Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БЕЗДОМНОСТІ І БРОДЯЖНОСТІ 5

1.1. Бродяжність – як соціальне явище. 5

1.2. Диференціація громадянства: чи мають бездомні права?. 8

1.3. Економічні нерівності та безробіття:  “побічні ефекти” капіталізму. 10

1.4. Алкоголізм як посилюючий чинник. 12

1.5. Біженці як соціальна проблема. 14

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ БЕЗ ВИЗНАЧЕННОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ.. 17

2.1. Особливий підхід до бездомних. 17

2.2. Вимоги до соціальних працівників при роботі з людьми без визначеного місця проживання. 19

2.3. «Народна допомога» - цент ресоціалізації для бездомних. 24

2.4. Перспективи розвитку допомоги та підтримки для бездомних. 30

ВИСНОВОК.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ДОДАТКИ 38 

ВСТУП

Політичні та економічні зміни в українському суспільстві спричинили процеси, що призводять до зростання кількості бездомних людей. Особливо потерпають від цієї проблеми великі міста, де зосереджується велика кількість бездомних, що прямують сюди з різних регіонів України в пошуках кращого життя. Розвинена інфраструктура міста Києва, вищий рівень життя роблять місто привабливим для людей, які сподіваються тут знайти засоби до існування. Серед них і бездомні, кількість яких останніми роками постійно зростає.

Тема моєї курсової роботи – «Проблеми соціальної роботи з людьми без визначеного місця проживання». Вона особливо актуальна в сьогоднішніх умовах нестабільною і постійно змінною життю. Щоб проникнути в суть даного питання необхідно розглянути саму історію розвитку такого явища як бездомність і основні аспекти соціальної роботи у минулому.

Абревіатура «бомж» увійшла до нашого ужитку не так давно. Але це зовсім не означає, що до цього бродяг не існувало. Насправді вони були ще в глибокій старовині, тільки називалися інакше. Тому коріння соціальної роботи з цією категорією людей – особами без визначеного місця проживання - йдуть за часів стародавніх слов'ян, яким вже були відомі прості форми добродійності. Систематичного характеру добродійність набуває після хрещення Русі, здійсненого князем Володимиром в кінці
10 століття. Протягом декількох сторіч вона здійснювалася переважно приватними особами і церквою, а з початку XIX століття нею почали займатися громадські організації. Ще при Івані Грізному були сформульовані ідеї державної допомоги що має потребу, своє втілення вони отримали тільки за часів Катерини II, яка завершила почини Петра I у сфері піклування [11; 12].

Об’єктом дослідження виступають бездомні, як соціальна спільнота.

Предмет дослідження. Причини та наслідки бездомності в Україні.

Мета. З’ясувати причини та шляхи подолання бездомності в Україні.

Головним завданням дослідження бездомності та бродяжництва, як соціального феномену є всебічний аналіз проблеми бідності, основними аспектами якого має стати відповідь на наступні питання:

- зясувати економічні нерівності та види безробіття:

- проаналізувати вплив алкоголю на поширення бездомності;

- розкрити проблеми біженців, як основної категорії бездомних;

- зясувати чи мають бездомні права.

При написані курсової роботи ми використовували теоретичні та емпіричні методи дослідження, а саме аналіз наукової та теоретичної літератури, вивчали досвід соціальних служб, використовували анкетування та методи спостереження. Зокрема велика увага приділялась працям таких науковців як Колот А., Григорович С., Новікова Т.В., та ін. які розкривають основні напрямки та шляхи подолання безпритульноті.

Структуровано курсова робота складається з вступу, двох розділів та підпунктів до них, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основний зміст курсової роботи викладено на 38 сторінках.

Закрыть

Проблемы беспризорности в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.