Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 104

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ I. Питання соціальної роботи з молодою сім’єю.. 15

1. Державна політика щодо молодих сімей в Україні 15

2. Соціально-економічні умови створення молодої сім’ї 24

3. Проблеми взаємостосунків молодої сім’ї 31

Розділ II. Форми і методи соціальної роботи з молодою сім’єю.. 38

1. Традиційні та інноваційні форми і методи соціальної роботи з молодою сім’єю   38

2. Консультування як метод соціальної роботи з молодою сім’єю.. 53

3. Особливості діяльності центрів соціальних служб для молоді з молодою сім’єю   61

Висновки. 81

Список використаної літератури. 90

Додатки. 95

Вступ

Актуальність обраної теми зумовив підвищений інтерес до молодої сім’ї з боку вчених і широкої громадськості. Пов’язано це, в першу чергу, з тим, що саме в цих сім’ях найбільше народжується дітей і що саме ці сім’ї найчастіше розпадаються.

В країні мешкає 2 мільйони 500 тисяч молодих сімей, в яких народжується 80% усіх народжуваних в країні дітей. Тобто 46,6% молодих людей перебувають у шлюбі, і хоча статистика і не встигає за кількістю розлучень, можна сказати, що 50% молоді перебуває в шлюбі (або була в шлюбі), а інша частина готується до шлюбу (41, с. 10).

Отже, питання шлюбно-сімейних відносин хвилюють молодь: як підготуватися до шлюбу, як обрати супутника життя, як одружитися, зберегти сім’ю, запобігти сімейним чварам, як виховувати дітей та інше.

Збільшується кількість однодітних і бездітних сімей. В загальній кількості сімей з дітьми 52,1% - однодітні сім’ї. Однією з гострих проблем сучасного режиму шлюбності є відмова від офіційного шлюбу, а також значне збільшення розлучень. Кількість позашлюбних дітей у матерів віком до 30 років складає 11,8% від усіх народжених. Майже 1, 5 мільйони дітей виховуються в неповних сітях, переважно матір’ю (41, с. 10). Як свідчать дані соціологічних досліджень, переважна кількість сімей має життєвий рівень нижче прожиткового мінімуму;більше 50% перебувають за межею бідності, а прибуток молодої сім’ї удвічі нижчий за необхідні потреби (38, с. 183). Ці явища стають причиною, що позначається на здоров ї членів сім’ї, їх інтелектуальному розвитку, а в майбутньому - на розвитку суспільства, генофонді країни.

За даними соціологічних досліджень, які наведені вище, лише 5-7% молодих сімей, що беруть шлюб, забезпеченні власним житлом. Молоді сім’ї навіть не мають чітких перспектив щодо одержання житла. Усе це негативно позначається на організації домашнього побуту і загалом - на мікрокліматі сім’ї.

Отже, скрутні матеріально-економічні та житлово-побутові умови існування молодої сім’ї негативно відбиваються на відтворенні населення України, що в свою чергу через певний час справлятиме негативний вплив на загальний розвиток суспільства: не вистачатиме робочих рук, спостерігатиметься недостатній розвиток науки, подальше зменшення кількості населення тощо. Складність ситуації, у якій перебуває зараз молода сім’я, негативні явища, що мають місце в молодіжному середовищі (алкоголізм, наркоманія, захворювання, що передаються статевим шляхом) позначаються на якісному відтворенні населення (38, с. 184).

Всім цим явищам сприяють не тільки складні матеріально-економічні та житлово-побутові умови сім’ї, а й медично-соціальна, соціально-психологічна і психолого-педагогічна непідготовленість молоді до сімейного життя, невміння раціонально розв’язувати проблеми і запобігати конфліктним ситуаціям, відсутність правових, юридичних, медичних, економічних, сексологічних, наркологічних знань, необхідних для молодого подружжя.

Спостерігається скорочення витрат сім’ї на задоволення культурних потреб. Зростає небезпека деформування соціалізації нових поколінь, які мають вирішувати завдання відродження суспільства (32, с. 3).

Зростання безробіття, скорочення виробництва призводять, як правило, до зменшення фінансування системи соціального забезпечення через обмеження надходжень до бюджету. Природно, що це не може не позначатися на витратах на сімейну політику. Водночас скорочення виплат і допомог сім’ям, що перебувають за межею бідності, може мати катастрофічні наслідки для країни. Вищенаведене актуалізує проблему соціальної допомоги сучасній українській сім’ї, в тому числі й молодій з боку держави.

Таким чином, сім’я як громадський інститут українського суспільства потребує нагальної юридичної та соціальної допомоги з використанням традиційних та інноваційних форм і методів соціальної роботи.

Отже, аналіз літератури показав що ця проблема потребує подальшого вивчення, що і зумовило вибір теми випускної кваліфікаційної роботи “ Форми і методи соціальної роботи з молодою сім’єю”.

Об’єкт дослідження - процес соціальної роботи з молодою сім’єю.

Предмет дослідження - форми і методи роботи з молодою сім’єю.

Мета дослідження - визначити та обґрунтувати оптимальні форми і методи соціальної роботи з молодою сім’єю.

Завдання дослідження:

розкрити сутність державної соціальної політики щодо молодих сімей;

обґрунтувати необхідність створення соціально-економічних умов щодо молодих сімей;

визначити проблеми взаємостосунків у молодій сім’ї;

розкрити традиційні та інноваційні форми і методи соціальної роботи з молодою сім’єю;

обґрунтувати необхідність проведення консультації як методу соціальної роботи з молодою сім’єю;

визначити особливості діяльності центрів соціальних служб для молоді з молодою сім’єю.

Методи дослідження:

аналіз та синтез вітчизняної та зарубіжної літератури;

метод систематизації даних;

метод порівняння;

метод узагальнення;

опитування.

Закрыть

Формы и методы социальной работы с молодой семьей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.