

Шевченковский словарь

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.