Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ – БАЛЕТМЕЙСТЕР ЗА ПОКЛИКАННЯМ 5

1.1. Життєвий і творчий шлях Ю Григоровича 5

1.2. Характеристика творчості Юрія Григоровича 19

Висновки до розділу І 24

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛИЗ БАЛЕТА Ю. ГРИГОРОВИЧА «ЛУСКУНЧИК» 25

2.1. Музично-хореографічна драматургія як основа ліричності балету 25

2.2. «Вальс сніжинок» як вершина інтимної лірики в балеті «Лускунчик» 30

Висновки до розділу ІІ 30

ВИСНОВКИ 31

ЛІТЕРАТУРА 32

ДОДАТКИ 33

ВСТУП

Актуальність теми. Історія театру охоплює широкий спектр явищ, мистецтво балету з–поміж яких є найменш вивченим. Незважаючи на постійний інтерес до цього виду мистецтва критичної думки та позитивну динаміку, що простежується у його історичному розвитку, на відміну від інших різновидів театральної творчості, специфіка художнього процесу, з яким пов’язані існування складових хореографічної “мови”, часова обумовленість танцювальних засобів та відсутність системи їхньої писемної фіксації — усе це тривалий час стримувало дослідницьку ініціативу. Накопичений у театрознавстві науковий багаж складається з праць, у яких розглядається широке коло проблем, сполучених із розвитком різних балетних шкіл (В.Красовська, Ю.Станішевський, Є.Суриць), виокремленням специфічних рис балетної драматургії (М.Загайкевич), систематизацією танцювальних рухів та комбінацій у народних українських танцях та їхніх сценічних інтерпретаціях (К.Василенко), характеристиками й аналізом творчої діяльності окремих колективів і митців світового балетного мистецтва (Г.Боримська, В.Ванслов, Л.Долохова, П.Карп, М.Смирнова, Т.Швачко та ін.)

Така багатовекторність наукових інтересів виключає наявність загального, для тих, хто досліджує балетне мистецтво, “сюжету” з головним героєм – балетмейстером. Унікальність цієї професії полягає у її функціях, подібних до режисера у драмі і, водночас, до художника – митця, що відтворює себе, користуючись різноманітними виражальними засобами танцю, сценографії, музики, костюмів.

Тому всі дослідники констатують, що балетмейстерське мистецтво віддзеркалює найсуттєвіші художні тенденції і напрямки, стильові, жанрові й естетичні аспекти складного, часто внутрішньо суперечливого, поступу європейського і світового сценічного мистецтва. Разом з тим, узагальнюючих праць, присвячених вивченню процесів становлення та розвитку цього виду мистецтва, явно не вистачає. Відтворити цілісну картину не дозволяє також відсутність мистецтвознавчих розвідок, які висвітлюють особливості його функціонування у різних світоглядних та національних вимірах, у проекції на динаміку естетичних трансформацій, що відбувалися в системі міжкультурних та культурно–історичних зв’язків.

Юрій Миколайович Григорович (нар. 2 січня 1927, Ленінград, СРСР) - видатний радянський і російський артист балету, балетмейстер і хореограф, педагог. Народний артист СРСР ( 1973), Герой Соціалістичної Праці ( 1986), лауреат Ленінської ( 1970) і двох Державних премій СРСР ( 1977, 1985)

Об’єктом дослідження є творча діяльність Юрія Григоровича.

Предмет дослідження є інтимна лірика в балетах Юрія Григоровича.

Мета дослідження – розкрити особливості інтимної лірики в балетах Юрія Григоровича.

Завданнями дослідження є:

1. Охарактеризувати творчу діяльність Юрія Григоровича.

2. Умотивувати особливості інтимної лірики в хореографії.

3. Описати постановки Юрія Григоровича.

4. Описати рухи та схему танцю

Структура курсової роботи має вступ, два розділи основної частини, висновки, список літератури (25 найменувань використаних джерел) та додатки (опис рухів та схеми танцю). Обсяг роботи – 37 сторінки основного тексту.

Закрыть

Особенности интимной лирики в балетах Ю Григорьевича

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.