Психологические основы трудового обучения

План

1. Загальна психологічна характеристика процесу навчання.

2. Характеристика технічних і трудових знань та психологічна структура процесу пізнання.

3. Навички і процес їх формування.

4. Психологія навчальних вправ.

5. Уміння та процес їх формування.

6. Професійні звички.

Закономірності формування і затухання рухових навичок, навичок спостереження, сприйняття, мислення, вирішення задач і самоконтролю дуже різноманітні. Але є один загальний закон формування будь-яких навичок, суть якого полягає в тому, що дії автоматизуються тільки тоді, коли в процесі їх виконання увагу спрямовано на їх мету, досягнення якої ці автоматизуючі дії забезпечують.

Навички, які розвиваються, завжди взаємодіють з уже наявними. Полегшення чи ускладнення в засвоєнні нової навички в результаті її взаємодії з уже раніше сформованими називається перенесенням навичок (позитивним чи негативним). При цьому в одних випадках старі навички сприяють оволодінню новими (позитивне перенесення навичок), в інших гальмують їх утворення (інтерференція навичок). Проблема перенесення навичок є однією з центральних в педагогічній психології. Врахування взаємодії навичок особливо важливе тоді, коли людина, яка оволоділа однією системою трудових навичок, починає оволодівати іншою. В результаті ряду позитивних переносів отримується гнучка навичка.

Мал. 1.7.3. Схема формування трудової навички (за С.О.Косіловим)

Велике значення для трудового навчання людини має правильне і успішне перенесення засвоєних дій і навичок на вирішення нових трудових завдань. Основу правильного і успішного перенесення дій на нові об’єкти, умови і завдання складають отримані людиною нові знання.

Навичка тим і відрізняється від автоматизму, що на початку подібних вправ ця дія виконувалась усвідомлено при спрямованій на неї увазі і лише в наступному в основній вправі дії, які автоматизуються, повинні виконуватись при спрямованій увазі не на них, а на їх мету. При цьому в міру вдосконалення навичок мету дій, що автоматизуються, необхідно поступово віддаляти від них і таким чином формувати все більш і більш складний комплекс навичок виконання будь-якої роботи, вдосконалюючи тим самим складні вміння.

У трудовому навчанні застосовується операційно-предметна система формування трудових навичок і вмінь. Вивчення елементів дій поєднується з виконанням реальних дій, які дають результат праці. Іншими словами, навчання поєднується з реальною трудовою діяльністю. В цій системі передбачаються наступні педагогічні заходи впливу: словесна інструкція, показ правильних дій, перевірка результатів.


4. Психологія навчальних вправ.

Крім спеціальних знань кваліфікованому робітнику в сучасній виробничій праці потрібні різні навички, складні вміння і майстерність у своїй справі. Для цього необхідна система вправ, які формували б разом з тим професійні здібності учнів і розвивали б їх власні якості. Зрозуміло, що вправи повинні бути багатократними, до досягнення певних нормативів правильності дій, потім – точності, і насамкінець – швидкості.

Успішність вправ досягається при дотриманні наступних основних психологічних умов:

1)визначення конкретної мети кожної вправи – чому навчити і до яких показників правильності, точності і швидкості дій дійти;

2)не лише знання, але і чітке уявлення послідовності і техніки виконання майбутніх дій, які повинні засвоюватися у вправі;

3)попередньому засвоєнні правил виконання засвоюваних дій і техніки безпеки;

4)багаторазовому виконанні вправ з метою досягнення постійно зростаючої точності і швидкості дій;

5)постійному самоконтролю ходу і результатів дій, а також контролі і керуванні з боку вчителя.

Всі ці психологічні умови створюються при проведенні вправ, які повинні включатися у навчання поступово, в чотири етапи, які наведені на схемі (мал. 1.7.4.).

Ознайомлювальні вправи проводяться з метою створення чітких уявлень шляхом розумового відтворення учнями дій, які спрямовані на досягнення мети. При цьому він, побачивши показ майбутніх дій і прослухавши пояснення, на своєму робочому місці, користуючись необхідними технічними засобами і наочними посібниками, старається подумки і умовними рухами відтворити показані йому дії, добиваючись лише чітких уявлень про техніку виконання дій, що засвоюються, та їх послідовності.

Уявне відтворення якоїсь роботи займає значно менше часу, ніж сама робота. Тому ознайомлювальні вправи не продовжують, а зменшують загальний термін формування тих чи інших навичок. Для трикратного чи п’ятикратного відтворення дій, які засвоюються, потрібно лише близько 10-15 хвилин, тому що будь-яка вправа продуктивна лише до тих пір, поки учень помічає покращення своїх дій.

Мета пробних вправ полягає в засвоєнні правильності дій, а правила потрібно спочатку згадати, потім обдумати, як їх практично виконати. Після ознайомлювальної вправи, коли в учня складеться правильне уявлення про увесь процес роботи, він повинен зразу ж спробувати відтворити цю дію насправді, добиваючись правильності виконання кожного руху і кожної дії, починаючи з робочої пози, хватки інструмента і до строгого послідовного і вірного виконання всіх операцій, звертаючи увагу на кожен рух, дію та їх результат.

Пробні вправи зазвичай займають більше часу, ніж ознайомлювальні, але й вони повинні тривати лише до безпомилкового виконання правил, роботи, яка опановується. При цьому точність і швидкість дій не мають значення. З моменту, коли практично буде засвоєно виконання правил до трикратного безпомилкового повторення дії, яка засвоюється, пробна вправа зупиняється, і учень повинен перейти до основної вправи.

Головна мета основної вправи – автоматизація часткових навичок. Лише в основних вправах повністю формується складне вміння, яке включає в себе комплекс навичок. Ознайомлювальні і пробні вправи – лише підготовка до основної, яка забезпечує її успішність.

Основні вправи проводяться на учнівських робочих місцях, але в тих випадках, коли вимагається вдосконалення окремих навичок, а також при неможливості вправлятися на справжніх машинах чи технологічних установках, для основних і тренувальних вправ, мета яких – закріпити чи відтворити після перерви навички, застосовуються тренажери.

Тренажер – спеціальний технічних засіб для вправ, який застосовують з метою формування навичок, вмінь і розвитку здібностей до виконання виробничих дій. Необхідність у використанні таких спеціальних технічних засобів тренування викликана складністю виробничих машин, агрегатів і установок, які опановують учні, оволодіння якими в навчальних умовах чимось ускладнене чи зовсім неможливе.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 27

Бесплатная работа

Закрыть

Психологические основы трудового обучения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.