Спілкування - процес встановлення розвитку контактів (зв'язків) між людьми, що породжується потребами спільної діяльності і який складається із наступних аспектів:

взаєморозуміння;

взаємосприйняття;

взаємний обмін інформацією;

розробка єдиної стратегії взаємодії.

Важливими елементами спілкування є взаєморозуміння і взаємосприйняття.

Взаєморозуміння залежить від:

єдності національної мови;

єдності професійної мови;

повноти інформації, логічності викладу;

врахування рівня інтелекту, культури, професіоналізму співрозмовників;

зосередженості уваги;

особистих інтересів співрозмовників у вирішенні обговорюваних питань.

Взаємосприйняття залежить від:

авторитету співрозмовників, їх професійної компетенції;

характеру міжособистісних стосунків, їх емоційної забарвленості: чим більше позитивних емоцій викликає у співрозмовника, тим краще взаємосприйняття і взаєморозуміння.

У залежності від рівня емоційного забарвлення, міжособистісні стосунки можуть викликати: симпатію, дружбу, закоханість - у випадку позитивних емоцій, або байдужість, неприязнь, недружелюбність, ненависть - у випадку виявлення негативних емоцій. Саме тому важливе правило педагогічного спілкування: будь-якими засобами необхідно надати міжособистісним стосункам позитивну емоційну забарвленість (чим яскравішою вона буде виглядати, тим легше реалізувати цілі педагогічного спілкування).

Для суб'єктивної оцінки рівня емоційної забарвленості міжособистісних стосунків варто використовувати тест "Чи приємно з вами спілкуватися?"

Досліджуваному пропонують відповісти на 11 питань, вибираючи один із варіантів відповідей - "так" чи "ні".

Питання тесту:

1. Ви полюбляєте більше слухати, чи говорити ?

2. Ви завжди можете знайти тему для розмови навіть з незнайомою людиною ?

3. Ви завжди уважно слухаєте співрозмовника ?

4. Чи полюбляєте Ви давати поради ?

5. Якщо тема розмови вам нецікава, чи будете Ви показувати це співрозмовнику ?

6. Ви дратуєтесь, коли Вас не слухають ?

7. У Вас є своя думка з будь-якого питання ?

8. Якщо тема розмови Вам незнайома, чи будете Ви її розвивати?

9. Ви полюбляєте бути центром уваги ?

10. Є хоча б три предмети, з яких Ви маєте достатньо глибокі знання ?

11. Ви хороший оратор ?

Ключ до тесту:

"Так": 1,2,3,6,7,8,9, 10,11.

"Ні": 4, 5.

Підраховується загальна кількість співпадань відповідей з ключем. Кожне співпадання оцінюється в 1 бал.

Рівні емоційної забарвленості спілкування визначаються з допомогою оціночних значень:

1÷ З бали - спілкуватися з Вами не завжди приємно, а іноді досить важко.

4 ÷ 9 балів - Ви завжди приємний і уважний співрозмовник, але копи Ви не в дусі, то розсіяні і не дуже уважні.

10 ÷ 11 балів - Ви дуже приємні у спілкуванні, тільки не перегравайте!

Позитивна емоційна забарвленість в міжособистісних стосунках, яка викликає симпатію, приязнь, зацікавленість до іншої людини, називається аттракцією.

Основні психологічні прийоми формування аттракції:

"Дзеркало стосунків" ("Тримати посмішку");

"Ім'я власне";

"Золоті слова" ("Комплімент");

"Терплячий слухач";

"Ставте запитання".

Конкретний прийом викликає у співрозмовника аттракцію на підсвідомому рівні.

Психологічний механізм впливу прийому

"Дзеркало відносин":

Добра посмішка, приємний вираз обличчя

Сигнал: "Я - Ваш друг!"

Друг забезпечує захищеність

Задоволення потреби у захищеності

Виникнення позитивних емоцій

Прихильність до джерела позитивних емоцій - формування атгракції

Психологічний механізм впливу прийому

"Ім'я власне":

Скорочення ... людина на ім'я

Увага до цієї особистості

Утвердження людини як особистості

Задоволення потреби утвердження як особистості

Виникнення позитивних емоцій

Прихильність до джерела позитивних емоцій - формування аттракції (поява симпатії, приязні, відчуття прихильності)

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Общение

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.